Nauka i technika

 0    117 schede    guest2970927
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zaawansowane metody leczenia
inizia ad imparare
advanced treatments
antybiotyki
inizia ad imparare
antibiotics
bakterie (oporne na antybiotyki)
inizia ad imparare
(antibiotic-resistant) bacteria
zapalenie wyrostka robaczkowego
inizia ad imparare
appendicitis
sekcja zwłok
inizia ad imparare
autopsy
komórka
inizia ad imparare
cell
umrzeć przy porodzie
inizia ad imparare
die in childbirth
kod DNA
inizia ad imparare
DNA
rozwijać się, ewoluować
inizia ad imparare
evolve
śmiertelny
inizia ad imparare
fatal
kod genetyczny
inizia ad imparare
genetic code
genetyka
inizia ad imparare
genetics
siedlisko
inizia ad imparare
habitat
choroba zakaźna
inizia ad imparare
infectious/contagious disease
narządy wewnętrzne
inizia ad imparare
internal organs
mikroskopijny
inizia ad imparare
microscopic
układ nerwowy
inizia ad imparare
nervous system
organizm
inizia ad imparare
organism
penicylina (Fleming)
inizia ad imparare
penicillin
rozmnażanie
inizia ad imparare
reproduction
gatunek
inizia ad imparare
species (pl. species)
tkanka
inizia ad imparare
tissue
zaakceptować
inizia ad imparare
accept
analizować
inizia ad imparare
analyse
analiza
inizia ad imparare
analysis (pl. analyses)
twierdzenie
inizia ad imparare
assertion
przeprowadzić eksperyment
inizia ad imparare
carry out/conduct an experiment
współpracować (z kimś) nad projektem
inizia ad imparare
collaborate (with sb) on a project
potwierdzić wyniki badań
inizia ad imparare
confirm findings
konstruować
inizia ad imparare
construct
Grupa kontrolna
inizia ad imparare
control group
kryterium
inizia ad imparare
criterion (pl. criteria)
odkryć
inizia ad imparare
discover
prowadzić badania
inizia ad imparare
do research
powtórzyć wyniki czyichś badań
inizia ad imparare
duplicate sb's results
równanie
inizia ad imparare
formula (pl. formulae)
sformułować hipotezę
inizia ad imparare
formulate a hypothesis
hipoteza
inizia ad imparare
hypothesis (pl. hypotheses)
hipotetyczny
inizia ad imparare
hypothetical
wynaleźć
inizia ad imparare
invent
otrzymać
inizia ad imparare
obtain
zjawisko
inizia ad imparare
phenomenon (pl. phenomena)
publikować
inizia ad imparare
publish
otrzymać nagrodę Nobla
inizia ad imparare
receive/be awareded the Nobel Prize
odrzucić
inizia ad imparare
reject
wsparty dowodami
inizia ad imparare
supported by evidence
(niesprawdzone) obserwacje
inizia ad imparare
(untested) observations
wyczerpana bateria
inizia ad imparare
flat battery
paść, rozładować się
inizia ad imparare
go dead
telefon stacjonarny
inizia ad imparare
landline
zasięg
inizia ad imparare
reception
dzwonek
inizia ad imparare
ring tone
nie ma zasięgu
inizia ad imparare
there's no signal
poczta głosowa
inizia ad imparare
voice mail
oprogramowanie antywirusowe
inizia ad imparare
anti-virus software
aplikacja
inizia ad imparare
app/application
przeglądarka
inizia ad imparare
browser
skompresować plik
inizia ad imparare
compress a file
haker komputerowy
inizia ad imparare
computer hacker
baza danych
inizia ad imparare
database
pulpit
inizia ad imparare
desktop
rozdzielczość ekranu
inizia ad imparare
display/screen resolution
przeciągnąć ikonę
inizia ad imparare
drag the icon
rozszerzenie pliku
inizia ad imparare
file extension
zapora sieciowa
inizia ad imparare
firewall
folder
inizia ad imparare
folder
ikona
inizia ad imparare
icon
skrzynka odbiorcza
inizia ad imparare
inbox
oszustwo internetowe
inizia ad imparare
Internet scam
karta pamięci
inizia ad imparare
memory stick
bankowość internetowa
inizia ad imparare
online banking service
system operacyjny
inizia ad imparare
operating system
hasło
inizia ad imparare
password
urządzenie peryferyjne
inizia ad imparare
peripheral
drukarka
inizia ad imparare
printer
oprogramowanie zabezpieczające
inizia ad imparare
protective software
odzyskać (twoje hasło / plik)
inizia ad imparare
recover (your password/a file)
zarejestrować się
inizia ad imparare
register
przewijać stronę w górę/w dół
inizia ad imparare
scroll up/down
wyszukiwać
inizia ad imparare
search
wyszukiwarka
inizia ad imparare
search engine
wyniki wyszukiwania
inizia ad imparare
search results
pytanie kontrolne
inizia ad imparare
security question
skrót
inizia ad imparare
shortcut
odinstalować/zainstalować ponownie oprogramowanie
inizia ad imparare
uninstall/reinstall software
aktualizacja/aktualizować
inizia ad imparare
update
przesyłać dane z komputera
inizia ad imparare
upload
nazwa użytkownika
inizia ad imparare
username
Dostęp do Internetu przez Wi-Fi
inizia ad imparare
Wi-Fi Internet access
edytor tekstu
inizia ad imparare
word processor
atrakcyjny wygląd
inizia ad imparare
attractive design
zasilany z baterii
inizia ad imparare
battery-operated
trwały
inizia ad imparare
durable
lekki
inizia ad imparare
lightweight
długi czas pracy baterii
inizia ad imparare
long battery life
przenośny
inizia ad imparare
portable
nadający się do ponownego ładowania
inizia ad imparare
rechargeable
najnowocześniejszy
inizia ad imparare
state-of-the-art
ekran dotykowy
inizia ad imparare
touch screen
przyjazny dla użytkownika
inizia ad imparare
user-friendly
DVD
inizia ad imparare
DVD (digital video disc)
wysokiej rozdzielczości
inizia ad imparare
HD (high definition)
wyświetlacz ciekłokrystaliczny
inizia ad imparare
LCD (liquid crystal display)
LED (dioda elektroluminescencyjna)
inizia ad imparare
LED (light-emitting diode)
RAM (pamięć o dostępie swobodnym)
inizia ad imparare
RAM (Random Access Memory)
ogólnoświatowa sieć
inizia ad imparare
www (World Wide Web)
zawiesić się
inizia ad imparare
freeze up
podłączyć
inizia ad imparare
plug in
złożyć
inizia ad imparare
put together
rozstawić
inizia ad imparare
set up
zalogować się
inizia ad imparare
sign in/log in/log on
wylogować się
inizia ad imparare
sign out/log out/log off
wyłączyć
inizia ad imparare
switch off/turn off
włączyć
inizia ad imparare
switch on/turn on
rozbierać
inizia ad imparare
take apart
podgłośnić/ściszyć
inizia ad imparare
turn up/down
nakręcać
inizia ad imparare
wind up

Devi essere accedere per pubblicare un commento.