Najczęstsze przymiotniki lub przysłówki

 0    19 schede    robertkoslacz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pierwszy
inizia ad imparare
erst...
[iest]
drugi
inizia ad imparare
zweit...
nowy
To muzeum jest stosunkowo nowe.
inizia ad imparare
neu
Dieses Museum ist relativ neu.
inny
inizia ad imparare
ander
[anda]
duży
Wasz dom jest za duży.
inizia ad imparare
groß
Euer Haus ist zu groß.
dużo
Rodzice zrobili dużo zdjęć.
inizia ad imparare
viel
Die Eltern haben viele Fotos gemacht.
dobry
Jedzenie jest dobre.
inizia ad imparare
gut
Das Essen ist gut.
daleko
inizia ad imparare
weit
mały
inizia ad imparare
klein
własny
inizia ad imparare
eigen
ostatni
inizia ad imparare
letzt...
[lect]
stary
Jego dziadek jest stary, ale potrafi korzystać z komputera.
inizia ad imparare
alt
Sein Großvater ist alt, aber er kann den Computer verwenden.
wysoki
Jak wysoki jest Big Ben w Londynie?
inizia ad imparare
hoch
Wie hoch ist Big Ben in London?
młody
Jesteś jeszcze bardzo młoda.
inizia ad imparare
jung
Du bist noch sehr jung.
bliski
inizia ad imparare
nahe
[nae]
długi
inizia ad imparare
lang
[lan]
ubiegły
inizia ad imparare
vergangen
[faganen]
mało
inizia ad imparare
wenig
[winiś]
cały
inizia ad imparare
ganz
[ganc]

Devi essere accedere per pubblicare un commento.