Podstawy testowania

 0    15 schede    guest1810469
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Czym się różni testowanie od debugowania?
inizia ad imparare
Wykonywanie testów pozwala ujawnić awarie, które są skutkiem defektów w oprogramowaniu, natomiast debugowanie to czynność związana z wytwarzaniem oprogramowania, która polega na znajdowaniu, analizowaniu i usuwaniu tych defektów.
1.1.2. Testowanie a debugowanie
Co obejmuje termin „zarządzanie jakością”?
inizia ad imparare
Zarządzanie jakością obejmuje wszystkie czynności mające na celu kierowanie i nadzorowanie działań organizacji w dziedzinie jakości. Elementami zarządzania jakością są między innymi zapewnienie jakości i kontrola jakości.
Na czym polega „zapewnienie jakości”(QA)?
inizia ad imparare
Zapewnienie jakości skupia się zazwyczaj na prawidłowym przestrzeganiu właściwych procesów w celu uzyskania pewności, że zostaną osiągnięte odpowiednie poziomy jakości.
Co to jest błąd?
inizia ad imparare
Na skutek pomyłki (błędu) człowieka w kodzie oprogramowania lub w innym związanym z nim produkcie pracy może powstać defekt (inaczej zwany usterką lub pluskwą).
Wymień podstawowe czynności i zadania testowe
inizia ad imparare
planowanie testów; monitorowanie testów i nadzór nad testami; analiza testów; projektowanie testów; implementacja testów; wykonywanie testów; ukończenie testów
Czym jest planowanie tesów?
inizia ad imparare
Planowanie testów obejmuje czynności, których celem jest zdefiniowanie celów testowania oraz określenie podejścia do osiągania celów testowania w granicach wyznaczonych przez kontekst
Na czym polega Monitorowanie testów?
inizia ad imparare
Monitorowanie testów polega na ciągłym porównywaniu rzeczywistego z zaplanowanym postępem testowania przy użyciu miar specjalnie w tym celu zdefiniowanych w planie testów.
Na czym polega nadzór nad testami?
inizia ad imparare
Nadzór nad testami polega na podejmowaniu działań, które są niezbędne do osiągnięcia celów wyznaczonych w planie testów (z uwzględnieniem jego ewentualnych aktualizacji)
Co jest celem analizy testów?
inizia ad imparare
Celem grupy czynności w analizie testów jest przeanalizowanie podstawy testów w celu zidentyfikowania testowalnych cech i zdefiniowania związanych z nimi warunków testowych
Na czym polega Projektowanie testów?
inizia ad imparare
Podczas projektowania testów warunki testowe są przekształcane w przypadki testowe wysokiego poziomu, zbiory takich przypadków testowych oraz w inne testalia.
Na czym polega Implementacja testów?
inizia ad imparare
Podczas implementacji testów tworzone i/lub dokańczane są testalia niezbędne do wykonania testów, w tym szeregowanie przypadków testowych w ramach procedur testowych.
Jakie są Główne czynności wykonywane w ramach implementacji testów?
inizia ad imparare
Foto
Na czym polega Wykonywanie testów?
inizia ad imparare
Podczas wykonywania testów uruchamiane są zestawy testowe, zgodnie z harmonogramem wykonania testów.
Jakie są Główne czynności przeprowadzane w ramach wykonywania testów?
inizia ad imparare
Foto
Na czym polega Ukończenie testów?
inizia ad imparare
Ukończenie testów polega na zebraniu danych pochodzących z wykonanych czynności testowych wcelu skonsolidowania zdobytych doświadczeń, testaliów oraz innych stosownych informacji.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.