Patomorfologia SEMESTR II ćw 8 (ukł płciowy)

 0    96 schede    erka22
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
cystis glandulae Bartholini
inizia ad imparare
torbiel gruczołu Bartolina
leukodystrophia vulvae
inizia ad imparare
marskość sromu
carcinoma vulvae
inizia ad imparare
rak sromu
VIN – vulvar intraepithelial neoplasia
inizia ad imparare
międzynarodowy akronim histopatologiczny określający neoplazję (dysplazję) wewnatrznabłonkową czyli wewnątrznabłonkowe nowotworzenie w obrębie nabłonka sromu
erosio (ectopia) portionis vaginalis colli uteri
inizia ad imparare
nadżerka części pochwowej szyjki macicy
erosio vera colli uteri
inizia ad imparare
nadżerka prawdziwa
erosio glandularis (pseudoerosio) colli uteri
inizia ad imparare
nadżerka gruczołowa (rzekoma) szyjki macicy
erosio glandularis (ectopia) in statu epidermisationis
inizia ad imparare
nadżerka gruczołowa w okresie epidermizacji (gojenia)
erosio glandularis (ectopia) epidermisata
inizia ad imparare
nadżerka gruczołowa wygojona
erosio glandularis (ectopia) in statu epidermisationis cum dysplasia epitheli plani (olim: erosio semiepidermiasata)
inizia ad imparare
nadżerka gruczołowa w okresie epidermizacji z dysplazją nabłonka (neoplazją wewnątrznabłonkową)
carcinoma colli uteri
inizia ad imparare
rak szyjki macicy
carcinoma planoepitheliae colli uteri
inizia ad imparare
rak płaskonabłonkowy szyjki macicy
carcinoma preinvasivum colli uteri
inizia ad imparare
rak przedinwazyjny szyjki macicy
carcinoma invasivum colli uteri
inizia ad imparare
rak naciekający szyjki macicy
invasio incipiens carcinomatis colli uteri
inizia ad imparare
naciekanie poczatkowe w raku szyjni macicy
adenocarcinoma colli uteri (adenocarcinoma endocervicale)
inizia ad imparare
gruczolakorak kanału szyjki macicy
CIN (cervical intraepithelial neoplasia)
inizia ad imparare
międzynarodowy akronim histopatologiczny określający neoplazję (dysplazję) wewnatrznabłonkową czyli wewnątrznabłonkowe nowotworzenie w obrębie tarczy szyjki macicy
CIS (carcinoma in situ)
inizia ad imparare
międzynarodowy akronim histopatologiczny określający raka przedinwazyjnego w szyjce macicy.
ASCUS (Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance)
inizia ad imparare
międzynarodowy akronim cytopatologiczny określający zmiany nabłonka płaskiego szyjki macicy o nieokreślonym znaczeniu
AGUS (Atypical Glandular Cells of Undetermined Significance)
inizia ad imparare
międzynarodowy akronim cytopatologiczny określający zmiany nabłonka gruczołowego szyjki macicy o nieokreślonym znaczeniu
LGSIL (Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion)
inizia ad imparare
międzynarodowy akronim cytopatologiczny określający zmiany dysplastyczne w nabłonku płaskim szyjki macicy (neoplazję wewnątrznabłonkową) o małym nasileniu
HGSIL (High Grade Squamous Intraepithelial Lesion)
inizia ad imparare
międzynarodowy akronim cytopatologiczny określający zmiany dysplastyczne w nabłonku płaskim szyjki macicy (neoplazję wewnątrznabłonkową) o duzym nasileniu
koilocytosis
inizia ad imparare
koilocytoza (wykładnik morfologiczny infekcji hpv w komórkach nabłonka paraepidermoidalnego)
endometrium in statu proliferationis (folliculare)
inizia ad imparare
błona śluzowa trzonu macicy w fazie wzrostowej
endornetrium in statu secretionis
inizia ad imparare
błona śluzowa trzonu macicy w fazie wydzielniczej
menorrhagia
inizia ad imparare
nadmierne krwawienie w okresie miesiączki (cykliczne)
metrorrhagia
inizia ad imparare
krwawienie z jamy macicy poza terminem miesiączki (acykliczne)
endometritis
inizia ad imparare
zapalenie błony śluzowej trzonu macicy
endometriosis
inizia ad imparare
gruczolistość
adenomyosis
inizia ad imparare
gruczolistość mięśnia macicy (gruczolistość wewnętrzna)
hyperplasia endometrii
inizia ad imparare
rozrost błony śluzowej trzonu macicy
simplex
inizia ad imparare
prosty
composita (complexa)
inizia ad imparare
złozony
typica
inizia ad imparare
typowy
atypica
inizia ad imparare
z atypią
glandularis
inizia ad imparare
gruczołowy (dawna nazwa rozrostu prostego)
adenomatosa
inizia ad imparare
gruczolakowaty (dawna nazwa rozrostu z atypią)
cystica
inizia ad imparare
torbielowaty (dawna nazwa rozrostu prowadzącego do zaniku)
polyposa (polypus endometrialis)
