Prepositions (3)

 0    30 schede    Lokinho7
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zwiększony
formal
Rozszerzona Rzeczywistość
inizia ad imparare
augmented
Augmented Reality (AR)
bez śladu
inizia ad imparare
without a trace
bez wyjaśnienia
inizia ad imparare
without explanation
sieć (restauracji)
inizia ad imparare
chain of (restaurants)
krąg (przyjaciół)
inizia ad imparare
circle of (friends)
skarga na coś
inizia ad imparare
complaint about sth
koszt czegoś
inizia ad imparare
cost of sth
spadek w
inizia ad imparare
decline in
wpływ na
inizia ad imparare
effect on
entuzjazm dla/do (samochodów)
inizia ad imparare
enthusiasm for (cars)
wymówka na
inizia ad imparare
excuse for
ekspert w
inizia ad imparare
expert in
przyjaciel
inizia ad imparare
friend of mine
punkt kulminacyjny / główna atrakcja czegoś
inizia ad imparare
highlight of sth
dom dla
Ocean jest domem dla ryb.
inizia ad imparare
home to
The ocean is home to fish.
zainteresowanie czymś
inizia ad imparare
interest in sth
pamięć do (twarzy)
inizia ad imparare
memory for (faces)
pamięć o czymś
inizia ad imparare
memory of sth
sieć czegoś
inizia ad imparare
network of sth
spojrzenie na coś
inizia ad imparare
outlook on sth
badanie dla/na (projekt)
inizia ad imparare
research for (project)
badanie nad czymś
inizia ad imparare
research into sth
szacunek dla
inizia ad imparare
respect for
rodzaj czegoś
inizia ad imparare
sort of sth
poczucie czegoś
inizia ad imparare
sense of sth
pragnienie (zwycięstw)
inizia ad imparare
thirst of (victories)
myśl o czymś
inizia ad imparare
thought of sth
tysiące ludzi
inizia ad imparare
thousands of people
czas na
inizia ad imparare
time for
z prędkością 60 km na godzinę
inizia ad imparare
at 60 km per hour

Devi essere accedere per pubblicare un commento.