past participle

 0    151 schede    nztkzxx
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
stołówka szkolna
inizia ad imparare
canteen
świetlica szkolna
inizia ad imparare
common room
gabinet dyrektora
inizia ad imparare
head teacher's office
labolatorium
inizia ad imparare
laboratory
aula
inizia ad imparare
lecture hall
szatnia
inizia ad imparare
locker room
plac zabaw
inizia ad imparare
playground
sekretariat
inizia ad imparare
secretary's office
boisko
inizia ad imparare
sports field
pokój nauczycielski
inizia ad imparare
staffroom
archeologia
inizia ad imparare
archaeology
architektura
inizia ad imparare
architecture
psychologia
inizia ad imparare
psychology
prawo
inizia ad imparare
law
medycyna
inizia ad imparare
medicine
przedmioty artystyczne
inizia ad imparare
art subjects
dziennikarstwo
inizia ad imparare
journalism
choreografia
inizia ad imparare
choreography
politologia
inizia ad imparare
Political Science
medioznawstwo
inizia ad imparare
media studies
socjologia
inizia ad imparare
sociology
inżynieria
inizia ad imparare
engineering
marketing i zarządzanie
inizia ad imparare
marketing and management
bankowość i finanse
inizia ad imparare
banking and finance
ekonomia
inizia ad imparare
economic education
biotechnologia
inizia ad imparare
biotechnology
chemia
inizia ad imparare
Chemistry
języki obce
inizia ad imparare
foreign languages
nauki humanistyczne
inizia ad imparare
humanities
informatyka
inizia ad imparare
it information technology
fizyka
inizia ad imparare
Physics
wychowanie fizyczne
inizia ad imparare
physical education (PE)
przedmioty scisle
inizia ad imparare
science subjects
nauki społeczne
inizia ad imparare
social sciences
technika
inizia ad imparare
design and Technology
medioznawstwo
inizia ad imparare
media studies
psychologia sportu
inizia ad imparare
sport psychology
wszechstronny rozwój
inizia ad imparare
all-round development
uczęszczać na kurs
inizia ad imparare
attend a course
arkusz egzaminacyjny
inizia ad imparare
an exam paper
dyktando
inizia ad imparare
a dictation
byc ciekawym
inizia ad imparare
be curious
przeprowadzac burzę mózgów
inizia ad imparare
brainstorm ideas
skupic się na czymś
inizia ad imparare
concentrate on something
krytyczne myślenie
inizia ad imparare
critical thinking
motywować motywujący
inizia ad imparare
motivate motivating
rozwój osobisty
inizia ad imparare
personal development
zrealizować plan, wcielić plan w zycie
inizia ad imparare
put the plan into action
powtarzwc do czegoś
inizia ad imparare
revise for something
zarzadzanie soba
inizia ad imparare
self-management
wewnetrzna motywacja
inizia ad imparare
self motivation
wyznaczać sobie cele
inizia ad imparare
set goals
zmagac sie z czyms
inizia ad imparare
struggling with something
czas skupienia uwagi
inizia ad imparare
concentration span
zidentyfikowac swoj styl uczenia sie
inizia ad imparare
identify your learning style
poprawic szanse na zatrudnienir
inizia ad imparare
improve employability
wewnetrzna potywacjs
inizia ad imparare
inner motivation
znac cos na wylot
inizia ad imparare
know something inside out
technika ulatwiajaca zapamietywanie
inizia ad imparare
memory aid
przescignac
inizia ad imparare
outperform
zdobywanie wiedzy
inizia ad imparare
pursuit of knowledge
kreda
inizia ad imparare
chalk
cyrkiel
inizia ad imparare
compasses
teczka
inizia ad imparare
folder
dziurkacz
inizia ad imparare
hole punch
zakreślacz
inizia ad imparare
highlighter
kątomierz
inizia ad imparare
protractor
ekierka
inizia ad imparare
setsquare
nagroda
inizia ad imparare
1. an award
swiwdectwo
inizia ad imparare
certificate
ściągać
inizia ad imparare
cheat
egzamin semestralny / na koniec roku
inizia ad imparare
end-of-term / end-of-year
egzamin wstępny
inizia ad imparare
entrance exam
dodatkowe lekcje
inizia ad imparare
extra lessons
otrzymwc stopien naukowy
inizia ad imparare
get a degree
