Prepositions (2)

 0    30 schede    Lokinho7
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
w lato
inizia ad imparare
in summer
w wannie / w kąpieli
inizia ad imparare
in the bath
wczesnymi godzinami czegoś
inizia ad imparare
in the early hours of sth
w niebiosach
inizia ad imparare
in the heavens
w mediach
inizia ad imparare
in the media
na nocnym niebie
inizia ad imparare
in the night sky
w oceanie / w Atlantyku
.../...
inizia ad imparare
in the ocean / in the Atlantic
na miejscu pasażera
inizia ad imparare
in the passenger seat
w prasie
inizia ad imparare
in the press
w sumie
inizia ad imparare
in total
na czas, w porę
wydarzenia które miały miejsce przed określonym terminem
inizia ad imparare
in time
na czas (punktualnie)
wydarzenia zaplanowane
inizia ad imparare
on time
na statku
inizia ad imparare
on a ship
przeciętnie, średnio
inizia ad imparare
on average
po namyśle, po zastanowieniu
inizia ad imparare
on balance
w czyimś imieniu
inizia ad imparare
on behalf of sb
na pokładzie (samolotu, statku)
inizia ad imparare
on board
na każdym piętrze
inizia ad imparare
on each floor
w drodze
inizia ad imparare
on my way
na dodatek czegoś / na domiar czegoś
inizia ad imparare
on top of sth
wręcz przeciwnie
inizia ad imparare
on the contrary
na ziemi
inizia ad imparare
on the ground
na horyzoncie
inizia ad imparare
on the horizon
samodzielnie, bez czyjejś pomocy
inizia ad imparare
on your own
na twoich ostatnich urodzinach
inizia ad imparare
on your last birthday
na lewo
inizia ad imparare
to your left
pod żadnym warunkiem / w żadnym razie
inizia ad imparare
under no circumstances
pod przysięgą
inizia ad imparare
under oath
z otwartymi ramionami
inizia ad imparare
with open arms
jeśli chodzi o / odnośnie
inizia ad imparare
with regard to

Devi essere accedere per pubblicare un commento.