prowadzenie rozmowy

 0    49 schede    magdamadon3
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
miło się rozmawiało
inizia ad imparare
it was nice talking to you
poznaj moją siostrę...
inizia ad imparare
meet my sister...
trzymaj się
inizia ad imparare
Take care!
czy mogę o coś zapytać?
inizia ad imparare
Can I ask you something?
pozwól mi przedstawić moją siostrę
inizia ad imparare
let me introduce my sister
przepraszam, nie dosłyszałam
inizia ad imparare
Sorry, I didn't catch
tutaj
inizia ad imparare
here
co
inizia ad imparare
what
kto
inizia ad imparare
who
przepraszam, słabo mówię po angielsku
inizia ad imparare
I'm sorry, I don't speak English very well
gdzie
inizia ad imparare
where
czy mógłbyś mówić głośniej?
inizia ad imparare
Could you please speak louder?
Mógłbyś wyświadczyć mi przysługę?
inizia ad imparare
Could you do me a favour?
kiedy
inizia ad imparare
when
jak
inizia ad imparare
how
dlaczego
inizia ad imparare
why
czy możesz mi podać tamtą torbę?
inizia ad imparare
Can you give me those bag?
Powiedz mu, że zadzwoniłem
inizia ad imparare
Please tell him I phoned
który
inizia ad imparare
which
To było bardzo miłe z twojej strony
inizia ad imparare
That was very kind of you
nie ma za co
inizia ad imparare
not at all
cała przyjemność po mojej stronie
inizia ad imparare
it is my pleasure
może to poniosę?
inizia ad imparare
shall I carry it?
poradzę sobie
inizia ad imparare
I can manage
Przepraszam
inizia ad imparare
I apologise
to niechcący
inizia ad imparare
I didn't mean to do it
nic nie szkodzi
inizia ad imparare
never mind
wzajemnie
inizia ad imparare
the same to you
siadaj i nie przerywaj
inizia ad imparare
Sit down and don't interrupt
musisz im powiedzieć
inizia ad imparare
you need to tell them
Co się stało?
inizia ad imparare
What happened?
o której zaczyna się lekcja?
inizia ad imparare
what time does the lesson start?
jak daleko
inizia ad imparare
how far
ten kościół ma 500 lat
inizia ad imparare
This church is 500 years old
podróż potrwa godzinę
inizia ad imparare
the journey will take an hour
co się stało
inizia ad imparare
what is the matter
chyba jestem chory
inizia ad imparare
I think I'm ill
bardzo boli mnie głowa
inizia ad imparare
I have got a bad headache
co chciałbyś robić kiedy skończysz szkołę
inizia ad imparare
what would you like to do when you finish school
pozwól mi spróbować
inizia ad imparare
let me try
niestety nie
inizia ad imparare
I'm afraid not
nie ma mowy
inizia ad imparare
no way
Obawiam się, że nie mogę się z tobą zgodzić
inizia ad imparare
I'm afraid I can't agree with you
myślę że nie masz racji
inizia ad imparare
I think you're wrong
palenie jest zabronione
inizia ad imparare
Smoking is prohibited
rozumiem co masz na myśli, ale
inizia ad imparare
I see what you mean, but
Nie masz nic przeciwko, jeśli otworzę okno?
inizia ad imparare
do you mind if I open the window?
nie, wcale. proszę zrób to
inizia ad imparare
no, not at all. please do
nie wolno śmiecić
inizia ad imparare
You can not litter

Devi essere accedere per pubblicare un commento.