Presentation in English

 0    14 schede    iwona006
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Jestem tutaj, aby pokazać Wam
inizia ad imparare
I’m here to show you
Jak widać na ekranie
inizia ad imparare
As you can see on the screen
Podzieliłem prezentację na trzy części.
inizia ad imparare
I’ve divided my presentation into three parts.
Punkt pierwszy dotyczy...
inizia ad imparare
Point one deals with...
Następnie przyjrzymy się
inizia ad imparare
Next, we’ll be looking at
Zakończę prezentację...
inizia ad imparare
I’ll end the presentation with...
Jeśli masz jakieś pytania, w każdej chwili możesz mi przeszkodzić.
inizia ad imparare
If you have any questions, feel free to interrupt me at any time.
Dziękuję bardzo za uwagę.
inizia ad imparare
Thank you very much for your attention.
Dziękuję za przyłączenie się do tej rozmowy i mam nadzieję, że masz wspaniały dzień.
inizia ad imparare
Thank you for joining this call and I hope you are having a great day.
Jestem moderatorem FMEA w firmie Bury.
inizia ad imparare
I am an FMEA moderator at Bury company.
W tym projekcie jestem odpowiedzialny za projekt FMEA.
inizia ad imparare
In this project I am resposible for the design FMEA.
Przepraszam, ale nie jestem pewny, co pan / pani ma na myśli. Czy mógłby pan / pani wyrazić to w inny sposób?
inizia ad imparare
I’m sorry, I’m not sure what you mean. Could you rephrase that for me, please?
element, część składowa
Następnie przygotowujemy analizę struktury, która służy do jasnego i kompletnego zilustrowania składników produktu, w tym granic systemu.
inizia ad imparare
constituent
Then we prepare the structure analysis which is used to illustrate the constituents of the product including system boundaries, clearly and completely.
sposób śledzenia
Wynik wdrożonych działań musi być opisany w FMEA w sposób możliwy do prześledzenia.
inizia ad imparare
traceable manner
The result of the implemented actions must be described in the FMEA in a traceable manner.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.