Motywy Biblijne

 0    6 schede    frugus
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Motyw Cierpienia
inizia ad imparare
Biblii łączy się ono z grzechem i poczuciem odrzucenia, np. księga Koheleta
Motyw lęku
inizia ad imparare
księgach Starego Testa- mentu - Bóg budzi grozę swoją potęgą i nieprzewidywalnymi wyrokami zarówno w opowieści o Abrahamie (Księga Rodzaju), jak i w Księdze Hioba.
Motyw Marności
inizia ad imparare
vanitas - występuje w rozwa- zaniach nad sensem życia. W Księdze Koheleta, w której wielokrotnie powtarza się słynny zwrot, marność nad mar- nościami i wszystko marność", przeważa nastrój pesymizmu
Motyw Miłosierdzia
inizia ad imparare
Przypowieści te zawierają przesłanie, że miłosierdzie człowieka rodzi się ze współ- czucia, zawiera w sobie pragnienie pomocy i wyraża się konkretnym czynem.
Motyw Miłości
inizia ad imparare
dominuje w biblijnej Pieśni nad Pie- śniami, która mówi o uczuciach Oblubienicy i Oblubieńca. Alegoryczna wykładnia tej księgi każe w Oblubieńcu wi- dzieć Boga, Chrystusa, w Oblubienicy zaś - duszę ludzką, naród wybrany bądź Kościół.
Motyw Ufności
inizia ad imparare
powiązany z motywern lęku - Abraham nie waha się oddać Bogu swojego syna Izaaka na ofiarę całopalną, gdyż ufa, że Bóg wypełni daną mu obietnice, Hiob, dotknięty niezawinionym cierpieniem, mimo że skarży się na niesprawiedliwość Boga, pozostaje mu wierny.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.