poprawione zaliczenie

 0    20 schede    karolrudowski6
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
uzyskać stopien naukowy
inizia ad imparare
get a degree
dostać się na dobry uniwersytet
inizia ad imparare
get to a good university
absolwent uniwersytetu
inizia ad imparare
university graduate
przekazać esej nauczycielowi
inizia ad imparare
hand in an essay to the teacher
opuścić szkołę
inizia ad imparare
leave school
zrobić błąd
inizia ad imparare
make a mistake
oceniać egzamin i pracę domową
inizia ad imparare
marks the exam and homework
mieć przerwe
inizia ad imparare
take a break
arkusz egzaminacyjny
inizia ad imparare
an exam paper
oszustwo
inizia ad imparare
cheat
brać udział w lekcji
inizia ad imparare
to take part a lesson
bezużyteczny
inizia ad imparare
useless
organizuje spotkanie personelu
inizia ad imparare
organizes a staff meeting
notuje w klasie
inizia ad imparare
notes in the classroom
zadawać pracę domową
inizia ad imparare
sets homework
pomagać w pracy domowej
inizia ad imparare
hands in homework
daje wykład
inizia ad imparare
gives a lecture
oceniać sprawdziany
inizia ad imparare
marks a tests
pokój nauczycielski
inizia ad imparare
teachers' room
uczyć się na pamięć
inizia ad imparare
to learn by heart

Devi essere accedere per pubblicare un commento.