People

 0    28 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
I
I am Adam.
inizia ad imparare
eu
Eu son Adam.
you
Who are you?
inizia ad imparare
ti
Quen eres (ti)?
he
Who is he?
inizia ad imparare
el
Quen é (el)?
she
She is my sister.
inizia ad imparare
ela
(Ela) é miña irmá.
this
This is very interesting.
inizia ad imparare
iso
Iso é moi interesante.
we
We are hungry.
inizia ad imparare
nos
(Nós) temos fame.
you
Where are you from?
inizia ad imparare
vos
De onde sodes (vós)?
they
They are our friends.
inizia ad imparare
eles
(Eles) son amigos nosos.
person
I'd like a table for one person.
inizia ad imparare
persoa
Gustaríame unha mesa para unha persoa.
people
There are too many people here.
inizia ad imparare
persoas/xente
Hai demasiadas persoas aqui/ Hai demasiada xente aqui.
friend
My best friend lives next door.
inizia ad imparare
amigo/a
O meu mellor amigo vive ao lado.
wife
This is my wife - Julia.
inizia ad imparare
esposa/muller
En galego pódese empregarse ambos
Esta é miña esposa/muller.
husband
He is my husband.
inizia ad imparare
marido/home
En galego pódese empregarse ambos
Este é meu marido/home.
brother
Do you have a brother?
inizia ad imparare
irmán
Tes un irmán?
sister
Where is your sister?
inizia ad imparare
irmá
Onde está a tua irmá?
child
It's just a child.
inizia ad imparare
neno/a
É só un neno
son
My son is 18 years old.
inizia ad imparare
fillo
Meu fillo ten 18 anos.
daughter
I've got two daughters as well.
inizia ad imparare
filla
Teño dúas fillas tamén.
mother
My mother is a teacher.
inizia ad imparare
nai
Miña nai é profesora.
mum
My mum is going to visit me next week.
inizia ad imparare
mamá
Mamá vai visitarme a próxima semana.
father
My father works as a taxi driver.
inizia ad imparare
pai
Meu pai traballa de conductor de taxi/ meu pai é taxista.
dad
Where's your dad?
inizia ad imparare
papá
Onde está o teu papá?
boyfriend
Sorry - I've got a boyfriend.
inizia ad imparare
noivo/ mozo
Perdoa - Teño noivo.
girlfriend
I'm here with my girlfriend.
inizia ad imparare
noiva/ moza
Estou aquí ca miña moza.
man
Do you know that man?
inizia ad imparare
home
Coñeces aquel home?
woman
This woman is married.
inizia ad imparare
muller
Esta muller está casada.
mister, sir
Excuse me, sir. Where is Fisterra street?
inizia ad imparare
señor
Perdoéme señor, onde é a rúa Fisterra?
miss, madame
Miss Adams is very intelligent.
inizia ad imparare
señora
A señora Adams é moi intelixente.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.