Orzeczenia TSUE

 0    27 schede    mayaa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
CILFIT
inizia ad imparare
pytanie prejudycjalne: acte clair, acte eclaire
van Gend & Loss
inizia ad imparare
bezpośredni skutek
Costa
inizia ad imparare
zasada pierwszeństwa
Frankovitch
inizia ad imparare
odszkodowanie za niewdrożenie dyrektywy
Becker
inizia ad imparare
bezpośrednie stosowanie dyrektywy
Faccini Dori
inizia ad imparare
dyrektywa nie może mieć bezp. skutku horyzontalnego, stosunki konsumentów z przedsiębiorcami
Internationale Handelsgesellschaft
inizia ad imparare
prymat prawa unijnego przed niemiecką ustawą zasadniczą
Simmenthal II
inizia ad imparare
sąd ma zapewnić pełną skuteczność normom prawa unijnego, w razie sprzeczności może odmówić zast. prawa krajowego i nie czeka na uchylenie w porz. krajowym
Filipiak
inizia ad imparare
prawo unijne ma pierwszeństwo niezależenie od tego, ż ekrajowy TK odracza utratę mocy obowiązującej przez dane przepisy
Pfeiffer
inizia ad imparare
zasada skutku pośredniego, sąd musi interpr. przepisy przyjęte dla transpozycji dyrektywy tak, aby w jak najszerszym zakresie spełnić cel tej dyrektywy
Zambrano
inizia ad imparare
zasada efektywności
Simutenkov
inizia ad imparare
bezpośredni skutek umowy międzynarodowej, zakaz dyskryminacji
Melloni
inizia ad imparare
nie można powoływać się na krajowe zasady konstytucyjne jeżeli stoją na przeszkodzie jednolitości i skuteczności prawa unijnego, zasada pierwszeństwa, decyzja ramowa
Solange I i II
inizia ad imparare
dopóki UE będzie chronić prawa podstawowe w stopniu równym co niem. ustawa zasadnicza niem. TK nie będzie rozstrzygał o zgodności ureg. unijnych z konstytucją; polski TK: ochrona znacznie niższa
Transportes Urbanos
inizia ad imparare
zasada równoważności, różnice proceduralne
Stauder przeciwko miastu Ulm
inizia ad imparare
TSUE odwołał się do praw człowieka jako zasad ogólnych UE
Nold
inizia ad imparare
TSUE odwołuje się do tradycji konstyucyjnych państw
Grogan
inizia ad imparare
brytyjski i irlandzki poziom ochrony konstytucyjnej
Kobler
inizia ad imparare
odpowiedzialność odszkodowawcza państwa może powstać również na skutek orzeczenia niezg. z prawem Unii; tytaj naruszenie MUSI MIEĆ CHARAKTER OCZYWISTY
Foster
inizia ad imparare
jednostki prywtne wykonujące zadania publiczne to też refleks państwa
Brasserie
inizia ad imparare
odpowiedzialność odszkodowawcza państwa, odpowiedzialność nie może być ogranoczona do szkod po ogłoszeniu wyroku przez TSUE
Foto-Frost
inizia ad imparare
Sądy krajowe nie są uprawnione do samodzielnego orzekania o nieważności aktów wydawanych przez instytucje wspólnotowe
Factortame
inizia ad imparare
sąd ma uczynić wszystko co niezbędne, może przy tym odmówić zastosowania norm prawa krajowego, aby zapewnić normom unijnym pełną skuteczność
Kapferer
inizia ad imparare
zasaada powagi rzeczy osądzonej, pewność prawa, sąd krajowy nie jest zobowiązany do zaprzestania stsowania przepisów nadających prawomocność
CEVA Sante Animale
inizia ad imparare
odszkodowanie za naruszenie prawa przez instytucję eur.; musi być WYSTARCZAJĄCO ISTOTNE; instytucja Unii musi w sposób oczywisty przekroczyć zakres swobodnego uznania, jeżeli nie przysługuje żaden-jakiekolwiek naruszenie wystarczy
Kanatami
inizia ad imparare
akt regulacyjny-każdy akt o charakterze generalnym z wyjątkiem aktów legislacyjnych
Arcor
inizia ad imparare
Jeżeli organ adm. ma obowiązek uchylić ostateczną decyzję adm. oczywiście sprzeczną z prawem krajowym, to samo jeżeli sprzeczna z unijnym; ZASADA RÓWNOWAŻNOŚCI

Devi essere accedere per pubblicare un commento.