inizia ad imparare
rozrost polipowaty (polip) błony sluzowej trzonu macicy
atrophia cystica endometrii
inizia ad imparare
zanik torbielowaty błony sluzowej macicy
carcinoma corporis uteri
inizia ad imparare
rak trzonu macicy
adenocarcinoma endometriale
inizia ad imparare
gruczolakorak endometrialny
leiomyoma corporis uteri
inizia ad imparare
mięśniak gładkokomórkowy trzonu macicy
leiomyosarcoma corporis uteri
inizia ad imparare
mięśniakomięsak gładkokomórkowy trzonu macicy
salpingitis
inizia ad imparare
zapalenie jajowodu
pyosalpinx
inizia ad imparare
ropniak jajowodu
hydrosalpinx
inizia ad imparare
wodniak jajowodu
cystis ovarii
inizia ad imparare
torbiel jajnika
cystis follicularis
inizia ad imparare
torbiel pęcherzykowa
cystis corporis lutalis et corpus luteum cysticum
inizia ad imparare
torbiel ciałka żółtego i torbielowate ciałko żółte
cystis picea (endometriotica)
inizia ad imparare
torbiel czekoladowa (endometrialna)
cystis serosa
inizia ad imparare
torbiel surowicza
cystadenoma ovarii
inizia ad imparare
torbielakogruczolak jajnika
cystadenoma proliferans otarii (ang. ovarian cystadenoma of borderline maliganacy)
inizia ad imparare
gruczolakorak jajnika o organicznej złosliwości
cystadenocarcinoma ovarii
inizia ad imparare
torbielakogruczolakorak jajnika
serosum
inizia ad imparare
surowiczy
mucinosum
inizia ad imparare
śluzowy
endometriale
inizia ad imparare
endometrialny
mesonephrogens (clarocellularis)
inizia ad imparare
mezonefroidalny
folliculoma
inizia ad imparare
błoniak ziarnisty
thecoma
inizia ad imparare
otoczkowiak
dysgerminoma
inizia ad imparare
rozrodczak
teratoma adultum et cystis dermatoidalis
inizia ad imparare
potworniak dojrzały i torbiel skórzasta
decidua
inizia ad imparare
doczesna
residua post abortum
inizia ad imparare
resztki po poronieniu
infarctus placentae
inizia ad imparare
zawał łożyska
mola hydatidosa
inizia ad imparare
zaśniad groniasty
chorionepithelioma
inizia ad imparare
nabłoniak kosmówkowy
morbus fibrosocysticus mammae (olimdysplasia benigna mammae)
inizia ad imparare
choroba włóknistotorbielowata sutka(dawniej łagodna dysplazja)
cystoplasia
inizia ad imparare
rozrost torbielkowaty
epithelioplasia
inizia ad imparare
rozrost nabłonka przewodzików i zrazikoów
adenoplasia
inizia ad imparare
rozrost gruczołowy
fibroplasia et fibrosclerosis
inizia ad imparare
rozrost włóknisty i szkliwienie podścieliska
ductectplasia et ductectasiae
inizia ad imparare
rozrost i rozszerzenie przewodzików
adenosis sclerosans mammae
inizia ad imparare
gruczołowatość twardniejąca (włokniejaca) sutka
fibroadenoma mammae
inizia ad imparare
gruczolakowłókniak sutka
papilloma intraductale mammae
inizia ad imparare
brodawczak wewnątrzprzewodowy
tumor phyllodes
inizia ad imparare
guz liściasty
carcinoma mammae (in situ/intraductale et invasivum)
inizia ad imparare
rak sutka (przedinwazyjny/wewnątrzprzewodowy i naciekający)
carcinoma ductale mammae
inizia ad imparare
rak przewodowy sutka
carcinoma lobulare mammae
inizia ad imparare
rak płacikowy (zrazikowy) sutka
carcinoma medullare mammae
inizia ad imparare
rak rdzeniasty sutka
(ang) Bloom-Richardson score
inizia ad imparare
ocena złośliwości raka sutka wg. Blooma Richardsona
orchitis
inizia ad imparare
zapalenie jądra
epididymitis
inizia ad imparare
zapalenie najądrza
hydrocoele testis
inizia ad imparare
wodniak jądra
seminoma
inizia ad imparare
nasieniak
carcinoma embryonale
inizia ad imparare
rak zarodkowy
(ang.) yolk sac tumor (endodermal sinus tumor)
inizia ad imparare
rak zarodkowy młodzieńczy
Leydigioma
inizia ad imparare
guz z komórek Leydiga
balanitis
inizia ad imparare
zapalenie żołędzi
prostatitis
inizia ad imparare
zapalenie gruczołu krokowego
hyperplasia nodularis prostatae
inizia ad imparare
rozrost guzkowy gruczołu krokowego
adenocarcinoma prostatae
inizia ad imparare
gruczolakorak gruczołu krokowego
PIN (prostate intraepithelial neoplasia)
inizia ad imparare
międzynarodowy akronim histopatologiczny określający neoplazję (dysplazję) wewnatrznabłonkową czyli wewnątrznabłonkowe nowotworzenie w obrębie nabłonka gruczołow stercza
(ang.) Gleason score
inizia ad imparare
klasyfikacja Gleasona złośliwości raka gruczołu krokowego

Devi essere accedere per pubblicare un commento.