Prawo prywatne

 0    36 schede    agnieszka5454
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
opieka, władza
inizia ad imparare
mundium
słabość przyrodzenia, kruchość przyrodzenia
inizia ad imparare
infirmitas sexus
podniesienie dziecka przez ojca
inizia ad imparare
sublatio
porwanie
inizia ad imparare
raptus
cena kupna żony
inizia ad imparare
pretium emptionis
wiano, 'podarek swaziebny', Wittum, meta
inizia ad imparare
dotalitium
pokładziny (część zdawin)
inizia ad imparare
copula carnalis
nie współżycie, lecz porozumienie tworzy małżeństwo
inizia ad imparare
nuptias non concubitus, sed consensus facit.
małżeństwa tajemne
inizia ad imparare
matrimonia clandestina
zmówiny, zaręczny
inizia ad imparare
sponsalia de futuro
przeszkody pokrewieństwa
inizia ad imparare
impedimenta consanguinitatis
komputacja rzymska
inizia ad imparare
computatio civilis
ile stopni, tyle urodzeń
inizia ad imparare
Tot gradus quot generationes
komputacja kanoniczna
inizia ad imparare
computatio canonica
przeszkody powinowactwa
inizia ad imparare
impedimenta affinitatis
niedopuszczenie do pomieszania krwi
inizia ad imparare
ne commixtio sanguinis subsequatur
ponowne małżeństwo wdowy, rodzaj bigamii
inizia ad imparare
bigamia interpretativa
cielesne karcenie żony
inizia ad imparare
correctio maritalis
wyprawa, gerada, szczebrzuch
inizia ad imparare
paraphernalia
dla pokrycia ciężarów małżeństwa
inizia ad imparare
ad onera matrimonii sustinenda
oprawa, zabezpieczenie posagu
inizia ad imparare
augmentatio dotis
podwójna wartość posagu
inizia ad imparare
alterum tantum
list wienny, wzdawny
inizia ad imparare
littera reformatoria
podarek poranny
inizia ad imparare
donum matutinum
podarek poślubny
inizia ad imparare
donum nuptiale
umowy małżeńskie
inizia ad imparare
pacta dotalitia
umowa dożywocia
inizia ad imparare
pactum advitalitium
dziecko nieprawe, wylęganiec, pokrzywnik
inizia ad imparare
spurius
pokrewieństwo sztuczne
inizia ad imparare
cognatio legalis
adopcja, przysposobienie
inizia ad imparare
afatomia
adopcja - instytucją o charakterze majątkowym
inizia ad imparare
adoptio in hereditatem
opiekun przyrodzony
inizia ad imparare
tutor legitimus
rzecz ruchoma jest rzeczą lichą
inizia ad imparare
res mobilis, res vilis
"ruchomości przynależą do kości", ruchomości były związane z osobą
inizia ad imparare
mobilia ossibus inhaerent
dobra dziedziczne, rodowe
inizia ad imparare
bona hereditaria
dobra nabyte
inizia ad imparare
bona acquisita

Devi essere accedere per pubblicare un commento.