podstawy psychologii-myślenie

 0    26 schede    zgredek4000
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
pojęcie
inizia ad imparare
kategoria psychiczna gupująca przedmioty, relacje, działania, abstrakcje lub właściwości o wspólnych cechach
sąd
inizia ad imparare
jednostka znaczenia składająca się z pojęć i wyrażająca jednolitą ideę
schemat poznawczy
inizia ad imparare
zintegrowana sieć wiedzy, przekonań i oczekiwań dotyczących określonego tematu lub aspektu rzeczywistości
procesy podświadome
inizia ad imparare
procesy psychiczne zachodzące poza świadomością, jednak w razie potrzeby dla niej dostępne
procesy nieświadome
inizia ad imparare
procesy umysłowe zachodzące poza świadomością i dla niej niedostępne
rozumowanie dedukcyjne
inizia ad imparare
forma rozumowania, w której wniosek jest koniecznym rezultatem określonych założeń, jeżeli założenia są prawdziwe, wniosek musi być prawdziwy
rozumowanie indukcyjne
inizia ad imparare
forma rozumowania, w której założenia są potwierdzeniem określonego wniosku, choć zawsze istnieje możliwość, że wniosek okaże się fałszywy
rozumowanie dialektyczne
inizia ad imparare
proces, w którym rozważa się i porównuje przeciwstawne fakty lub idee, aby uzyskać najlepsze rozwiązanie lub znaleźć różnice
myślenie dywrgencyjne
inizia ad imparare
zastanawianie się nad niekonwencjonalnymi alternatywami w rozwiązywaniu problemów, zazwyczaj pobudza kreatywność
myślenie konwergencyjne
inizia ad imparare
myślenie, którego celem jest znalezienie jednego prawidłowego rozwiązania
asymilacja
inizia ad imparare
proces dopasowywania nowych informacji do istniejących struktur poznawczych, ich modyfikowanie, jeśli jest to niezbędne dla "dopasowania"
akomodacja
inizia ad imparare
proces modyfikowania istniejących struktur poznawczych w odpowiedzi na doświadczenie i nowe informacje
trwanie przedmiotów
inizia ad imparare
rozwijające się pod koniec pierwszego roku życia zrozumienie, że coś istnieje w dalszym ciągu, nawet gdy nie można tego zobaczyć ani dotknąć
operacje
inizia ad imparare
wg teorii Piageta czynności psychiczne, które są poznawczo odwracalne; "bieg myśli" w przód lub w tył
myślenie egocentryczne
inizia ad imparare
postrzeganie świata tylko z własnego punktu widzenia, niezdolność do przyjmowania perspektywy innych osób
stałość
inizia ad imparare
rozumienie, że cechy przedmiotu-jak liczba elementów w zestawie albo ilość płynu w naczyniu-pozostają takie same, nawet gdy zmienia się ich kształt lub wygląd
algorytm
inizia ad imparare
metoda gwarantująca uzyskanie rozwiązania nawet gdy nie rozumiemy jej funkcjonowania
heurystyka
inizia ad imparare
praktyczna zasada wskazująca sposób postępowania lub rozwiązania problemu lecz nie gwarantująca rozwiązania optymalnego; heurystyki są często stosowane jako skróty w rozwiązywaniu złożonych problemów
heurystyka dostępności
inizia ad imparare
tendencja do oceniania prawdopodobieństwa danego typu zdarzeń na podstawie łatwości znajdowania przykładów
tendencja do potwierdzania
inizia ad imparare
skłonność do wyszukiwania lub uwzględniania jedynie tych informacji, które potwierdzają nasze dotychczasowe poglądy
błąd myślenia retrospektywnego
inizia ad imparare
tendencja do przeceniania własnych możliwości przewidywania wydarzeń, kiedy znany jest ich wynik
dysonans poznawczy
inizia ad imparare
stan napięcia w wyniku utrzymywania się równocześnie dwóch elementów poznania, które są psychologicznie niespójne, lub wskutek niezgodności poglądów z zachowaniem
podstawowy bład atrybucji
inizia ad imparare
w wyjaśnianiu zachowań innych tendencja do przeceniania czynników osobowościowych i niedocenianiu wpływu sytuacji
tendencja do obrony ego
inizia ad imparare
w wyjaśnianiu własnego zachowania tendencja do przypisywania sobie właściwego postępowania i racjonalizowania własnych błędów
nastawienie percepcyjne
inizia ad imparare
tendencja do rozwiązywania problemów które były skuteczne przedtem w odniesieniu do podobnych problemów
zoopsychologia
inizia ad imparare
badanie procesów poznawczych u istot innych niż człowiek

Devi essere accedere per pubblicare un commento.