Preprava osôb § 45

 0    10 schede    minhquydesign
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Preprava osôb § 45
inizia ad imparare
Vận chuyển người § 45
Vodič nesmie dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, a podľa svojich možností nesmie pripustiť ani porušenie povinností ustanovených týmto osobám. Každá prepravovaná osoba zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností
inizia ad imparare
t
Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá osoba, ktorá ich sprevádza. Ak také osoby nemajú sprievod, za ich prepravu zodpovedá vodič alebo +
inizia ad imparare
Người đi cùng chịu trách nhiệm đưa đón trẻ em hoặc người không chịu trách nhiệm về hành vi của trẻ do rối loạn sức khỏe. Nếu những người đó không có người đi cùng thì tài xế hoặc người chịu trách nhiệm vận chuyển họ
+ ním poverená spôsobilá a náležite poučená osoba; to neplatí, ak ide o pravidelnú verejnú dopravu osôb.
inizia ad imparare
+ người có thẩm quyền và được đào tạo phù hợp được ủy quyền; điều này không áp dụng nếu đó là phương tiện giao thông công cộng thường xuyên của người dân.
Prepravované osoby nesmú svojím správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky najmä obmedzovaním vodiča v bezpečnom ovládaní vozidla, zotrvaním na miestach, kde by boli ohrozené, a vyhadzovaním predmetov z vozidla.
inizia ad imparare
Người được vận chuyển không được gây nguy hiểm cho sự an toàn giao thông bằng hành vi của họ, đặc biệt là bằng hạn chế khả năng điều khiển Xe một cách an toàn của người lái, bằng cách ở lại những nơi sẽ gặp nguy hiểm và bằng cách ném các đồ vật ra khỏi xe
§ 46 (1) V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, +
inizia ad imparare
Trong một xe cơ giới hoặc rơ moóc của nó, được thiết kế để vận chuyển người, người chỉ có thể được vận chuyển ở những nơi dành riêng cho mục đích này với trọng lượng hữu ích cho phép của xe, trong khi số lượng người vận chuyển không được nhiều hơn, +
+ ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii časť I a časť II alebo v technickom osvedčení vozidla.
inizia ad imparare
+; như số chỗ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký phần I và phần II hoặc trong giấy chứng nhận kỹ thuật của phương tiện.
(2) Osoba mladšia ako 12 rokov sa nesmie prepravovať vo zvláštnom motorovom vozidle a na motocykli.
inizia ad imparare
(2) Không được vận chuyển người dưới 12 tuổi bằng xe cơ giới lạ và xe máy.
(3) V inom prípojnom vozidle ako vo vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, je preprava osôb s výnimkou prípadov podľa § 49 zakázaná.
inizia ad imparare
(3) Trong một trailer khác là phương tiện chuyên chở người, việc vận chuyển người bị cấm, ngoại trừ các trường hợp theo § 49.
(4) Bočné sedenie osôb prepravovaných na motocykli je zakázané.
bočný [boʧniː] adj 1. ở bên
inizia ad imparare
(4) người được chở trên xe máy Cấm ngồi bên cạnh

Devi essere accedere per pubblicare un commento.