nauka i technika 12

 0    285 schede    guest2618620
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
antropologia
inizia ad imparare
anthropology
archeolog
inizia ad imparare
archaeologist
archeologia
inizia ad imparare
archeology
dziedzina nauki
inizia ad imparare
branch/ area/field of science
astronom
inizia ad imparare
astronomer
astronomia
inizia ad imparare
astronomy
biolog
inizia ad imparare
biologist
biologia
inizia ad imparare
biology
chemik
inizia ad imparare
chemist
chemia
inizia ad imparare
chemistry
informatyka
inizia ad imparare
computer science
ekonomia
inizia ad imparare
economy
ekonomista
inizia ad imparare
economist
inżynier
inizia ad imparare
engineer
inżynieria
inizia ad imparare
engineering
genetyka
inizia ad imparare
genetics
genetyk
inizia ad imparare
geneticist
geograf
inizia ad imparare
geographer
geografia
inizia ad imparare
geography
geolog
inizia ad imparare
geologist
geologia
inizia ad imparare
geology
językoznawca
inizia ad imparare
linguist
językoznawstwo
inizia ad imparare
linguistics
matematyk
inizia ad imparare
mathematician
matematyka
inizia ad imparare
maths
fizyk
inizia ad imparare
physicist
fizyka jądrowa
inizia ad imparare
Nuclear physics
psycholog
inizia ad imparare
psychologist
psychologia
inizia ad imparare
psychology
naukowiec
inizia ad imparare
scientist
socjologia
inizia ad imparare
sociology
socjolog
inizia ad imparare
sociologist
medycyna weterynaryjna
inizia ad imparare
veterinary medicine
analiza
inizia ad imparare
analysis
wniosek
inizia ad imparare
conclusion
związek, połączenie
inizia ad imparare
connection/link
odkrycie
inizia ad imparare
discovery
dowody
inizia ad imparare
evidence
doświadczenie, eksperyment
inizia ad imparare
experiment
hipoteza
inizia ad imparare
hypothesis
wynalazek
inizia ad imparare
invention
wynalazca
inizia ad imparare
inventor
wiedza
inizia ad imparare
knowledge
laboratorium, pracownia
inizia ad imparare
laboratory, lab
obserwacja
inizia ad imparare
observation
zapis, dokumentacja
inizia ad imparare
record
badania
inizia ad imparare
research, study
wyniki badań
inizia ad imparare
research/study findings/ results
pracownik naukowy, badacz
inizia ad imparare
researcher
nauka
inizia ad imparare
science
naukowy
inizia ad imparare
scientific
czasopismo naukowe
inizia ad imparare
scientific journal
prawo naukowe
inizia ad imparare
scientific law
metoda naukową
inizia ad imparare
scientific method
teoria naukowa
inizia ad imparare
scientific theory
naukowo
inizia ad imparare
scientifically
dane statystyczne
inizia ad imparare
statistical data
statystycznie
inizia ad imparare
statistically
statystyka
inizia ad imparare
statistics
badania, sondaż
inizia ad imparare
survey
próba, analiza
inizia ad imparare
test
teoria
inizia ad imparare
theory
przyjmować, akceptować
inizia ad imparare
accept
dodawać
inizia ad imparare
add
analizować
inizia ad imparare
analyse
potwierdzić
inizia ad imparare
confirm
pokazać, wykazać
inizia ad imparare
demonstrate
ustalać określać
inizia ad imparare
determine
odkryć
inizia ad imparare
discover/ find out
dzielić
inizia ad imparare
divide
powielić
inizia ad imparare
duplicate
oszacować
inizia ad imparare
estimate
przeprowadzać doświadczenia
inizia ad imparare
experiment
postawić hipotezę
inizia ad imparare
hypothesise
wynaleźć
inizia ad imparare
invent
mnożyć
inizia ad imparare
multiply
obserwować, prowadzić obserwacje
inizia ad imparare
observe
otrzymać
inizia ad imparare
obtain
udowodnić
inizia ad imparare
prove
odrzucić
inizia ad imparare
reject
badać
inizia ad imparare
study/ investigate
odejmować
inizia ad imparare
subtract
otrzymać nagrodę Nobla w dziedzinie...
inizia ad imparare
be awarded/win the Nobel Prize in...
