okolice klatki piersiowej

 0    37 schede    maciejtelega
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
m. piersiowy większy
inizia ad imparare
m pectoralis major
n. piersiowy przedni
inizia ad imparare
n. thoracicus ant.
m. piersiowy mniejszy
inizia ad imparare
m pectoralis minor
m. zębaty przedni
inizia ad imparare
m. serratus ant.
n. piersiowy długi
inizia ad imparare
n. thoracicus longus
t. piersiowa boczna
inizia ad imparare
a. thoracica lateralis
mm. między żebrowe zewnętrzne
inizia ad imparare
mm. intercostales externi
mm. między żebrowe wewnętrzne
inizia ad imparare
mm. intercostales interni
m. poprzeczny klatki piersiowej
inizia ad imparare
m. transversus thoracis
m. podżebrowy
inizia ad imparare
m. subcostalis
m. najszerszy grzbietu
inizia ad imparare
m. latissimus dorsi
n. piersiowo-grzbietowy
inizia ad imparare
n. thoracodorsalis
t. piersiowo-grzbietowa
inizia ad imparare
a. thoracodorsalis
t. piersiowa wewnętrzna
inizia ad imparare
a. thoracica interna
ż. piersiowa wewnętrzna
inizia ad imparare
v. thoracica interna
n. błędny prawy/lewy
inizia ad imparare
n. vagus dex./sin.
ciało tłuszczowe zamostkowe
inizia ad imparare
corpus adiposum retrosternale
N. krtaniowy wsteczny
inizia ad imparare
n. laryngeus reccurens
pień sympatyczny
inizia ad imparare
truncus sympathicus
zwój piersiowy
inizia ad imparare
ganglion thoracicus
włókna międzyzwojowe
inizia ad imparare
fibrae interganglionares
nerw trzewny większy/mniejszy
inizia ad imparare
n. splanchnicus major/minor
przepona, część żebrowa
inizia ad imparare
diaphragma, pars costalis
przepona, środek ścięgnisty
inizia ad imparare
diaphragma, centrum tendineum
otwór żyły głównej
inizia ad imparare
foramen v. cavae
żyła główna dolna
inizia ad imparare
v. cava inf.
nerw przeponowy lewy/prawy
inizia ad imparare
n. phrenicus sin./dex.
tętnica osierdziowo-przeponowa
inizia ad imparare
a. pericardiacophrenica
żyła nieparzysta
inizia ad imparare
v. azygos
żyła międzyżebrowa górna prawa/lewa
inizia ad imparare
vena intercostalis superior dex./sin.
żyła nieparzysta krótka
inizia ad imparare
vena hemiazygos
żyła nieparzysta krótka dodatkowa
inizia ad imparare
vena hemiazygos accessoria
przewód piersiowy
inizia ad imparare
ductus thoracicus
przełyk
inizia ad imparare
oesophagus
[V] żyła międzyżebrowa tylna prawa/lewa
inizia ad imparare
[V] vena intercostalis posterior dex./sin.
[A] tętnica międzyżebrowa tylna prawa/lewa
inizia ad imparare
[A] arteria intercostalis posterior dex./sin.
[N] nerw międzyżebrowy prawy/lewy
inizia ad imparare
[N] nervi intercostalis dex./sin.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.