Nauka i technika

 0    131 schede    kochackotki
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
okazać się
inizia ad imparare
turn out
przejąć
inizia ad imparare
take over
mowa, mówienie, przemówienie
inizia ad imparare
speech
punktualnie
inizia ad imparare
sharp
realistyczny
inizia ad imparare
realistic
koszmar senny
inizia ad imparare
nightmare
robić różnicę
inizia ad imparare
make a difference
interaktywna wystawa
inizia ad imparare
interactive exhibition
ignorować
inizia ad imparare
ignore
wydać stłumiony okrzyk (np. zdziwienia, przerażenia)
inizia ad imparare
gasp
futurystyczne trendy
inizia ad imparare
futuristic trends
skończyć (gdzieś, jako ktoś)
inizia ad imparare
end up
elektroniczna tablica ogłoszeń
inizia ad imparare
electronic noticeboard
odległa przyszłość
inizia ad imparare
distant future
polegać na
inizia ad imparare
depend on
nieustanny brak czasu
inizia ad imparare
constant lack of time
programy telewizyjne na życzenie (w internecie)
inizia ad imparare
catch-up TV
być wartym swojej ceny
inizia ad imparare
best value for money
skonfigurować (komputer)
inizia ad imparare
set up (a PC)
skończył mi się czas
inizia ad imparare
run out of
wyczerpać się (o bateriach)
inizia ad imparare
run down
wysłać ponownie
inizia ad imparare
resend
odzyskać
inizia ad imparare
recover
zresetować komputer
inizia ad imparare
reboot a computer
przerwa w dostawie prądu
inizia ad imparare
power cut
zepsuty
inizia ad imparare
out of order
stracić połączenie/ zasięg
inizia ad imparare
lose connection / signal
stracić plik
inizia ad imparare
lose file
zawiesić się
inizia ad imparare
freeze
komunikat o błędzie
inizia ad imparare
error message
zawiesić się, paść (o komputerze)
inizia ad imparare
crash
wirus komputerowy
inizia ad imparare
computer virus
zepsuć się
inizia ad imparare
break down
odwiedzić stronę internetową
inizia ad imparare
visit a website
wpisać (hasło)
inizia ad imparare
type in (a password)
przechowywać dane
inizia ad imparare
store data
uruchomić komputer
inizia ad imparare
start up a computer
portal społecznościowy
inizia ad imparare
social networking site
smartfon
inizia ad imparare
smartphone
wyłączyć (komputer)
inizia ad imparare
shut down (a computer)
wysłać e-mail
inizia ad imparare
send an email
wybrać
inizia ad imparare
select
zeskanować dokument
inizia ad imparare
scan a document
zapisać
inizia ad imparare
save
ponownie uruchomić (komputer)
inizia ad imparare
restart (a computer)
odpowiedzieć na e-mail
inizia ad imparare
reply to an email
karta pamięci
inizia ad imparare
memory card
zalogować się na stronie internetowej
inizia ad imparare
log onto a website
słuchawki
inizia ad imparare
headphones
przesłać e-mail dalej
inizia ad imparare
forward an email
pamięć USB
inizia ad imparare
flash drive
plik
inizia ad imparare
file
wprowadzić/wpisać hasło
inizia ad imparare
enter / key in a password
edytować
inizia ad imparare
edit
przeciągnąć
inizia ad imparare
drag
pobrać / załadować, wrzucić
inizia ad imparare
download / upload
baza danych
inizia ad imparare
database
połączyć się z internetem
inizia ad imparare
connect to the internet
przeglądać
inizia ad imparare
browse
sporządzić kopię zapasową (plików)
inizia ad imparare
back up (files)
załączyć dokument
inizia ad imparare
attach a document
zrobić głośniej
inizia ad imparare
turn up a volume
włączyć/wyłączyć
inizia ad imparare
turn on / off
zrobić zdjęcie