przeprowadzać doswiadczenie
inizia ad imparare
do/carry out/conduct an experiment
przeprowadzać badania
inizia ad imparare
carry out/conduct/do research
dojść do wniosku, że
inizia ad imparare
come to the conclusion that
potwierdzić hipotezę
inizia ad imparare
confirm the hypothesis
formułowac hipoteze
inizia ad imparare
formulate a hypothesis
prowadzić dokumentację
inizia ad imparare
keep records
dokonać odkrycia
inizia ad imparare
make a discovery
przewidywać
inizia ad imparare
make predictions/ predict
opatentować wynalazek
inizia ad imparare
patent the invention
planować eksperyment naukowy
inizia ad imparare
plan an experiment
prezentować wyniki badań
inizia ad imparare
present research findings
odrzucić hipotezę
inizia ad imparare
reject the hypothesis
specjalizować się w czymś
inizia ad imparare
specialize in something
podjąć badania
inizia ad imparare
undertake research
bakterie
inizia ad imparare
bacteria
komórka
inizia ad imparare
cell
pierwiastek chemiczny
inizia ad imparare
chemical element
reakcja chemiczna
inizia ad imparare
chemical reaction
związek chemiczny
inizia ad imparare
compound
zagęszczony
inizia ad imparare
concentrated
rozwój
inizia ad imparare
development
wzór, formuła
inizia ad imparare
formula
gaz
inizia ad imparare
gas
żywność modyfikowana genetycznie
inizia ad imparare
genetically modified food/ GM food
drobnoustrój, zarazek
inizia ad imparare
germ, microbe
grawitacja
inizia ad imparare
gravity
wodór
inizia ad imparare
hydrogen
ciecz
inizia ad imparare
liquid
magnez
inizia ad imparare
magnesium
siły magnetyczne
inizia ad imparare
magnetic forces
masa
inizia ad imparare
mass
minerał
inizia ad imparare
mineral
cząsteczka, molekuła
inizia ad imparare
molecule
pleśń
inizia ad imparare
mould
tlen
inizia ad imparare
oxygen
tempo, prędkość
inizia ad imparare
rate
sól
inizia ad imparare
salt
słony
inizia ad imparare
salty
sód
inizia ad imparare
sodium
ciało stałe
inizia ad imparare
solid
para
inizia ad imparare
steam
teoria ewolucji
inizia ad imparare
theory of evolution
szczepionka
inizia ad imparare
vaccine
witamina
inizia ad imparare
vitamin
przyswajać
inizia ad imparare
assimilate
składać się z
inizia ad imparare
consist of
zawierać
inizia ad imparare
contain
rozpuszczać się, rozpuszczać
inizia ad imparare
dissolve
parowac, wyparowac
inizia ad imparare
evaporate
wydychac
inizia ad imparare
exhale
gasić
inizia ad imparare
extinguish
zamrozic, zamrarzac
inizia ad imparare
freeze
topnieć
inizia ad imparare
melt
utleniać
inizia ad imparare
oxidise
antena
inizia ad imparare
aerial
przycisk
inizia ad imparare
button
kabel
inizia ad imparare
cable
aparat fotograficzny
inizia ad imparare
camera
ładowarka
inizia ad imparare
charger
układ sterowania
inizia ad imparare
controls
urządzenie
inizia ad imparare
device
cyfrowy
inizia ad imparare
digital
osoba uzależniona od nowych technologii
inizia ad imparare
digital addict
cyfrowy tubylec
inizia ad imparare
digital native
energia elektryczna
inizia ad imparare
Electricity
elektromagnes
inizia ad imparare
electromagnet
elektroniczny
inizia ad imparare
electronic
silnik
inizia ad imparare
engine
silnik spalinowy
inizia ad imparare
internal combustion engine
przyrząd, gadżet
inizia ad imparare
gadget
gamepad (urządzenie sterujące używane w grach komputerowych)
inizia ad imparare
gamepad
słuchawki
inizia ad imparare
headphones
soczewka
inizia ad imparare
lens
żarówka
inizia ad imparare
light bulb
maszyna
inizia ad imparare
machine
instrukcja obsługi
inizia ad imparare
manual
mikrofon
inizia ad imparare
microphone
mikrofale
inizia ad imparare
microwaves
telefon komórkowy
inizia ad imparare
mobile phone
zestaw słuchawkowy
inizia ad imparare
mobile Phone headset
operator telefonii komórkowej
inizia ad imparare
mobile phone operator
odtwarzacz mp3
inizia ad imparare
mp3 player
energia jądrowa
inizia ad imparare
nuclear energy
kserokopiarka
inizia ad imparare
photocopier
wtyczka
inizia ad imparare
plug
pilot
inizia ad imparare
remote control
czujnik
inizia ad imparare
sensor
smartfon
inizia ad imparare
smartphone
gniazdko
inizia ad imparare
socket
dżwięk
inizia ad imparare
sound
przełącznik
inizia ad imparare
switch
włącznik
inizia ad imparare
switch on-of
tablet
inizia ad imparare
tablet
innowacja technologiczna
inizia ad imparare
technological innovation
technika
inizia ad imparare
technology
sms
inizia ad imparare
text message/ text
ekran dotykowy
inizia ad imparare
Touch screen
tranzystor
inizia ad imparare
transistor
nadajnik, przekaźnik
inizia ad imparare
transmitter
