Prepositions 2018

 0    39 schede    mickfoit
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Files are on a computer
inizia ad imparare
soubory na počítači
Work at a computer
inizia ad imparare
pracovat na počítači
Pay to account no.
inizia ad imparare
zaplaťte na účet č.
Go on sale
inizia ad imparare
jít do prodeje
I went shopping in town
inizia ad imparare
nakupovat do města
You can buy bread (any goods) at a bakery (any shop) z učebnice
inizia ad imparare
AT+a+shop
Buy books over the internet
inizia ad imparare
přes internet
In the main square
inizia ad imparare
na náměstí
It is on Swan Street
inizia ad imparare
v ulici (je-li dlouhá)
Quite near to the Castle
inizia ad imparare
blízko k
On another subject
inizia ad imparare
z jiného soudku
At the Hilton
inizia ad imparare
v Hiltonu
At the bar
inizia ad imparare
u baru
In a bar
inizia ad imparare
v baru
If you look TO your right
inizia ad imparare
podívat se DOprava (směr do – TO)
There is a building ON your right
inizia ad imparare
budova je NApravo (location)
At/by the entrance
inizia ad imparare
u vchodu
Turn sb. on
inizia ad imparare
vzrušovat
IN the North of
inizia ad imparare
na severu (čeho)
(TO the) North of
inizia ad imparare
severně od
At the seaside
inizia ad imparare
u moře
At the side of the page
inizia ad imparare
po straně
I am little on edge
inizia ad imparare
jsem podrážděn
Vs. be on the edge
inizia ad imparare
být na pokraji (něčeho zlého)
succeed on the job market
inizia ad imparare
uspět na trhu
Be on break
inizia ad imparare
mít přestávku
He is on the run
inizia ad imparare
je na útěku
IAN: usually someone goes in a car
inizia ad imparare
autem
At the border
inizia ad imparare
na hranici
It is fine by me
inizia ad imparare
u mě dobrý, pro mě OK
he is at large, he is on the run
inizia ad imparare
je na svobodě
In class
inizia ad imparare
v hodině, při výuce, při vyučování BEZ ČLENU
be reconsiled to a thought
inizia ad imparare
být smířen
It is at your feet
inizia ad imparare
u nohou
Are you really friends with Peter?
inizia ad imparare
Kamarádit se s
die at the hands of
inizia ad imparare
zemřít rukou koho
be on holiday
inizia ad imparare
být na dovolené
go somewhere for my (summer) holiday
inizia ad imparare
jet někam na (letní) dovolenou
school holidays
inizia ad imparare
školní prázdniny (odpočinek od školy)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.