powiedzenia 2

 0    200 schede    pawelparszewski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
na Jasnej stronie
inizia ad imparare
on the bright side
Johnny Sick and can go to work on the bright side he will finally have some Extra Time to spend with his Family
martwa natura
inizia ad imparare
still life
srebrna podszewka, iskra nadziei,
inaczej bright side
inizia ad imparare
the silver lining
wyrzuciłem to wszystko
inizia ad imparare
threw it all away
weź się w garść uspokój się i dojdz do siebie
inizia ad imparare
pull yourself together
być naturalnym nie opowiadać się za żadną ze stron
inizia ad imparare
to sit/ to be on the fence
I'm sitting on the fence on this one I don't want to offend anyone
orzeł czy reszka
inizia ad imparare
heads or tails
złamać kod
is an expression that means to figure something out
inizia ad imparare
crack a code
nadążyć za kimś czymś
inizia ad imparare
keep up with
I can't Keep up with all the project The professor assigns!
Nie zrobiłem tego skoro zapytałeś
inizia ad imparare
I didn't since you asked
ominąć problem, znaleźć rozwiązanie
inizia ad imparare
get around to
I finally got around to finishing that book you have me last year.
dobrze dla ciebie! gratuluję super inaczej
inizia ad imparare
good for you!
rezolucja, decyzja postanowienie
inizia ad imparare
resolutions, decision
My New Year resolution is to speak more English at work
Nie zrozumcie mnie źle.
inizia ad imparare
Don't get me wrong.
Jego pomysł był genialny.
inizia ad imparare
He's idea was brilliant.
wymyślić, wpaść na
inizia ad imparare
come up with
są zawsze mile widziane
inizia ad imparare
are always welcome
podnieść wyzwanie
inizia ad imparare
pick up challenge
zajmować kogoś
inizia ad imparare
keep someone busy
When I was in the hospital I tried to keep myself busy reading so I wouldn't get bored.
Pozwól mi sobie wyjaśnić.(w jasny przejrzysty sposób)
inizia ad imparare
Let me get this straight.
brać pod uwagę
inizia ad imparare
take into account
Krew jest gęstsza niż woda
więzy krwi są najważniejsze - to oznacza
inizia ad imparare
Blood is thicker than water
trudny dzień trudny czas
inizia ad imparare
rough day rough time
mamy duzo roboty
inizia ad imparare
I am snowed under
to zajmie tylko sekundę
inizia ad imparare
it will just take a second
nigdy nie odkładaj na jutro tego, co możesz zrobić dzisiaj
inizia ad imparare
never put off until tomorrow what you can do today
zatrzymać się przy drodze w samochodzie
inizia ad imparare
stop by the side of the road in a car
brak
inizia ad imparare
lack
naprawdę dobry
inizia ad imparare
really good one
tutaj, tu
inizia ad imparare
over here
I can smell your hat from over here
zobacz, jakie są tanie
inizia ad imparare
look how cheap they are
mimo
inizia ad imparare
despite
pozbywać się, zrzucać lub szopa
inizia ad imparare
shed - shed - shed
nawy w supermarkecie
inizia ad imparare
aisle in the supermarket
zaintrygowany
inizia ad imparare
intrigued
jeśli nie masz nic przeciwko mojemu pytaniu
inizia ad imparare
if you don't mind my asking
jeden jedyny
inizia ad imparare
the one
robic scenę
inizia ad imparare
cause a scene
Mad girlfriend caused a scene when she saw his ex texted him.
schemat
inizia ad imparare
scheme
wpływ
inizia ad imparare
impact
mogę cokolwiek ci dać
inizia ad imparare
can I get you anything
Lily też
zamiast too also
inizia ad imparare
so was Lily
So + to be+ subject
I was born in Brazil so was my grandmother.
co za zbieg okoliczności
inizia ad imparare
what a coincidence
niegrzeczny
inizia ad imparare
rude
The little kit was punished because she was rude to his teacher
Przodkowie
inizia ad imparare
ancestors
tony dużo
a lot of inaczej
inizia ad imparare
tons of
I've got tons of homework to do.
