neurologia 2- Choroba Parkinsona

 0    46 schede    paulinak363
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
juvenile parkinsonism
inizia ad imparare
<30 r. ż
young-onset Parkinsons disease
inizia ad imparare
< 40 r ż- (lub 50) pd o wczesnym początku
Głowne objawy choroby Parkinsona- konieczny
inizia ad imparare
bradykinezja
Głowne objawy choroby Parkinsona- conajmniej jeden z poniższych:
inizia ad imparare
sztywność mięśniowa, niestabilność postawy, drżenie spoczynkowe (4-6 Hz)
Choroba Parkinsona- kryteria wspomagajace (konieczne co najmniej 3 z 6 )
inizia ad imparare
1. jednostronny początek
Choroba Parkinsona- kryteria wspomagajace (konieczne co najmniej 3 z 6 )
inizia ad imparare
spoczynkowy charakter drżenia
Choroba Parkinsona- kryteria wspomagajace (konieczne co najmniej 3 z 6 )
inizia ad imparare
postępujący charakter schorzenia
Choroba Parkinsona- kryteria wspomagajace (konieczne co najmniej 3 z 6 )
inizia ad imparare
dobra odpowiedź na L-dopę (przez 5 lat lub więcej)
Choroba Parkinsona- kryteria wspomagajace (konieczne co najmniej 3 z 6 )
inizia ad imparare
dyskinezy po leczeniu L-dopą
Choroba Parkinsona- kryteria wspomagajace (konieczne co najmniej 3 z 6 )
inizia ad imparare
przebieg choroby- 10 lat lub więcej
drżenie spoczynkowe
inizia ad imparare
ręce ułożone w pozycji pośredniej odwrócenia. nawrócenia na udach lub zwisające swobodnie w czasie stania;
objaw Fromenta
inizia ad imparare
podczas badania napięcia mięśniowego prosimy chorego o podnoszenie drugiej kończyny co wzmaga napiecie mięśniowe
test pociągania (pull test)
inizia ad imparare
należy uprzedzić pacjenta
PD- MR na początku procesu diagnostycznego
inizia ad imparare
by wykluczyć inne przyczyny tych zaburzeń
parkinsonizm czy drżenie samoistne/parkinsonizm "psychogenny/polekowy?
inizia ad imparare
TK: SPECT (DaTSCAN), PET ze znakowaną fluordopągó
główny czynnik skracający zycie w parkinsonie
inizia ad imparare
otępienie
4 oznaki zwiększające ryzyko zachorowania na Parkinsona:
inizia ad imparare
osłabienie węchu (hiposmia), epizody depresyjne, zaparcia, zaburzenia snu w REM
inne choroby neurozwyrodnieniowe z zespołem parkinsonowskim (5)
inizia ad imparare
postępujące porażenie ponadjądrowe (progressive supranuclear pulsy, PSP)
inne choroby neurozwyrodnieniowe z zespołem parkinsonowskim (5)
inizia ad imparare
zanik wieloukładowy (multiple system atrophy, MSA)
inne choroby neurozwyrodnieniowe z zespołem parkinsonowskim (5)
inizia ad imparare
zwyrodnienie korowo-podstawne (corticobasal degeneration, CBD)
inne choroby neurozwyrodnieniowe z zespołem parkinsonowskim (5)
inizia ad imparare
otępienie z ciałami Lewy'ego (dementia with Lewy bodies, DLB)
inne choroby neurozwyrodnieniowe z zespołem parkinsonowskim (5)
inizia ad imparare
zespół parkinsonizm-SLA-otępienie
nie dawać parkinsonikom:
inizia ad imparare
blokerów kanałów wapniowych (cynaryzyna, flunarazyna), metoklopramidu, blok. H1 p. wymiotm. tietylperazynę; prenazyny, prometazyny, haloperidolu
podłoże objawów ruchowych w PD
inizia ad imparare