inizia ad imparare
take a photograph
uruchomić / wyłączyć silnik
inizia ad imparare
switch on / off the engine
serfować w sieci
inizia ad imparare
surf the net
włączyć alarm antywłamaniowy
inizia ad imparare
set the burglar alarm
wysłać SMS / e-mail
inizia ad imparare
send a text messege / an email
wymienić żarówkę
inizia ad imparare
replace a light bulb
doładować
inizia ad imparare
recharge
wcisnąć guzik
inizia ad imparare
press the button
wybrać numer
inizia ad imparare
dial a number
naładować telefon
inizia ad imparare
charge your phone
sondaż, przeprowadzić sondaż
inizia ad imparare
survey
dane statystyczne
inizia ad imparare
statistical data
specjalizować się w
inizia ad imparare
specialise in
efekty, rezultaty
inizia ad imparare
results
dojść do wniosku
inizia ad imparare
reach a conclusion
przewidzieć / przewidywanie, prognoza
inizia ad imparare
predict / predicition
robić notatki
inizia ad imparare
make notes
dokonać odkrycia
inizia ad imparare
make a discovery
pracownia fizyczno-chemiczna
inizia ad imparare
lab (laboratory)
zapisywać, prowadzić dokumentację (czegoś)
inizia ad imparare
keep records (of)
wynaleźć / wynalazek
inizia ad imparare
invent / invention
stosować się do wskazówek
inizia ad imparare
follow instructions
przeprowadzać badania
inizia ad imparare
do research
wykonać eksperyment
inizia ad imparare
do an experiment
odkryć / odkrycie
inizia ad imparare
discover / discovery
opracować, rozwinąć się / rozwój
inizia ad imparare
develop/ development
tworzyć
inizia ad imparare
create
przeprowadzić eksperyment
inizia ad imparare
carry out / conduct an experiment
technologia komunikacji bezprzewodowej
inizia ad imparare
wireless technology
odkurzacz
inizia ad imparare
vacuum cleaner
nawigacja satelitarna
inizia ad imparare
satnav
pilot, zdalne sterowanie
inizia ad imparare
remote control
dania gotowe
inizia ad imparare
ready-cooked meals
kserokopiarka
inizia ad imparare
photocopier
kuchenka mikrofalowa
inizia ad imparare
microwave oven
mieć wpływ na
inizia ad imparare
have an influence on
suszarka do włosów
inizia ad imparare
hairdryer
urządzenie
inizia ad imparare
device
lornetka
inizia ad imparare
binoculars
antena
inizia ad imparare
aerial
klimatyzacja
inizia ad imparare
air conditioning
czajnik bezprzewodowy
inizia ad imparare
cordless kettle
statystyk
inizia ad imparare
statistician
statystyka
inizia ad imparare
statistics
fizyka
inizia ad imparare
physics
fizyk
inizia ad imparare
physicist
oceanografia
inizia ad imparare
oceanography
oceanograf
inizia ad imparare
oceanographer
matematyk
inizia ad imparare
mathematician
matematyka
inizia ad imparare
mathematics
językoznawstwo
inizia ad imparare
linguistics
językoznawca
inizia ad imparare
linguist
geolog
inizia ad imparare
geologist
geologia
inizia ad imparare
geology
genetyk
inizia ad imparare
geneticist
genetyka
inizia ad imparare
genetics
inżynier
inizia ad imparare
engineer
inżynieria
inizia ad imparare
engineering
informatyka
inizia ad imparare
computer science
informatyk
inizia ad imparare
computer scientist
chemia
inizia ad imparare
chemistry
chemik
inizia ad imparare
chemist
astronom
inizia ad imparare
astronomer
astronomia
inizia ad imparare
astronomy
anatomia
inizia ad imparare
anatomy
anatom
inizia ad imparare
anatomist
archeolog
inizia ad imparare
archaeologist
archeologia
inizia ad imparare
archaeology

Devi essere accedere per pubblicare un commento.