Atrybuty
inizia ad imparare
attributes
Chodzi o to,
inizia ad imparare
the point is
The Point is that you should go to the sleep earlier If you dont want to be tired all morning.
robić scene
inizia ad imparare
cause the scene
Matt girlfriend cause a scene when she so his ex text him
Nie robi się to bardziej przerażające niż Egzorcysta.
inizia ad imparare
It doesn't get more horrific than the Exorcist.
nie ma nic lepszego
inizia ad imparare
it doesn't get better than that
Getting your dream job right out of college and getting better then that
wzbogacać
inizia ad imparare
enrich
Making friends from other countries has enriched my life experience.
lepiej
inizia ad imparare
better off
after I broke up with my ex I realized that I was better off
podjedź samochodem np. pod restauracje
inizia ad imparare
pull the car around
orzechy szalony
inaczej crazy
inizia ad imparare
nuts
pętla
inizia ad imparare
loop
mieć pełne prawo do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
to have every right to do something
As your teacher she has every right to decide if you are being disruptive and should leave the classroom
wybitny
inizia ad imparare
outstanding
poświęcać
inizia ad imparare
sacrifice
disruptive (przym) disrupt (czasownik)
inizia ad imparare
disruptive (adj) disrupt (verb)
He disturbs other children and disrupts class.
podtrzymywać
inizia ad imparare
hold up
the tent was held up by ropes.
całkowicie
inizia ad imparare
totally
na morzu, na powierzchni, na utrzymanie
inizia ad imparare
afloat
wiecie co?
inizia ad imparare
guess what?
absolutny zupełny kompletny
inizia ad imparare
utter (adj) (verb)
She dismissed the article as utter nonsense.
śmiercionośny, zabójczy
inizia ad imparare
deadly (adj adverb)
sarkazm
inizia ad imparare
sarcasm
oh I'm sorry she said her voice heavy with sarcasm
się przydać przydać sir
inizia ad imparare
come in handy
don't throw those jars away they might come in handy
Możesz przekazać?
inizia ad imparare
can you pass
podciąganie
inizia ad imparare
pull ups
Z jakiegokolwiek powodu
inizia ad imparare
for any reason
Drugie miejsce
second place differently
inizia ad imparare
Runner up
poczekaj!
wait differently
inizia ad imparare
hang on!
hang on, I will be with you in the moment.
kufel piwa (ok. 0,5l), pół litra
inizia ad imparare
pint of beer
rozpocząć
start differently
inizia ad imparare
embark
w celu, aby
inizia ad imparare
in order to
I woke up early today in order to do exercise.
niby, jak gdyby
inizia ad imparare
kind of
siła mocne strony
inizia ad imparare
strenght
opposite weakness
Captain turn your greatest weakness into your greatest strength
nadzwyczajnie niesamowicue spotkać cię tutaj
inizia ad imparare
fancy meeting you here
radzić sobie z kimś
inizia ad imparare
to deal with somebody
I cannot deal with her right now.
nerka torebka
inizia ad imparare
fanny pack
Tak fantazyjne
inizia ad imparare
So fancy
wziąć sobie do serca
inizia ad imparare
take to heart
don't take it to heart he was only joking about your hair
anonimowo
inizia ad imparare
anonymously
żywo
inizia ad imparare
vividly
przemoc domowa
inizia ad imparare
domestic violence
znaleźć z kimś wspólny język
inizia ad imparare
find a common language with someone
komórkowy
inizia ad imparare
cellular
Więc czapki z głów
inizia ad imparare
So hat off
na mój znak
inizia ad imparare
on my mark
być surowym wobec kogoś
inizia ad imparare
be harsh with someone
może być widziane
inizia ad imparare
can be seen
alimenty na dziecko
inizia ad imparare
child support
testament
inizia ad imparare
last will
kieszonkowe
inizia ad imparare
pocket money
ciągnąć
Moja torba była za ciężka i musiałam ciągnąć ją po ścieżce.
