Nauka i technika

 0    243 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
addition
inizia ad imparare
dodawanie
circumference
inizia ad imparare
obwód (np. okręgu)
cone
inizia ad imparare
stożek
constant
inizia ad imparare
stała
coordinate system
inizia ad imparare
układ współrzędnych
cube
inizia ad imparare
sześcian
cylinder
inizia ad imparare
walec
divide
inizia ad imparare
dzielić
division
inizia ad imparare
dzielenie
equation
inizia ad imparare
równanie
exponent
inizia ad imparare
wykładnik potęgi
fraction
inizia ad imparare
ułamek
multiplication
inizia ad imparare
mnożenie
multiply
inizia ad imparare
mnożyć
perimeter
inizia ad imparare
obwód (np. kwadratu)
rectangle
inizia ad imparare
prostokąt
root
inizia ad imparare
pierwiastek
sphere
inizia ad imparare
kula
subtract
inizia ad imparare
odejmować
subtraction
inizia ad imparare
odejmowanie
triangle
inizia ad imparare
trójkąt
air pressure
inizia ad imparare
ciśnienie atmosferyczne
alternating current
inizia ad imparare
prąd zmienny
atomic bomb
inizia ad imparare
bomba atomowa
elementary particle
inizia ad imparare
cząstka elementarna
emit
inizia ad imparare
emitować
gamma radiation
inizia ad imparare
promieniowanie gamma
liquid
inizia ad imparare
ciecz
nuclear fission
inizia ad imparare
rozszczepienie jądra atomu
nucleus
inizia ad imparare
jądro atomu
solid
inizia ad imparare
ciało stałe
surface tension
inizia ad imparare
napięcie powierzchniowe
ultraviolet radiation
inizia ad imparare
promieniowanie ultrafioletowe
velocity
inizia ad imparare
prędkość
wormhole
inizia ad imparare
tunel czasoprzestrzenny
barium
inizia ad imparare
bar
calcium
inizia ad imparare
wapń
chemical compound
inizia ad imparare
związek chemiczny
chemical reaction
inizia ad imparare
reakcja chemiczna
chlorine
inizia ad imparare
chlor
crystal
inizia ad imparare
kryształ
element
inizia ad imparare
pierwiastek
hydrochloric acid
inizia ad imparare
kwas solny
hydrogen
inizia ad imparare
wodór
iron
inizia ad imparare
żelazo
lead
inizia ad imparare
ołów
mercury
inizia ad imparare
rtęć
mineral salts
inizia ad imparare
sole mineralne
molecule
inizia ad imparare
cząsteczka
nitrogen
inizia ad imparare
azot
oxygen
inizia ad imparare
tlen
periodic table
inizia ad imparare
układ okresowy
peroxide
inizia ad imparare
woda utleniona
sodium chloride
inizia ad imparare
chlorek sodu
solution
inizia ad imparare
roztwór
sulphuric acid
inizia ad imparare
Kwas siarkowy
test tube
inizia ad imparare
próbówka
uranium
inizia ad imparare
uran
(archaeological) site
inizia ad imparare
stanowisko archeologiczne
excavations
inizia ad imparare
wykopaliska
mummy
inizia ad imparare
mumia
papyrus
inizia ad imparare
papirus
pharaoh
inizia ad imparare
faraon
prehistoric
inizia ad imparare
prehistoryczny
tomb
inizia ad imparare
grobowiec
Big bang
inizia ad imparare
Wielki Wybuch
black hole
inizia ad imparare
czarna dziura
dark matter
inizia ad imparare
Ciemna materia
galaxy
inizia ad imparare
galaktyka
orbit
inizia ad imparare
orbita
rover
inizia ad imparare
łazik
solar system
inizia ad imparare
układ słoneczny
space probe
inizia ad imparare
sonda kosmiczna
spacecraft
inizia ad imparare
statek kosmiczny
spacetime
inizia ad imparare
czasoprzestrzeń
universe
inizia ad imparare
wszechświat
advanced treatments
inizia ad imparare
zaawansowane metody leczenia
antibiotics
inizia ad imparare
antybiotyki
(antibiotic-resistant) bacteria
inizia ad imparare
bakterie (oporne na antybiotyki)
appendicitis
inizia ad imparare
zapalenie wyrostka robaczkowego
autopsy
inizia ad imparare
sekcja zwłok
cell
inizia ad imparare
komórka
die in childbirth
inizia ad imparare
umrzeć przy porodzie
evolve
inizia ad imparare
rozwijać się
fatal
inizia ad imparare
śmiertelny
genetic code
inizia ad imparare
kod genetyczny
genetisc
inizia ad imparare
genetyka
