operation strong support

 0    125 schede    wiktoriaolek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
operacja „silne wsparcie”
inizia ad imparare
operation „strong support”
przeprowadzić / przeprowadzić
inizia ad imparare
conduct/carry out
działania
inizia ad imparare
actions
działania TDF
inizia ad imparare
actions of TDF
działać
inizia ad imparare
operate
zlokalizuj/izoluj/zabezpiecz/przekaż
inizia ad imparare
locate/isolate/secure/forward
mieszkańcy
inizia ad imparare
residents
społeczność lokalna
inizia ad imparare
local community
główny
inizia ad imparare
major
adresaci/odbiorcy
inizia ad imparare
addressees/recipients
głównych odbiorców wsparcia TDF
inizia ad imparare
the major recipients of TDF support
rejon przygraniczny
inizia ad imparare
border region
białoruski/białoruski
inizia ad imparare
belarus/belarusian
włączając
inizia ad imparare
include
obecnie
inizia ad imparare
currently
granica państwowa/państwowa
inizia ad imparare
state/national border
granica
inizia ad imparare
border, frontier
nielegalnie
inizia ad imparare
illegally
przekroczyć granicę
inizia ad imparare
cross the border
przejście graniczne
inizia ad imparare
border crossing checkpoint
straż graniczna
inizia ad imparare
the border guards
posterunek straży granicznej
inizia ad imparare
border guards post
usiłować
inizia ad imparare
to attempt
próba
inizia ad imparare
attempt
taktyczne maszty oświetleniowe
inizia ad imparare
tactical lighting masts
skureczne
inizia ad imparare
effective
wsparcie
inizia ad imparare
support
wspierać
inizia ad imparare
to support
stan wyjątkowy
inizia ad imparare
the state of emergency
strefa w stanie wyjątkowym
inizia ad imparare
a zone under a state of emergency
zniszczyć bariery
inizia ad imparare
destroy the barriers
służby
inizia ad imparare
services
poczucie bezpieczeństwa
inizia ad imparare
feeling of security
województwo/obwód
inizia ad imparare
voivodship/discrit
utrzymywać kontakt z
inizia ad imparare
maintain contact with
władze samorządowe
inizia ad imparare
local goverment authorities
goniec / kurier
inizia ad imparare
courier
przemytnik
inizia ad imparare
smuggler
przemycać
inizia ad imparare
smuggle
uzbrajac kogos
inizia ad imparare
weaponize stb
Białoruskie Służby Bezpieczeństwa
inizia ad imparare
Belarusian Security Sercices
Zamieszki
inizia ad imparare
a riot
uczestnik zamieszek
inizia ad imparare
a rioter
stłumić zamieszki
inizia ad imparare
suppress/contain the riot
rozproszyc tlumy
inizia ad imparare
disperse the rioters
protestujący przeciwko czemuś
inizia ad imparare
protesr against sth
protestujący
inizia ad imparare
protestor
śmiercionośna broń
inizia ad imparare
lethal weapons
nieśmiercionośna broń
inizia ad imparare
non-lethal weapons
przez cala dobe
inizia ad imparare
around the clock
teren
inizia ad imparare
terrain
topografia
inizia ad imparare
topography
przeciwdziałać
inizia ad imparare
countrract/combat
znajomosc terenu
inizia ad imparare
terrain knowledge
składać się z
inizia ad imparare
consist of
być przeszkolonym w czymś
inizia ad imparare
be trained in sth
być przeszkolonym, aby coś robić
inizia ad imparare
be trained to do sth
hipotermia
inizia ad imparare
hypothermia
odmrożenia
inizia ad imparare
frostbites
brak jedzenia/leków
inizia ad imparare
lack of food/medicine
być narażonym na coś
inizia ad imparare
be exposed to sth
mrozne warunki pogodowe
inizia ad imparare
freezing conditions
zmierzyc sie z
inizia ad imparare
face sth
być wyposażonym w coś
inizia ad imparare
be equipped with sth
być uzbrojonym w coś
inizia ad imparare
