NAUKA I TECHNIKA

 0    217 schede    guest1891036
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dodawanie
inizia ad imparare
addition
obwód
inizia ad imparare
circumferen­ce
stożek
inizia ad imparare
cone
stała
inizia ad imparare
constant
układ współrzędnych
inizia ad imparare
coordinate system
sześcian
inizia ad imparare
cube
walec
inizia ad imparare
cylinder
dzielić
inizia ad imparare
divide
dzielenie
inizia ad imparare
division
pierwiastek
inizia ad imparare
root
równanie
inizia ad imparare
equation
wykładnik potęgi
inizia ad imparare
exponent
ułamek
inizia ad imparare
fraction
mnożenie
inizia ad imparare
multiplication
mnożyć
inizia ad imparare
multiply
obwód (np. kwadratu)
inizia ad imparare
perimeter
prostokąt
inizia ad imparare
rectangle
kula
inizia ad imparare
sphere
odejmować
inizia ad imparare
subtract
odejmowanie
inizia ad imparare
subtraction
trójkąt
inizia ad imparare
triangle
ciśnienie atmosferyczne
inizia ad imparare
air pressure
prąd zmienny
inizia ad imparare
alternating current
atom
inizia ad imparare
atom
bomba atomowa
inizia ad imparare
atomic bomb
cząstka elementarna
inizia ad imparare
elementary particle
emitować
inizia ad imparare
emit
promieniowanie gamma
inizia ad imparare
gamma radiation
gaz
inizia ad imparare
gas
grawitacja
inizia ad imparare
gravity
bozon Higgsa
inizia ad imparare
Higgs boson
rozszczepienie jądra atomu
inizia ad imparare
nuclear fission
jądro atomu
inizia ad imparare
nucleus
ciało stałe
inizia ad imparare
solid
promieniowanie ultrafioletowe
inizia ad imparare
ultraviolet radiation
prędkość
inizia ad imparare
velocity
tunel czasoprzestrzenny
inizia ad imparare
wormhole
bar
inizia ad imparare
barium
wapń
inizia ad imparare
calcium
związek chemiczny
inizia ad imparare
chemical compound
reakcja chemiczna
inizia ad imparare
chemical reaction
chlor
inizia ad imparare
chlorine
kryształ
inizia ad imparare
crystal
pierwiastek
inizia ad imparare
element
kwas solny
inizia ad imparare
hydrochloric acid
wodór
inizia ad imparare
hydrogen
żelazo
inizia ad imparare
iron
ołów
inizia ad imparare
lead
rtęć
inizia ad imparare
mercury
sole mineralne
inizia ad imparare
mineral salts
cząsteczka
inizia ad imparare
molecule
azot
inizia ad imparare
nitrogen
tlen
inizia ad imparare
oxygen
układ okresowy
inizia ad imparare
periodic table
woda utleniona
inizia ad imparare
peroxide
chlorek sodu
inizia ad imparare
sodium chloride
roztwór
inizia ad imparare
solution
kwas siarkowy
inizia ad imparare
sulphuric acid
probówka
inizia ad imparare
test tube
uran
inizia ad imparare
uranium
stanowisko archeologiczne
inizia ad imparare
archaeological site
artefakt
inizia ad imparare
artefact
wykopaliska
inizia ad imparare
excavations
papirus
inizia ad imparare
papyrus
faraon
inizia ad imparare
pharaoh
prehistoryczny
inizia ad imparare
prehistoric
wielki wybuch
inizia ad imparare
Big Bang
czarna dziura
inizia ad imparare
black hole
ciemna materia
inizia ad imparare
dark matter
orbita/onrót/okrążać
inizia ad imparare
Orbit
łazik
inizia ad imparare
rover
sonda kosmiczna
inizia ad imparare
space probe
statek kosmiczny
inizia ad imparare
spacecraft
wszechświat
inizia ad imparare
universe
zaawansowane metody leczenia
inizia ad imparare
Advanced treatments
bakterie (odporne na antybiotyki)
inizia ad imparare
(antibiotix-resistant) bacteria
zapalenie wyrostka robaczkowego
inizia ad imparare
appendicitis
sekcja zwłok
inizia ad imparare
autopsy
komórka
inizia ad imparare
cell
umrzeć przy porodzie
inizia ad imparare
die in childbirth