inizia ad imparare
drag
My bag was too heavy and I had to drag it along the path.
ubezpieczenie na życie
inizia ad imparare
life insurance
świrować, wkurzyć się
inizia ad imparare
freak out
please stop freaking out.
masz coś przeciwko?
inizia ad imparare
do you mind
do you mind if I open the window
hej to co zwykle
inizia ad imparare
hey the usual please
żywiciel rodziny
inizia ad imparare
breadwinner
samotny rodzic
inizia ad imparare
single parent
jak to pomaga
inizia ad imparare
how is that helping
jak możesz wiesz
inizia ad imparare
as you might know
Przepraszam, z kim chciałeś rozmawiać
inizia ad imparare
I'm sorry to whom did you wish to speak
o ile nie jest zbyt tłoczno, zostaniemy na obiad
inizia ad imparare
as long as it's not too crowded we will stay for dinner
1 condtionals
czy mogę ci pomóc nakryć do stołu
inizia ad imparare
can I help you set a table
Jimmy nakrywa do stołu
inizia ad imparare
Jimmy setting a table
czy mógłbyś podać chleb, proszę
inizia ad imparare
could you pass the bread please
proszę bardzo
inizia ad imparare
there you go
Emma smaruje masłem kawałek chleba
inizia ad imparare
Emma is buttering a piece of bread
jak gotować jajko
inizia ad imparare
how to poach an egg
poczekaj, aż woda się zagotuje
inizia ad imparare
wait until the water is simmering
rozsmaruj masło na grzance
inizia ad imparare
spread some butter on the toast
nazwa wlasna
inizia ad imparare
proper noun
pod warunkiem, że jest bezpłatny
inizia ad imparare
as long as it's free
nad zlewem znajdują się trzy szafki
inizia ad imparare
there are three cupboards above the sink
idź po to powinieneś to zrobic
inizia ad imparare
go for it
i to słowo utknęło we mnie
inizia ad imparare
and that's word stuck with me
przewijając kanały
inizia ad imparare
flipping through the channels
przecinek
inizia ad imparare
comma
przekartkować
inizia ad imparare
flick through
aż do zobaczenia następnym razem
inizia ad imparare
until I see you next time
mieć pamięć jak sito
inizia ad imparare
have memory like a sieve
powinien był podwoić swój rozmiar
inizia ad imparare
it should have doubled in size
to znaczy, że powinien być dwa razy większy niż wcześniej
inizia ad imparare
that means it should be two times bigger than it was before
Minęło trochę czasu
inizia ad imparare
Its been a while
rzucić się do ucieczki
Na widok psa rzuciłam się do ucieczki.
inizia ad imparare
make a run for it
At the sight of the dog I made a run for it.
nie spiesz się
inizia ad imparare
don't rush
to nie było moim zamiarem
inizia ad imparare
it wasn't my intention
szklanka do połowy pełna
inizia ad imparare
a glass half-full
I'm a glass-half-full kind of guy.
dbajcie o siebie i o siebie nawzajem
inizia ad imparare
hang on to yourself
in my opinion differently
inizia ad imparare
the way I see it
nie zdawałem sobie sprawy
inizia ad imparare
didn't realize
bez urazy
inizia ad imparare
no hard feelings
wynoś się stąd
inizia ad imparare
get the fuck out of here
wszystko idzie dobrze
inizia ad imparare
things get fine
alibi
inizia ad imparare
alibi
premier
inizia ad imparare
prime minister
bezrobocie
inizia ad imparare
unemployment
rząd
inizia ad imparare
1. the Cabinet 2. the government
głowa państwa
inizia ad imparare
head of state
(US) adwokat
inizia ad imparare
attorney
Jestem dziś po służbie.