habitat
inizia ad imparare
siedlisko
infectious/contagious disease
inizia ad imparare
choroba zakaźna
internal organs
inizia ad imparare
organy wewnętrzne
microscopic
inizia ad imparare
mikroskopijny
nervous system
inizia ad imparare
układ nerwowy
penicillin
inizia ad imparare
penicylina
reproduction
inizia ad imparare
rozmnażanie
species
inizia ad imparare
gatunek
tissue
inizia ad imparare
tkanka
aerospace engineer
inizia ad imparare
inżynier lotnictwa i kosmonautyki
archeologist
inizia ad imparare
archeolog
astronomer
inizia ad imparare
astronom
astrophysicist
inizia ad imparare
astrofizyk
chemist
inizia ad imparare
chemik
cosmologist
inizia ad imparare
kosmolog
Egyptologist
inizia ad imparare
Egiptolog
(experimental / theoretical) physicist
inizia ad imparare
fizyk (eksperymentalny / teoretyczny)
geneticist
inizia ad imparare
genetyk
geographer
inizia ad imparare
geograf
linguist
inizia ad imparare
językoznawca
mathematician
inizia ad imparare
matematyk
microbiologist
inizia ad imparare
mikrobiolog
neuroscientist
inizia ad imparare
neurobiolog
pathologist
inizia ad imparare
patolog
psychologist
inizia ad imparare
psycholog
accept
inizia ad imparare
zaakceptować
analyse
inizia ad imparare
analizować
analysis
inizia ad imparare
analiza
assertion
inizia ad imparare
twierdzenie
carry out/conduct an experiment
inizia ad imparare
przeprowadzić eksperyment
collaborate (with sb) on a project
inizia ad imparare
współpracować (z kimś) nad projektem
confirm findings
inizia ad imparare
potwierdzić wyniki badań
construct
inizia ad imparare
konstruować
control group
inizia ad imparare
Grupa kontrolna
criterion
inizia ad imparare
kryterium
discover
inizia ad imparare
odkryć
do research
inizia ad imparare
prowadzić badania
duplicate sb's results
inizia ad imparare
powtórzyć wyniki czyichś badań
formula
inizia ad imparare
równanie
formulate a hypothesis
inizia ad imparare
sformułować hipotezę
hypothesis
inizia ad imparare
hipoteza
hypothetical
inizia ad imparare
hipotetyczny
invent
inizia ad imparare
wynaleźć
obtain
inizia ad imparare
otrzymać
phenomenon
inizia ad imparare
zjawisko
publish
inizia ad imparare
opublikować
reject
inizia ad imparare
odrzucić
supported by evidence
inizia ad imparare
wsparty dowodami
(untested) observations
inizia ad imparare
niesprawdzone obserwacje
gunpowder
inizia ad imparare
proch (strzelniczy)
jet engine
inizia ad imparare
silnik odrzutowy
printing press
inizia ad imparare
prasa drukarska
steam engine
inizia ad imparare
maszyna parowa
flat battery
inizia ad imparare
wyczerpana bateria
go dead
inizia ad imparare
paść, rozładować się
landline
inizia ad imparare
telefon stacjonarny
reception
inizia ad imparare
zasięg
ring tone
inizia ad imparare
dzwonek
there's no signal
inizia ad imparare
nie ma zasięgu
voice mail
inizia ad imparare
poczta głosowa
anti-virus software
inizia ad imparare
oprogramowanie antywirusowe
app/application
inizia ad imparare
aplikacja
browser
inizia ad imparare
przeglądarka internetowa
compress a file
inizia ad imparare
skompresuj plik
computer hacker
inizia ad imparare
haker komputerowy
database
inizia ad imparare
baza danych
desktop
inizia ad imparare
pulpit
display/screen resolution
inizia ad imparare
rozdzielczość ekranu
drag the icon
inizia ad imparare
przeciągnąć ikonę
file extension
inizia ad imparare
rozszerzenie pliku
firewall
inizia ad imparare
zapora sieciowa
inbox
inizia ad imparare
skrzynka odbiorcza
Internet scam
inizia ad imparare
Oszustwo internetowe
memory stick
inizia ad imparare
karta pamięci
online banking service
inizia ad imparare
bankowość internetowa
operating system
inizia ad imparare
system operacyjny
password
inizia ad imparare
hasło
peripherals
inizia ad imparare
urządzenia peryferyjne
printer
inizia ad imparare
drukarka
protective software
inizia ad imparare