rzeczywistość wirtualna
inizia ad imparare
virtual reality
bezprzewodowy
inizia ad imparare
wireless
unosić się w powietrzu
inizia ad imparare
hover
zaciąć się, zaklinować
inizia ad imparare
jam
napędzać
inizia ad imparare
power
skanować
inizia ad imparare
scan
pisać sms-y
inizia ad imparare
text
zmieniać, przekształcać
inizia ad imparare
transform
działać
inizia ad imparare
work
zapalać się
inizia ad imparare
come on
ukazywać się
inizia ad imparare
come out
nacisnąc guzik
inizia ad imparare
press a button
dostawać sms-y
inizia ad imparare
receive text
wyłączać
inizia ad imparare
switch off
włączać
inizia ad imparare
switch on
załącznik
inizia ad imparare
attachment
bateria, akumulator
inizia ad imparare
battery
żywotność baterii, akumulatora
inizia ad imparare
battery life
płyta kompaktowa
inizia ad imparare
CD
napęd CD-ROM
inizia ad imparare
CD-ROM drive
program komputerowy
inizia ad imparare
computer programme
programista
inizia ad imparare
computer programmer
kursor
inizia ad imparare
cursor
dane
inizia ad imparare
data
baza danych
inizia ad imparare
database
dysk
inizia ad imparare
disk
twardy dysk
inizia ad imparare
hard disk
dokument
inizia ad imparare
document
napęd DVD
inizia ad imparare
DVD drive
pamięć zewnętrzna
inizia ad imparare
External memory
plik
inizia ad imparare
file
karta pamięci
inizia ad imparare
memory / Flash card
katalog
inizia ad imparare
folder
ikona
inizia ad imparare
icon
informatyka
inizia ad imparare
Information technology/ IT
łącze internetowe
inizia ad imparare
Internet connection
klawisz
inizia ad imparare
key
klawiatura
inizia ad imparare
keyboard
drukarka laserowa
inizia ad imparare
laser printer
monitor
inizia ad imparare
monitor
mysz
inizia ad imparare
mouse
w sieci
inizia ad imparare
online
pamięć USB
inizia ad imparare
pendrive/ memory stick
komputer stacjonarny
inizia ad imparare
personal computer/PC
skaner
inizia ad imparare
scanner
ekran
inizia ad imparare
screen
pusty ekran
inizia ad imparare
blank screen
płaski monitor
inizia ad imparare
flat screen monitor
portal społecznościowy
inizia ad imparare
social networking site
oprogramowanie antywirusowe
inizia ad imparare
anti-virus software
głośniki
inizia ad imparare
speakers
Internet
inizia ad imparare
The Internet
port USB
inizia ad imparare
USB port
strona internetowa
inizia ad imparare
Website
załączać
inizia ad imparare
attach
kliknąć
inizia ad imparare
click
skasować
inizia ad imparare
delete
sciągać
inizia ad imparare
download
instalować
inizia ad imparare
install
drukować
inizia ad imparare
print
zapisać
inizia ad imparare
save
wysłać (na serwer internetowy)
inizia ad imparare
upload
tworzyć dokument
inizia ad imparare
create a document
kliknąć dwa razy
inizia ad imparare
double click
otworzyć dokument
inizia ad imparare
open the document
przetwarzać dane
inizia ad imparare
process data
udostępniać pliki
inizia ad imparare
share content
surfować po Internecie
inizia ad imparare
surf the net
kopia zapasowa
inizia ad imparare
backup
awaria
inizia ad imparare
crash
zepsuć się
inizia ad imparare
crash
błąd
inizia ad imparare
error
komunikat o błędzie
inizia ad imparare
error message
wirus
inizia ad imparare
virus
zepsuć się
inizia ad imparare
break down
stracić dokument
inizia ad imparare
lose a document
wydawać dziwne dźwięki
inizia ad imparare
make funny noises
nie działa
inizia ad imparare
out of order
restartować komputer
inizia ad imparare
restart/reboot a computer
astronauta
inizia ad imparare
astronaut
atmosfera
inizia ad imparare
atmosphere
kometa
inizia ad imparare
comet
start statku kosmicznego
inizia ad imparare
lift-off
meteor
inizia ad imparare
meteor
na orbicie
inizia ad imparare
in orbit
przestrzeń kosmiczna
inizia ad imparare
outer space
planeta
inizia ad imparare
planet
rakieta
inizia ad imparare
rocket
satelita
inizia ad imparare
satellite
kosmos
inizia ad imparare
Space
badania kosmosu
inizia ad imparare
space exploration
stacja kosmiczna
inizia ad imparare
space station
statek kosmiczny
inizia ad imparare
spacecraft/spaceship
gwiazda
inizia ad imparare
star
ziemia
inizia ad imparare
the Earth
księżyc
inizia ad imparare
the Moon
słońce
inizia ad imparare
the Sun
wszechświat
inizia ad imparare
universe
wystrzelić
inizia ad imparare
launch
okrążać coś
inizia ad imparare
orbit something
obracać się wokół własnej osi
inizia ad imparare
rotate a
wystrzelic rakiete
inizia ad imparare
launch a rocket
wysłać coś w kosmos
inizia ad imparare
send something into space

Devi essere accedere per pubblicare un commento.