inizia ad imparare
I am off duty today.
nieproduktywny sposób
inizia ad imparare
unproductive way
podziękujesz mi później
inizia ad imparare
you can thank me later
masz moje wsparcie
inizia ad imparare
you had my back
masz moje wsparcie
inizia ad imparare
you had my back
włóż cal wody
inizia ad imparare
put an Inch of water
gałka masła
inizia ad imparare
knob of butter
na małym ogniu
inizia ad imparare
over the low heat
wszystko to wchodzi
inizia ad imparare
all of it goes in
ubijamy naszą trzepaczką
inizia ad imparare
we are whisking with our whisk
rondel
inizia ad imparare
a saucepan
mieszając jednocześnie na bieżąco
inizia ad imparare
stirring as we go
potraktuj to jako pracę domową
inizia ad imparare
consider it homework
I want you to try this at home consider it homework.
wielkie kciuki w górę
inizia ad imparare
big thumbs up
garnek
inizia ad imparare
pot
Nie obchodzi mnie to
inizia ad imparare
I don't give a fuck
Jest dość trudny do usunięcia, ponieważ jest tak mały.
inizia ad imparare
It is quite difficult to remove due to it being so small.
once you have decided you can't go back to a previous state
inizia ad imparare
there is no tourning back
Once you jump, there is no tourning back. You go all the way down.
czerstwy
inizia ad imparare
stale
podwieczorek
inizia ad imparare
afternoon tea
otwieracz do puszek
inizia ad imparare
a can opener
łyżka
inizia ad imparare
a spoon
czy mogę dostać menu?
inizia ad imparare
can I have a menu?
przekąska
inizia ad imparare
a snack
co tam?
inizia ad imparare
what's up?
hey you seem sad Whats up?
czy mogę dać ci radę
inizia ad imparare
can I give you a piece of advice
dobrze wiedzieć
inizia ad imparare
good to know that
rachunek
inizia ad imparare
a bill
smaczny
inizia ad imparare
tasty
zarezerwować stolik
inizia ad imparare
to book a table
przepraszam, że przeszkadzam
inizia ad imparare
sorry to bother you
to było do przewidzenia tego można było się spodziewać
inizia ad imparare
that figures
lepiej żebyś
inizia ad imparare
you had better
Jestem za
inizia ad imparare
I'm all for it
Poradzę sobie ze wszystkim
inizia ad imparare
I can handle anything
Proszę bardzo
inizia ad imparare
Here you go
from the beginning
inizia ad imparare
from the top
nie powinno zająć dużo czasu
inizia ad imparare
shouldn't take long
co na tym jest
inizia ad imparare
what's on it?
co jeszcze mogliśmy powiedzieć?
inizia ad imparare
what else could we say?
czy robisz to sam
inizia ad imparare
do you make it yourself
zupełnie nowy poziom
inizia ad imparare
whole new level
wstydź się
inizia ad imparare
shame on you
spieprzyć to
inizia ad imparare
fuck this up
polite way screw this up
odpłacić komuś pięknym za nadobne
inizia ad imparare
get your own back on somebody
Jestem na kawie numer 5
inizia ad imparare
I'm on coffee number 5
na koszt firmy
inizia ad imparare
on the house
nawet nie kończ
inizia ad imparare
don't even finish
spójrzmy prawdzie w oczy
inizia ad imparare
let's face it
jak to możliwe
inizia ad imparare
how is this possible
zależy od ciebie
inizia ad imparare
depends on you
orzeł czy reszka?
inizia ad imparare
heads or tails?
zapamiętaj moje słowa
inizia ad imparare
mark my words
zostaw tak, jak jest
inizia ad imparare
leave it as it is
jeśli zajdzie potrzeba
inizia ad imparare
if needed
traf chciał
inizia ad imparare
luck wanted
co tu się dzieje?
inizia ad imparare
What is going on here?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.