zostać przyłapanym
inizia ad imparare
get caught
uzyskać rezultaty
inizia ad imparare
get results
dać oceny
inizia ad imparare
give marks
skladac sie na cos
inizia ad imparare
go towards sth
absolwentka
inizia ad imparare
graduate
uczyc sie na pamięć
inizia ad imparare
memorise
Egzamin próbny
inizia ad imparare
mock exam
egzamin ustny
inizia ad imparare
oral exam
arkusz z poprzednich lat
inizia ad imparare
past paper
zdawac ponownie
inizia ad imparare
retake
egzamin kończący nauke w szkole
inizia ad imparare
school-leaving exam
wysłać
inizia ad imparare
send out
podchodzić do testu
inizia ad imparare
take a test
korepetytor
inizia ad imparare
tutor
matura
inizia ad imparare
a levels
Wyniki w nauce
inizia ad imparare
academic results
licencjat z sztuki
inizia ad imparare
bachelor of arts
wkuwać do czegoś
inizia ad imparare
cram for sth
dostać wyróżnienie
inizia ad imparare
get a distinction
program nauczania
inizia ad imparare
a curriculum
nieobecny
inizia ad imparare
absent
międzynarodowa matura
inizia ad imparare
international baccalaureate
magister nauk humanistycznych
inizia ad imparare
master of arts
zdac celująco
inizia ad imparare
pass with flying colours
ledwie się przepchnąć
inizia ad imparare
scrape through
wygraj stypendium
inizia ad imparare
win a scholarship
osoba nieobecna
inizia ad imparare
absentee
ocena
inizia ad imparare
assessment
obecność na zajeciach
inizia ad imparare
attendance
dzwon
inizia ad imparare
bell
terroryzować, znęcać się nad słabszymi
inizia ad imparare
bully
Sprawdź swoją pracę
inizia ad imparare
check your work
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
podręcznik
inizia ad imparare
coursebook
zajęcia okresowe
inizia ad imparare
coursework
wykładowca
inizia ad imparare
lecturer
zrób / napisz zadanie
inizia ad imparare
do/write an assignment
prowadzić badania/zbierać informacje
inizia ad imparare
do research
uzyskać słabe wyniki
inizia ad imparare
get poor results
zostać zawieszonym
inizia ad imparare
get suspended
wyglosic referat
inizia ad imparare
give a talk on
średnią ocen
inizia ad imparare
grade point average
oddac prace domowa
inizia ad imparare
hand in homework
opuścić lekcje
inizia ad imparare
miss lessons
lunch na wynos (np. kanapki do szkoły)
inizia ad imparare
packed lunch
strój na WF
inizia ad imparare
pe kit
chodzić na wagary
inizia ad imparare
play truant
personel nauczycielski
inizia ad imparare
staff
przewodniczacy klasy
inizia ad imparare
prefect
przewodniczacy
inizia ad imparare
head girl/boy
zastępca szefa
inizia ad imparare
deputy head
dziekan
inizia ad imparare
dean
wozny
inizia ad imparare
care taker
doradca zawodowy
inizia ad imparare
careers adviser
wychowawca
inizia ad imparare
form tutor
asystent nauczyciela
inizia ad imparare
classroom assistant
zwolnienie lekarskie
inizia ad imparare
sick note
zrób sobie przerwę miedzy szkola a studiami
inizia ad imparare
take a gap year
absencja
inizia ad imparare
absenteeism
zgromadzenir
inizia ad imparare
assembly
pozbawienie wolności po szkole
inizia ad imparare
detention
wydalenie ze szkoły
inizia ad imparare
expulsion
wolna lekcja okienko
inizia ad imparare
free period
źle się zachowywać
inizia ad imparare
misbehave
sprawdzac obecnosc
inizia ad imparare
take the register
konsultacje
inizia ad imparare
tutorial
wziąć wolne
inizia ad imparare
take time off
zajecia pozalekcyjne
inizia ad imparare
extra lessons
wycieczkiw ramach wymiany
inizia ad imparare
exchange trip
impreza zorganizowana w celu zbierania funduszy
inizia ad imparare
fundraising event
wstąpić do klubu
inizia ad imparare
join a club
zlobek
inizia ad imparare
nursery
szkoła państwowa (tylko brytyjskie)
inizia ad imparare
state school
Szkoła koedukacyjna
inizia ad imparare
coeducational school
szkola z internatem
inizia ad imparare
boarding school
akademia
inizia ad imparare
academy

Devi essere accedere per pubblicare un commento.