najczęściej spotykane napisy

 0    31 schede    zofiadkaminska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
danger
inizia ad imparare
niebezpieczenstwo
out of service
The lighthouse, which was taken out of service in the 70s, remains an important landmark to sailors.
inizia ad imparare
niedziałające
Niedziałająca od lat 70. latarnia morska pozostała istotnym punktem orientacyjnym dla żeglarzy.
departure
Our departure is delayed.
inizia ad imparare
odjazd
Nasz odjazd jest opóźniony.
arrival
Could you tell me the arrival time for the Lot plane.
inizia ad imparare
przyjazd
Czy może pani podać mi godzinę przylotu samolotu Lot'u?
entrance
Wait for me at the school entrance.
inizia ad imparare
wejście
Czekaj na mnie przy wejściu do szkoły.
entrance
Wait for me at the school entrance.
inizia ad imparare
wejscie
Czekaj na mnie przy wejściu do szkoły.
exit
We couldn't find the exit.
inizia ad imparare
wyjscie
Nie mogliśmy znaleźć wyjścia.
be careful
inizia ad imparare
uwaga
wet painted
inizia ad imparare
świeżo malowane
Please knock
inizia ad imparare
proszę pukac
keep the door shut
inizia ad imparare
proszę zamykać drzwi
free admittance
inizia ad imparare
wstęp wolny
occupied, busy
inizia ad imparare
zajęty, zajęty
be careful of the step
inizia ad imparare
uwaga, stopień
do not touch
inizia ad imparare
nie dotykac
do not disturb
inizia ad imparare
nie przeszkadzać
do not blok the way
inizia ad imparare
nie zastawiac
do not lean out
inizia ad imparare
nie wychylaj się
keep off the grass
inizia ad imparare
Nie deptać trawy
ticket's sold out
inizia ad imparare
bilety wyprzedane
no vacancies
inizia ad imparare
brak wolnych miejsc
silence
inizia ad imparare
cisza
keep out
inizia ad imparare
nie wchodzić
checkout
Excuse me, do you happen to know where the checkout is?
inizia ad imparare
kasa
Przepraszam, czy orientuje się pan gdzie jest kasa?
cash register
inizia ad imparare
kasa
box office
inizia ad imparare
kasa biletowa
no bathing allowed
inizia ad imparare
nie wolno kąpać się
no entry
inizia ad imparare
brak wejścia
cloakroom
inizia ad imparare
szatnia
a timetable
inizia ad imparare
rozkład jazdy
Left luggage
inizia ad imparare
Przechowalnia bagażu

Devi essere accedere per pubblicare un commento.