podstawy genetyki

 0    31 schede    hannibaal
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
choroba jednogenowa
inizia ad imparare
hemofila
jednostka dziedziczności
inizia ad imparare
gen
całość DNA chromosomów
inizia ad imparare
genom
genom od matki
inizia ad imparare
genom mitochondrialny
całość info genetycznej
inizia ad imparare
genotyp
ujawnienie się genu
inizia ad imparare
ekspresja
wersja genu w locus
inizia ad imparare
allel
organizm AA
inizia ad imparare
homozygota dominująca
przykład alleli wielokrotnych
inizia ad imparare
grupy krwi
dziedziczenie z płcią
inizia ad imparare
heterosomalne
zmienność środowiskowa i dziedziczna
inizia ad imparare
fenotypowa i genotypowa
przykład zmienności fenotypowej
inizia ad imparare
przykład zmienności fenotypowej in polacco
otyłość
fenokopia przykład
inizia ad imparare
fokomelia
łączy centromer
inizia ad imparare
kinetochor
ramię chromosomu
inizia ad imparare
chromatyda
cztery chromosomy
inizia ad imparare
meta, sub, ace, telocentryczny
końcówka chromatydy
inizia ad imparare
telomer
zestaw chromosomów
inizia ad imparare
kariotyp
liczba par autosomów
inizia ad imparare
dwadzieścia dwa
Pierwsze prawo Mendla
inizia ad imparare
czystość gamet
diploidalna komórka
inizia ad imparare
dwa allele
allele w gamecie
inizia ad imparare
pojedyńczo
Drugie prawo Mendla
inizia ad imparare
niezależne dziedziczenie cech
kwadrat Punnetta
inizia ad imparare
BC+bc = BbCc
I reguła mendla
inizia ad imparare
F1 heterozygoty jednolite
druga reguła mendla
inizia ad imparare
F2 rozszczepienie cech
trzecia reguła
inizia ad imparare
niezależne dziedziczenie cech
struktura genu
inizia ad imparare
intron ekson
kodująca część genu
inizia ad imparare
egzon
geny wędrujace
inizia ad imparare
transpozony
% DNA unikatowego
inizia ad imparare
45%

Devi essere accedere per pubblicare un commento.