rozwijać się, ewoluować
inizia ad imparare
evolve
genetyka
inizia ad imparare
genetics
siedlisko
inizia ad imparare
habitat
choroba zakaźna
inizia ad imparare
infectious contagious diseases
organy wewnętrzne
inizia ad imparare
internal organs
penicylina
inizia ad imparare
penicillin
rozmnażanie
inizia ad imparare
reproduction
gatunek
inizia ad imparare
species
tkanka
inizia ad imparare
tissue
inżynier lotnictwa i kosmonauki
inizia ad imparare
areospace engineer
archeolog
inizia ad imparare
archaeologist
astronom
inizia ad imparare
astronomer
astrofizyk
inizia ad imparare
astrophysicist
kosmolog
inizia ad imparare
cosmologist
egiptolog
inizia ad imparare
Egyptologist
(eksperymentalny/teoretyczny) fizyk
inizia ad imparare
(experimental / theoretical) physicist
genetyk
inizia ad imparare
geneticist
geograf
inizia ad imparare
geographer
językoznawca
inizia ad imparare
linguist
neurobiolog
inizia ad imparare
neurobiologist
twierdzenie
inizia ad imparare
assertion
przeprowadzić eksperyment
inizia ad imparare
carry out/conduct an experiment
współpracować (z kimś) nad projektem
inizia ad imparare
collaborate (with sb) on a project
potwierdzić wyniki badań
inizia ad imparare
confirm findings
konstruować
inizia ad imparare
construct
grupa kontrolna
inizia ad imparare
control group
kryterium
inizia ad imparare
criterion
powtórzyć wyniki czyichś badań
inizia ad imparare
duplicate sb’s results
równanie
inizia ad imparare
formula
sformuować hipotezę
inizia ad imparare
formulate a hypothesis
hipoteza
inizia ad imparare
hypothesis
hipotetyczny
inizia ad imparare
hypothetical
otrzymać
inizia ad imparare
obtain
zjawisko
inizia ad imparare
phenomenon
otrzymać nagrodę nobla
inizia ad imparare
receive the Nobel Prize / be awarded the Nobel Prize
odrzucić
inizia ad imparare
reject
wsparty dowodami
inizia ad imparare
supported by evidence
niesprawdzone informacje
inizia ad imparare
(untested) observations
proch strzelniczy
inizia ad imparare
gunpowder
silnik odrzutowy
inizia ad imparare
jet engine
mikroczip
inizia ad imparare
microchip
prasa drukarska
inizia ad imparare
printing press
maszyna parowa
inizia ad imparare
steam engine
wyczerpana bateria
inizia ad imparare
flat battery
telefon stacjonarny
inizia ad imparare
landline
zasięg
inizia ad imparare
reception
zawiesić się
inizia ad imparare
to hang/crash
skompresować pil
inizia ad imparare
compress a file
haker computerowy
inizia ad imparare
computer hacker
baza danych
inizia ad imparare
database
pulpit
inizia ad imparare
desktop
rozdzielczość ekranu
inizia ad imparare
display/screen resolution
przeciągnąć ikonę
inizia ad imparare
drag the icon
rozszerzenie pliku
inizia ad imparare
file extension
skrzynka odbiorcza
inizia ad imparare
inbox
oszustwo internetowe
inizia ad imparare
Internet Scam
bankowość internetowa
inizia ad imparare
online banking service
system operacyjny
inizia ad imparare
operating system
urządzenia perfekcyjne
inizia ad imparare
peripherals
oprogramowanie zabezpieczające
inizia ad imparare
protective software
odzyskać
inizia ad imparare
recover
zarejestrować się
inizia ad imparare
register
przewijać w górę/w dół
inizia ad imparare
scroll up / down
wyszukiwarka
inizia ad imparare
search engine
wyniki wyszukiwania
inizia ad imparare
Search results
pytania kontrolne
inizia ad imparare
security questions
skrót
inizia ad imparare
shortcut
odinstalować/zainstalować ponownie program
inizia ad imparare
uninstall / reinstall software
aktualizacja/aktualizować
inizia ad imparare
update
