More, Less, Fewer than

 0    18 schede    monis343
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
On ma więcej pieniędzy niż potrzebuje.
inizia ad imparare
He has more money than he needs.
Mam więcej pracy niż ty.
inizia ad imparare
I have more work than you.
Wydajemy mniej pieniędzy niż oni.
inizia ad imparare
We spend less money than they do.
korytarz
Tutaj jest mniej krzeseł niż na korytarzu.
inizia ad imparare
a corridor
There are fewer chairs here than in the corridor.
napój
W tym napoju jest mniej cukru.
inizia ad imparare
drink
There’s less sugar in this drink.
przestrzeń
Tutaj jest mniej przestrzeni.
inizia ad imparare
space
There’s less space here.
W Polsce jest mniej ludzi niż w Wielkiej Brytanii.
inizia ad imparare
There are fewer people in Poland than in Great Britain.
paliwo
Mój samochód zużywa mniej paliwa niż twój.
inizia ad imparare
fuel
My car consumes less fuel than yours.
To kosztuje mniej więcej tysiąc euro.
inizia ad imparare
It costs more or less a thousand euros.
zarabiać
Zarabiam mniej od niego.
inizia ad imparare
to earn
I earn less than he does.
obowiązki
On ma teraz mniej obowiązków.
inizia ad imparare
responsibilities
He has fewer responsibilities now.
Mam więcej problemów teraz niż kiedyś.
inizia ad imparare
I have more problems now than I did before.
Tutaj jest więcej informacji na ten temat.
inizia ad imparare
There is more information about it here.
W tym pokoju jest mniej światła.
inizia ad imparare
There is less light in this room.
Pij więcej wody i jesz mniej cukierków.
inizia ad imparare
Drink more water and eat fewer candy.
Dodaj więcej soli.
inizia ad imparare
Add more salt.
meble
Kupmy więcej mebli.
inizia ad imparare
furniture
Let’s buy more furniture.
Możesz zarobić mniej więcej sto funtów dziennie.
inizia ad imparare
You can earn a hundred pounds a day, more or less.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.