Note to the reader

 0    58 schede    tomaszdrozdel
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
engender
Clear language engenders clear thought and clear thought is the most important benefit of education.
inizia ad imparare
wywołać, być źródłem czegoś, zrodzić
Czysty język rodzi czyste myśli, a czyste myśli są najważniejszą zaletą w uczeniu się.
to assume
Many people assume that they need to attend to business school
inizia ad imparare
zakładać, przyjmować coś
Wielu ludzi uważa, że powinni uczęszczać do szkoły biznesu.
vast majority
The vast majority are not benefiting from this development.
inizia ad imparare
zdecydowana większość
Ogromna większość nie czerpie zysków z takiego rozwoju sytuacji.
principle
A man needs to have principles.
inizia ad imparare
zasada
Człowiek musi mieć zasady.
introductory fee
inizia ad imparare
Opłata wstępna
primer
inizia ad imparare
elementarz, podstawowy, podkład
curriculum
inizia ad imparare
program nauczania
from scratch
We had to start from scratch.
inizia ad imparare
od zera, od początku
Musieliśmy zacząć od zera.
regardless of something
regardless of your current level
inizia ad imparare
niezależnie od czegoś
bez względu na Twój obecny poziom
distill
inizia ad imparare
destylować, wydobyć istotę czegoś
prudent
synonim: provident
inizia ad imparare
roztropny, ostrożny, rozważny, rozsądny
approachable
inizia ad imparare
przystępny (sposób, wiedza)
coverage
inizia ad imparare
relacja, sprawozdanie
reap
inizia ad imparare
zbierać (owoce pracy), korzystać (z wyniku czegoś)
tough
inizia ad imparare
twardy, nieustępliwy, silny, wymagający
Angst
inizia ad imparare
Niepokój, obawa, lęk
impostor syndrome
inizia ad imparare
syndrom oszusta
fortunate
inizia ad imparare
mający szczęście, szczęśliwy, pomyślny
undergraduate
inizia ad imparare
student na studiach licencjackich
scholarship
inizia ad imparare
stypendium naukowe
remarkable
inizia ad imparare
niezwykły, warty odnotowania, godny uwagi, wybitny
crippling
inizia ad imparare
rujnujący, przygniatający, paraliżujący, obezwładniający
burden
inizia ad imparare
ciężar, brzemię, obciążenie (odpowiedzialność za coś)
briefly
inizia ad imparare
pokrótce, zwięźle
enrolling
inizia ad imparare
rekrutowanie, przyjmowanie (do szkoły, uniwersytetu, na kurs)
avid
inizia ad imparare
zachłanny, żądny, gorliwy, entuzjastyczny
run a gauntlet
inizia ad imparare
ryzykować coś, narażać się komuś
want out
inizia ad imparare
wycofać się
chaff
inizia ad imparare
plewy
bachelor's degree
inizia ad imparare
licencjat
irreverence
inizia ad imparare
brak należytego szacunku
worship
inizia ad imparare
wielbić, czcić
haphazard
inizia ad imparare
przypadek, los szczęścia
wade through something
inizia ad imparare
przebrnąć przez coś (np. przez żmudną pracę)
admission
inizia ad imparare
1. przyznanie się (do zrobienia czegoś złego) 2. przyjęcie (np. do szpitala; szkoły)
rescind
inizia ad imparare
odwoływać
soon-to-be
inizia ad imparare
wkrótce będzie
outraged
inizia ad imparare
oburzony
unsurprisingly
inizia ad imparare
jak można się było spodziewać
chase
inizia ad imparare
ściagać, gonić, polować
holy cow!
inizia ad imparare
jasna cholera
naive
inizia ad imparare
naiwny
ineviteble
inizia ad imparare
nieuniknione
attorney
inizia ad imparare
(US) adwokat
be enlisted
inizia ad imparare
być zaciągniętym, powołanym
household name
inizia ad imparare
powszechnie znane nazwisko
compound
inizia ad imparare
potęgować, powiększać, zwiększać, pogarszać sytuację
flounder
inizia ad imparare
flądra / kuleć, mieć problemy (w biznesie)
contribute
inizia ad imparare
przyczynić się
evaluete
inizia ad imparare
oceniać
accurately
inizia ad imparare
dokładnie
valid weakness
inizia ad imparare
uzasadniona słabość
relentless
inizia ad imparare
nieustępliwy, nieugięgty
lattice
inizia ad imparare
krata, kratownica
enhance
inizia ad imparare
zwiększyć, poprawiać
cognition
inizia ad imparare
poznawanie, zrozumienie
relatedness
inizia ad imparare
pokrewieństwo; związek (między dwiema rzeczami), powiązanie (ze sobą)
validation
inizia ad imparare
legalizacja, uprawomocnienie, walidacja, konwalidacja

Devi essere accedere per pubblicare un commento.