Paremie łacińskie

 0    30 schede    aleksosin22
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Nemo est iudex in propria causa
inizia ad imparare
Nikt nie może być sędzią we własnej Sprawie
Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat
inizia ad imparare
Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą
Non exemplis, sed legibus iudicandum est
inizia ad imparare
należy orzekać na podstawie ustaw, a nie naśladować wcześniejsze rozstrzygnięcia
Non omne quod licet honestum est
inizia ad imparare
Nie wszystko, co dozwolone, jest uczciwe
Optima est legum interpres consuetudo
inizia ad imparare
Zwyczaj jest najlepszą wykładnią ustawy
Pacta sunt servanda
inizia ad imparare
umów należy dotrzymywać
Publicum ius est, quod ad statum rei romanae spectat
inizia ad imparare
Publicznym prawem jest to, które ma na względzie dobro państwa rzymskiego
Privatum quod ad singulorum utilitatem
inizia ad imparare
prywatnym [prawem jest to,] które ma na względzie dobro jednostek.
Quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt
inizia ad imparare
Zgodnie z prawem naturalnym wszyscy ludzie są równi
Roma locuta, causa finta
inizia ad imparare
Rzym przemówił (orzekł), sprawa skończona
Salus populi (publica, rei publicae) suprema lex esto
inizia ad imparare
Dobro ludu (publiczne, państwa) niechaj będzie najwyższą ustawą (prawem)
Sanctiones vocamus legum eas partes, quibus poenae constituuntur
inizia ad imparare
Sankcjami nazywamy te części ustaw, w których ustanawiane są kary
Sententia facit ius (inter partes)
inizia ad imparare
Wyrok tworzy prawo (pomiędzy stronami)
Servi legum sumus, ut liberi esse possimus
inizia ad imparare
Jesteśmy sługami prawa, abyśmy mogli być wolni
Simplicitas legibus amica
inizia ad imparare
Prostota [jest] przyjaciółką ustaw
Si vis pacem, cole iustitiam
inizia ad imparare
Jeśli chcesz pokoju, pielęgnuj sprawiedliwość
Summum ius summa iniuria
inizia ad imparare
Najwyższe prawo [bywa] najwyższym bezprawiem
Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
inizia ad imparare
gdzie taki sam sens ustawy, takie samo postanowienie ustawy
Ubi ius, ibi remedium
inizia ad imparare
W takich samych okolicznościach należy stosować takie same rozwiązania prawne
Ubi societas, ibi civitas ibi ius
inizia ad imparare
Gdzie prawo, tam i środek do jego realizacji
Verba cum effectu accipienda
inizia ad imparare
Gdzie społeczeństwo, tam też państwo, tam też prawo
cta publica probant se ipsa
inizia ad imparare
Dokumenty urzędowe świadczą same za siebie
Actor sequitur forum rei
inizia ad imparare
Powód idzie za pozwanym
Adoptio naturam imitator
inizia ad imparare
Przysposobienie naśladuje naturę
Ambulatoria enim est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum
inizia ad imparare
Wola spadkodawcy może być zmieniona aż do jego śmierci
Bis de eadem re agere non licet
inizia ad imparare
Nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie
Casus a nullo praestatur
inizia ad imparare
Za przypadek nikt nie odpowiada
Dies interpellat pro homine
inizia ad imparare
Termin wzywa za człowieka
Factum executoris factum partis
inizia ad imparare
Czynność przedstawiciela jest czynnością strony
Genera non pereunt
inizia ad imparare
Gatunki nie giną

Devi essere accedere per pubblicare un commento.