Paremie łacińskie

 0    30 schede    aleksosin22
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
acta publica probant se ipsa
inizia ad imparare
dokumenty urzędowe świadczą same za siebie
aetor sequitur forum rei
inizia ad imparare
powód idzie za pozwanym
adoptio naturam imitatur
inizia ad imparare
przysposobienie naśladuje naturę
ambulatoria enim est voluntas defuneti usque vitae supremum exitum
inizia ad imparare
wola spadkodawcy może być zmieniona aż do jego śmierci
bis de eadem re agere non licet
inizia ad imparare
podwójnie niezgodne z prawem w tej samej sprawienie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie
casus a nullo praestatur
inizia ad imparare
za przypadek nikt nie odpowiada
dies interpellat pro homine
inizia ad imparare
termin wzywa człowieka
factum execytoris factum partis
inizia ad imparare
czynność przedstawiciela jest czynnością strony
genera non pereunt
inizia ad imparare
gatunki nie giną
legum servi sumus, ut liberi esse possimus
inizia ad imparare
jesteśmy sługami prawa, abyśmy mogli być wolni
nemo est iudex in propria causa
inizia ad imparare
nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat
inizia ad imparare
reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą
non exemplis, sed legibus iudicandum est
inizia ad imparare
należy orzekać na podstawie ustaw, a nie naśladować poprzednie rozstrzygnięcia
non omne quod licet honestum est
inizia ad imparare
nie wszystko co dozwolone, jest uczciwe
optima est legum interpres consuetudo
inizia ad imparare
zwyczaj jest najlepszą wykładnią ustawy
pacta sunt servanda
inizia ad imparare
umów należy dotrzymywać
privatum quod ad singulorum utilitatem
inizia ad imparare
prywatnym prawem jest to, które ma na względzie dobro jednostki
publicum ius est, quod ad statum rei romanae spectac
inizia ad imparare
publicznym prawem jest to, które ma na względzie dobro państwa rzymskiego
quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt
inizia ad imparare
zgodnie z prawem naturalnym wszyscy ludzie są równi
roma locuta, causa finta
inizia ad imparare
rzym przemówił, sprawa skończona
salus populi suprema lex esto
inizia ad imparare
dobro ludu, niechaj będzie najwyższą ustawą
sanctiones vocamus legum eas partes, quibus poenae constitunntur
inizia ad imparare
sankcjami nazywamy te części ustaw, w których ustanawiane są kary
sententia facit ius
inizia ad imparare
wyrok tworzy prawo
simplicitas legibus amica
inizia ad imparare
prostota jest przyjaciółką ustaw
si vis pacem, cole iustitiam
inizia ad imparare
jeśli chcesz pokoju, pielęgnuj sprawiedliwość
summum ius summa iniura
inizia ad imparare
najwyższe prawo bywa najwyższym bezprawiem
ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
inizia ad imparare
gdzie taki sam sens ustawy, takie samo postanowienie ustawy
ubi ius, ibi remedium
inizia ad imparare
gdzie prawo, tam środek zaradczy
ubi societas, ibi civitas ibi ius
inizia ad imparare
gdzie prawo, tam i środek do jego realizacji
verba cum effectu accipienda
inizia ad imparare
słowa należy rozumieć zgodnie z ich przeznaczeniem

Devi essere accedere per pubblicare un commento.