zanik komórek malanonowych dopaminergicznych warstwy zbitej istoty czarnej wysyłających aksony do prążkowia; część postsynapt.-zawierajaca receptory-nie ulega neurodegeneracji
struktury w neuronalnych pętlach ruchowych nadaktywne w PD, które można wyłączyć głępoką stymulacją lub termolezją, czyli trwałym uszkodzeniem
inizia ad imparare
jądro niskowzgórzowe (subtalamus nucleus, STN), wewnętrzna część gałki bladej (GPi)
5 stopniowa skala Hohen-Yahra
inizia ad imparare
do oceny stopnia zaawansowania PD
ciała Lewy-ego
inizia ad imparare
śródplazmatyczne, eozynochłonne inkluzje w uszkodzonych neuronach w PD; zawierają alfa-synukleinę; w PD mozna je znaleźć w wielu miejscach układu nerwowego
synukleinopatie
inizia ad imparare
PD, DLB, MSA
neuryty Lewy'ego
inizia ad imparare
synukleino-immunododatnie dystroficzne neuryty w PD
L-Dopa (LD)- dawka początkowa
inizia ad imparare
3x62,5mg z inhibitorem
inhibitory obwodowej dekarboksylazy (rozkładającej LD)
inizia ad imparare
benserazyd, karbidopa (zwiększają wchłanianie LD)
L-Dopa
inizia ad imparare
złoty standard w PD; włącza się osobom po 70 r.ż
agoniści dopaminy
inizia ad imparare
włącza się osobom młodszym, by zmniejszych ryzyko powikłań ruchowych choroby
agoniści dopaminy (substancje)
inizia ad imparare
ropinirol, pramipeksol, piribedil, rotygotyna, apomorfina
leki POTENCJALNIE neuroprotekcyjne w PD
inizia ad imparare
selegilina, rasagilina, amantadyna
nasilenie zaburzeń poznawczych i psychotycznych, od najsilniejszego:
inizia ad imparare
antycholinergiki, amantadyna, selegilina, agoniści dopaminy, LD
leki zmniejszające rozkład dopaminy
inizia ad imparare
inhibitory: MAO-B(selegilina, rasagilina), COMT: tolkapon, entakapon
zespół utraty kontroli impulsów
inizia ad imparare
w PD po agonistach dopaminy: drażliwość, hazard, hiperseksualność; inne DNP tych leków: senność, spadek ciśnienia krwi
PD leczenie operacyjne
inizia ad imparare
gdy brak odp. na leczenie zachowawcze lub DNP; z wyboru założenie stymulatora podskórnego na klatce piers. i obustronna implantacja elektrod do jądra niskowzgórzowego, co ma hamować je
ablacje (termolezje)
inizia ad imparare
nie stosować, bo krótka skutecznosć
na zaburzenia psychotyczne podać
inizia ad imparare
kwetiapinę, klozapinę (olanzapina i risperidon pogarszają zespół ruchowy)
antycholinergiki
inizia ad imparare
triheksyfenidyl, biperiden; też stosowane w PD, ale NIEZALECANE, bo działania niepożądane liczne (nasilają zaburz. pozn, psychotyczne, powodują zaparcia)
PD oprócz układu dopaminergicznego siada też:
inizia ad imparare
serotoninergiczny (depresja), cholinergiczny (zanik jądra podstawnego Meynerta, zaburzenia podstawne do otępienia)
mutacja PARK-2
inizia ad imparare
AR, mutacja genu parkiny; najcz. wcześniejszy początek (<45r.ż.), brak ciał Lewy-ego, różna odp. na L-dopę
mutacja LRRK2 (to postac PARK8)
inizia ad imparare
AD; mutacja kinazy-2 związana z powtórzeniami bogatymi w leucynę; niby w postaciach rodzinnych, ale też sporadycznych, też w późniejszym wieku
powikłania ruchowe późnego okresu PD
inizia ad imparare
str. 299; fluktuacje, dyskinezy pląsawicze, dyskinezy dystoniczne, nagłe zatrzymanie chodu

Devi essere accedere per pubblicare un commento.