oprogramowanie zabezpieczające
recover (your password /a file)
inizia ad imparare
odzyskać (hasło / plik)
register
inizia ad imparare
zarejestrować się
scroll up/down
inizia ad imparare
przewijać stronę w górę / dół
search
inizia ad imparare
wyszukiwać
search engine
inizia ad imparare
wyszukiwarka
search results
inizia ad imparare
wyniki wyszukiwania
security question
inizia ad imparare
Pytanie kontrolne
shortcut
inizia ad imparare
skrót
uninstall / reinstall software
inizia ad imparare
odinstalować / zainstalować ponownie program
update
inizia ad imparare
aktualizacja
update
inizia ad imparare
aktualizować
upload
inizia ad imparare
Przesyłać dane z komputera
username
inizia ad imparare
Nazwa Użytkownika
Wi-Fi Internet access
inizia ad imparare
Dostęp do Internetu przez Wi-Fi
word processor
inizia ad imparare
Edytor tekstu
attractive design
inizia ad imparare
atrakcyjny wygląd
battery-operated
inizia ad imparare
zasilany z baterii
durable
inizia ad imparare
trwały
lightweight
inizia ad imparare
lekki
long battery life
inizia ad imparare
długi czas pracy baterii
portable
inizia ad imparare
przenośny
rechargeable
inizia ad imparare
nadający się do ponownego ładowania
state-of-the-art
inizia ad imparare
najnowocześniejszy
touch screen
inizia ad imparare
ekran dotykowy
user-friendly
inizia ad imparare
przyjazny dla użytkownika
adapter
inizia ad imparare
przejściówka
adjust
inizia ad imparare
wyregulować
change/replace a (light) bulb
inizia ad imparare
zmienić żarówkę
charge
inizia ad imparare
naładować
charger
inizia ad imparare
ładowarka
earth/ground
inizia ad imparare
uziemienie
extension lead
inizia ad imparare
przedłużacz
plug
inizia ad imparare
wtyczka
power
inizia ad imparare
zasilanie
press the button
inizia ad imparare
wcisnąć guzik
remote control
inizia ad imparare
pilot zdalnego sterowania
socket
inizia ad imparare
gniazdko
switch
inizia ad imparare
przełącznik
blank screen
inizia ad imparare
pusty ekran
blow
inizia ad imparare
przepalić się
bounce back
inizia ad imparare
odbić się
broken/out of order
inizia ad imparare
zepsuty
crash
inizia ad imparare
zawiesić się
electric shock
inizia ad imparare
wstrząs elektryczny
error message
inizia ad imparare
komunikat o błędzie
fuse
inizia ad imparare
bezpiecznik
leak
inizia ad imparare
przeciekać
leak/leakage
inizia ad imparare
wyciek
mend/fix/repair
inizia ad imparare
naprawić
paper jam
inizia ad imparare
zator papieru
power surge
inizia ad imparare
przepięcie
power/electricity cut
inizia ad imparare
przerwa w dostawie prądu
restart / reboot
inizia ad imparare
zrestartować
safety precautions
inizia ad imparare
Środki bezpieczeństwa
short circuit
inizia ad imparare
krotkue spięcie
spare parts
inizia ad imparare
części zamienne
spark
inizia ad imparare
iskra, iskrzyć
stop responding
inizia ad imparare
przestać reagować na komendy
troubleshooting guide
inizia ad imparare
zasady postępowania w przypadku wystąpienia problemów
freeze up
inizia ad imparare
zawiesić się
plug in
inizia ad imparare
podłączyć
put together
inizia ad imparare
złożyć
set up
inizia ad imparare
rozstawiać
sign in/log in/log on
inizia ad imparare
zalogować się
sign out/log out/log off
inizia ad imparare
wylogować się
switch off / turn off
inizia ad imparare
wyłączyć
switch on/turn on
inizia ad imparare
włączyć
take apart
inizia ad imparare
rozebrać
turn up/down
inizia ad imparare
podgłosić /ściszyć
wind up
inizia ad imparare
nakręcać
acid test
inizia ad imparare
próba ogniowa
(all the) bells and whistles
inizia ad imparare
bajery, dodatki
blow a fuse
inizia ad imparare
wpaść w szał
it's not rocket science
inizia ad imparare
to nie jest wielka filozofia
reinvent the wheel
inizia ad imparare
kombinować
run out of steam
inizia ad imparare
stracić parę

Devi essere accedere per pubblicare un commento.