przesyłać dane z komputera
inizia ad imparare
upload
nazwa użytkownika
inizia ad imparare
username
dostęp do internetu przez Wi-Fi
inizia ad imparare
Wi-Fi Internet access
edytor tekstu
inizia ad imparare
word processor
atrakcyjny wygląd
inizia ad imparare
attractive design
zasilany z baterii
inizia ad imparare
battery-operated
trwały
inizia ad imparare
durable
lekki
inizia ad imparare
lightweight
długi czas pracy baterii
inizia ad imparare
long battery life
przenośny
inizia ad imparare
portable
nadający się do ponownego ładowania
inizia ad imparare
rechargeable
najnowocześniejszy
inizia ad imparare
state-of-the-art
przyjazny dla użytkownika
inizia ad imparare
user-friendly
przejściówka
inizia ad imparare
adapter
wyregulować
inizia ad imparare
adjust
zmienić żarówke
inizia ad imparare
change/replace a (light) bulb
uziemienie
inizia ad imparare
earth/ground
przedłużacz
inizia ad imparare
extension lead
wtyczka
inizia ad imparare
plug
zasilanie
inizia ad imparare
power
wcisnąć guzik
inizia ad imparare
press the button
pilot zdalnego sterowania
inizia ad imparare
Remote Control
gniazdko
inizia ad imparare
socket
przełącznik
inizia ad imparare
switch
pusty ekran
inizia ad imparare
blank screen
przepalić się
inizia ad imparare
blow
odbić się (o wiadomości e-mail)
inizia ad imparare
bounce back
zepsuty
inizia ad imparare
broken/out of order
zawiesić się
inizia ad imparare
crash
wstrząs elektryczny
inizia ad imparare
electric shock
komunikat o błędzie
inizia ad imparare
error message
bezpiecznik
inizia ad imparare
fuse
przeciekać
inizia ad imparare
leak
wyciek
inizia ad imparare
leak/leakage
naprawić
inizia ad imparare
fix/mend/repair
zator papieru
inizia ad imparare
Paper jam
przepięcie
inizia ad imparare
power surge
przerwa w dostawie prądu
inizia ad imparare
power/electricity cut
zrestartować
inizia ad imparare
restart/ reboot
środki bezpieczeństwa
inizia ad imparare
safety precautions
krótkie spięcie
inizia ad imparare
short circuit
części zamienne
inizia ad imparare
spare parts
części zamienne
inizia ad imparare
spare parts
iskra / iskrzyć
inizia ad imparare
spark
przestać reagować na komendy
inizia ad imparare
stop responding
postępowania w przypadku wystąpienia problemów
inizia ad imparare
troubleshooting guide
zawiesić się
inizia ad imparare
frezze up
podłączyć
inizia ad imparare
plug in
złożyć
inizia ad imparare
put together
rozstawić
inizia ad imparare
set up
zalogować się
inizia ad imparare
sing in/log in/log on
wylogować się
inizia ad imparare
sing out/log out/log off
wyłączyć
inizia ad imparare
switch off/turn off
włączyć
inizia ad imparare
switch on/turn on
rozebrać
inizia ad imparare
take apart
podgłośnić/ściszyć
inizia ad imparare
Turn up/down
nakręcać
inizia ad imparare
wind up
próba ogniowa, trudny sprawdzian
inizia ad imparare
acid test
bajery, dodatki
inizia ad imparare
(all the) bells and whistle
wpaść w szał
inizia ad imparare
blow a fuse
to nie jest wielka filozofia
inizia ad imparare
it’s not rocket science
kombinować, niepotrzebnie szukać nowego sposobu na zrobienie czegoś
inizia ad imparare
reinvent the wheel
stracić parę
inizia ad imparare
run out of stream
DVD
inizia ad imparare
DVD (digital video/versatile disc)
wysokiej rozdzielczości
inizia ad imparare
HD (high definition)
wyświetlacz ciekłokrystaliczny
inizia ad imparare
(LCD) liquid crystal display
dioda LED
inizia ad imparare
LED (light-emitting diode)
pamięć o dostępie swobodnym
inizia ad imparare
(RAM) random access memory

Devi essere accedere per pubblicare un commento.