Ochrona środowiska – podstawowe słownictwo angielskie; Ecology – Basic English Vocabulary

 
Domanda Risposta
efekt cieplarniany
Wycinka lasów przyczynia się do efektu cieplarnianego.
inizia ad imparare
greenhouse effect
The destruction of forests is contributing to the greenhouse effect.
oszczędzać wodę
Gospodarz poprosił gości o oszczędzanie wody.
inizia ad imparare
oszczędzać wodę in inglese
to save water
The landlord asked the guests to save the water.
zatruwać
Czy jesteśmy truci bez naszej wiedzy?
inizia ad imparare
to poison
Are we being poisoned without knowing it?
przyjazny dla środowiska
Nasze sklepy oferują coraz więcej artykułów przyjaznych dla środowiska.
inizia ad imparare
environment-friendly
There are more and more environment friendly products in our shops.
ocalić planetę
Czy wegetarianie mogą ocalić planetę?
inizia ad imparare
to save the planet
Can vegetarians save the planet?
energooszczędny
Zawsze kupuję energooszczędne żarówki.
inizia ad imparare
energy-saving
I always buy energy-saving light bulbs.
smog
Smog jest mieszanką mgły z dymem.
inizia ad imparare
smog
Smog is a mixture of fog and smoke.
+15 schede
La lezione è parte del corso
"Podstawowe słownictwo angielskie"
(Un totale di 1.721 schede)

Prova il corso gratuitamente

Nauka języka angielskiego dla wszystkich

Obecnie język angielski jest niezwykle rozpowszechniony. Można się dzięki niemu porozumieć niemal na całym świecie. W związku z tym języka angielskiego uczą się dzieci w szkołach, a także dorośli, by móc posługiwać się nim w pracy czy w kontaktach z przyjaciółmi z innego kraju. Jednak nauka języka angielskiego dla niektórych wydaje się trudna i uciążliwa – w końcu, aby móc mówić swobodnie po angielsku, należy poznać mnóstwo angielskich słówek. Jednak przyswajanie słownictwa nie musi oznaczać wpatrywania się w ciąg wyrazów na kartce papieru. Dziś istnieją bardziej nowoczesne rozwiązania. Można z nich skorzystać, wchodząc na Fiszkotekę!

Ochrona środowiska angielski

Obecnie ochrona środowiska to bardzo ważny temat, często poruszany w szkołach, telewizji czy w Internecie. Jak szybko przyswoić słówka związane z tą dziedziną? Najlepiej sięgnąć po interaktywne fiszki! Fiszkoteka udostępnia zbiór fiszek „ochrona środowiska angielski”, który zawiera najistotniejsze pojęcia z tej tematyki. Można je przeglądać w obie strony, z polskiego na angielski i odwrotnie. To wspaniałe ułatwienie, które pozwala błyskawicznie opanować materiał, także dzięki temu, że fiszki dostępne są nie tylko na komputerze, ale też np. na smartfonie.

Ekologia i język angielski

Nie wiesz, jak powiedzieć po angielsku efekt cieplarniany, smog, energooszczędny czy przyjazny dla środowiska? Odpowiedź znajdziesz na Fiszkotece, w zbiorze fiszek „ochrona środowiska angielski”! Aby ułatwić opanowanie materiału, na fiszkach znajdują się także całe zdania z użytym danym wyrazem lub sformułowaniem.

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

08. Części ciała – podstawowe słownictwo angielskie; Parts of the body – Basic English VocabularyZwierzęta – podstawowe słownictwo angielskie; Animals – Basic English Vocabulary13. Kultura – podstawowe słownictwo angielskie; Culture – Basic English Vocabulary03. Rodzina – podstawowe słownictwo angielskie; Family – Basic English Vocabulary08. Zdrowie – podstawowe słownictwo angielskie; Health – Basic English Vocabulary07. Jedzenie i picie – podstawowe słownictwo angielskie; Food and Drink – Basic English VocabularyKolory i kształty – podstawowe słownictwo angielskie; Colours and Shapes – Basic English Vocabulary01. Ubrania – Clothes04. Edukacja – podstawowe słownictwo angielskie; Education – Basic English Vocabulary10. Sport – podstawowe słownictwo angielskie; Sport – Basic English Vocabulary06. Środki transportu – podstawowe słownictwo angielskie; Means of Transport – Basic English Vocabulary11. Zawody – podstawowe słownictwo angielskie; Professions – Basic English VocabularyNarodowości – podstawowe słownictwo angielskie; Nationalities – Basic English VocabularyPopularne czasowniki – podstawowe słownictwo angielskie; Common Verbs – Basic English Vocabulary02. Dom i meble – podstawowe słownictwo angielskie; Home and Furniture – Basic English Vocabulary07. Gotowanie – podstawowe słownictwo angielskie; Cooking – Basic English VocabularyPrzymiotniki – podstawowe słownictwo angielskie; Common Adjectives – Basic English Vocabulary;12. Zakupy – podstawowe słownictwo angielskie; Shopping – Basic English Vocabulary;Czas – podstawowe słownictwo angielskie; Time – Basic English VocabularyZwroty grzecznościowe – podstawowe słownictwo angielskie; Polite Phrases – Basic English Vocabulary06. Państwa i kontynenty – podstawowe słownictwo angielskie; Countries and Continents – Basic English Vocabulary05. Pogoda – podstawowe słownictwo angielskie; Weather – Basic English Vocabulary14. Państwo i społeczeństwo – podstawowe słownictwo angielskie; State and Society – Basic English Vocabulary07. Owoce – podstawowe słownictwo angielskie; Fruits – Basic English Vocabulary04. Przybory szkolne – podstawowe słownictwo angielskie |School Equipment – Basic English VocabularyNazwy świąt – podstawowe słownictwo angielskie; Holidays – Basic English Vocabulary07. Warzywa – podstawowe słownictwo angielskie; Vegetables – Basic English Vocabulary03. Zabawki i zabawy – podstawowe słownictwo angielskie; Toys and Plays – Basic English Vocabulary01. Wygląd – podstawowe słownictwo angielskie; Appearance – Basic English Vocabulary01. Uczucia – podstawowe słownictwo angielskie; Feelings – Basic English Vocabulary01. Cechy charakteru – Traits of Character05. Rośliny – podstawowe słownictwo angielskie; Plants – Basic English Vocabulary05. Geografia – podstawowe słownictwo angielskie |Geography – Basic English Vocabulary06. Wakacje – podstawowe słownictwo angielskie; HolidaysHotel – podstawowe słownictwo angielskie; Hotel – Basic English VocabularyLotnisko – podstawowe słownictwo angielskie; Airport – Basic English Vocabulary11. Praca – podstawowe słownictwo angielskie; Work – Basic English Vocabulary03. Codzienne czynności – podstawowe słownictwo angielskie; Daily Routines – Basic English Vocabulary05. Miasto – podstawowe słownictwo angielskie; City – Basic English VocabularyLiczebniki porządkowe - podstawowe słownictwo angielskie; Ordinal Numbers – Basic VocabularyZaimki pytające - podstawowe słownictwo angielskie; Interrogative Pronouns - Basic English Vocabulary09. Komputery i Internet – podstawowe słownictwo angielskie; Computers and Internet – Basic English Vocabulary

Devi essere accedere per pubblicare un commento.