be armed with sth
zapobiegac
inizia ad imparare
prevent
folia NRC
inizia ad imparare
foil NRC
bezzalogowy statek powietrzny
inizia ad imparare
Unnamed Aerial Vehicle
wojska operacyjne
inizia ad imparare
operational units/forces
nadzór granicy
inizia ad imparare
surveillance of the border
miejsce nadejscia/podejscia
inizia ad imparare
point of approach
zidentyfikować punkty podejścia
inizia ad imparare
identify the points of approach
funkcjonariusze straży granicznej
inizia ad imparare
the border guard officers
żołnierze jednostek operacyjnych
inizia ad imparare
soldiers of operational units
naprowadzic gdzies patrol
inizia ad imparare
guide a patrol somewhere
grupa poszukiwawczo-ratownicza k9
inizia ad imparare
search and rescue group k9
psy ratownicze
inizia ad imparare
rescue dogs
przeszkolony do wyszukiwania
inizia ad imparare
trained to search
być w gotowości
inizia ad imparare
be in readiness
rejon odpowiedzialnosci AOR
inizia ad imparare
AOR area of responsibility
stały AOR
inizia ad imparare
permament AOR
1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej
inizia ad imparare
1st Podlaska Territorial Defence Brigade
urządzenia
inizia ad imparare
devices
urządzenia optoelektroniczne
inizia ad imparare
optoelectronic devices
patrol pieszy
inizia ad imparare
foot patrol
monitorowanie terenu
inizia ad imparare
terrain monitoring/surveillance
płaskodenne łodzie patrolowe
inizia ad imparare
flat-bottomed patrol boats
sekcja patroli konnych
inizia ad imparare
horse patrols section
trudny teren
inizia ad imparare
difficult terrain
duży zasięg działania
inizia ad imparare
long range of operation
szybka reakcja na zagrozenia
inizia ad imparare
immediate reaction of threats
zagrożenia
inizia ad imparare
threats
grozić komuś czymś
inizia ad imparare
threaten sb with sth
grupy rozpoznania obrazowego
inizia ad imparare
image reconnaissance groups
czyjas obecnosc
inizia ad imparare
presence of sb
odpowiadać na potrzeby kogoś
inizia ad imparare
respond to the needs of sb
liczyć na czyjeś wsparcie
inizia ad imparare
count on sb’s support
cel
inizia ad imparare
goal
asystowac komuś
inizia ad imparare
assist sb
pracowac z kims
inizia ad imparare
work with sb
próby przekroczenia granicy
inizia ad imparare
attempts to cross the border
przyplyw
inizia ad imparare
influx
zablokowac
inizia ad imparare
block
kraje uni europejskiej
inizia ad imparare
EU nations
bojowe urzadzenia obserwacyjne
inizia ad imparare
observational and night combat devices
gogle noktowizyjne
inizia ad imparare
night vision goggles
ustabilizować
inizia ad imparare
stabilize
być zaniepokojonym przez coś
inizia ad imparare
be disturbed by sth
być zaniepokojonym
inizia ad imparare
be anxious
gościnny
inizia ad imparare
hospitable
zwiększyć poczucie bezpieczeństwa
inizia ad imparare
increase sense of security
Osoba starająca się o azyl
inizia ad imparare
asylum seeker
szturmować granicę
inizia ad imparare
storm the border
uzbrojony w
inizia ad imparare
armed with
łopaty
inizia ad imparare
shovels
nożyce do metalu
inizia ad imparare
wire cutters
gałęzie drzew
inizia ad imparare
tree branches
metalowa barykada
inizia ad imparare
metal barricade
rozkladany drut kolczasty
inizia ad imparare
concertina wire
rozkladany drut kolczasty
inizia ad imparare
razor barbed-wire
płot
inizia ad imparare
fence
budowac
inizia ad imparare
erect
sforsowac cos
inizia ad imparare
force down
odeprzeć/odepchnąć atak
inizia ad imparare
fight off/push back the attack
zatrzymać
inizia ad imparare
detain

Devi essere accedere per pubblicare un commento.