Momentos especiales

 0    53 schede    ryszardsikora
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
prezydent zostaje aresztowany za napad w sklepie jubilerskim
inizia ad imparare
el presidente detienen por robo en una joyería
Batman wraca na ekrany
inizia ad imparare
Batman vuelve a las pantallas
Wpadam do rzeki Ebro
inizia ad imparare
Caigo al río Ebro
W 1850 doszło do starć między armią hiszpańską a bojownikami o niepodległość Kuby
inizia ad imparare
En 1850 se produjeron enfrentamientos entre el ejército español y los independentistas cubanos
W 1899 r. Stany Zjednoczone objęły rząd Kuby na cztery lata
inizia ad imparare
En 1899 Estados Unidos asumió el gobierno de Cuba durante cuatro años
W 1952 Batista dokonał zamachu stanu.
inizia ad imparare
En 1952 Batista dio un golpe de Estado
W 1956 roku grupa młodych ludzi pod dowództwem Fidela Castro wkroczyła do Sierra Maestra i utworzyła trzon zbuntowanej armii.
inizia ad imparare
En 1956 un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro se internó en Sierra Maestra y formó el núcleo del ejército rebelde
W 1959 roku, po pokonaniu sił Batisty, armia rebeliantów wkroczyła do Hawany
inizia ad imparare
En 1959, tras derrotar a las fuerzas de Batista, el ejército rebelde entró en la Habana
W 1991 roku ZSRR zakończył sojusz z Kubą
inizia ad imparare
En 1991 la URSS puso fin a su alianza con Cuba
W 2008 roku Fidel Castro złożył rezygnację z prezydentury
inizia ad imparare
En 2008 Fidel Castro renunció a la presidencia
wydarzenia historyczne
inizia ad imparare
Los acontecimientos históricos
w 2011 roku w Japonii miało miejsce trzęsienie ziemi i tsunami
inizia ad imparare
en 2011 hubo un terremoto y un sunami en Japón
Prezydent Kennedy został zamordowany
inizia ad imparare
El presidente Kennedy murió asesinado
W 2010 roku 33 chilijskich górników było uwięzionych pod ziemią na ponad dwa miesiące.
inizia ad imparare
En 2010 33 mineros chilenos estuvieron atrapados bajo tierra más de dos meses
Apartheid zakończył się w RPA w latach 90. XX wieku.
inizia ad imparare
En los años 90 se puso fin al apartheid en Sudáfrica
W 1986 roku w Czarnobylu doszło do wypadku jądrowego
inizia ad imparare
En 1986 se produjo un accidente nuclear en Chernóbil
Prowadzić (figurować na pierwszym miejscu na liście)
inizia ad imparare
Encabezar
emocional vs emocionante
inizia ad imparare
wzruszający | ekscytujący
tratwa
inizia ad imparare
La balsa
nurek
inizia ad imparare
el buzo
nurkowanie x2
inizia ad imparare
bucear | hacer submarinismo
Dobrze jest robić rzeczy poza rutyną
inizia ad imparare
Es bueno hacer cosas fuera de la rutina
Czy byłeś świadkiem historycznej chwili?
inizia ad imparare
Has sido testigo de un momento histórico?
Zabiera mnie i bawimy się w parku
inizia ad imparare
Me saca a pasear y jugamos en el parque
szuka schronienia w moim melancholijnym dźwięku
inizia ad imparare
se refugia en mi sonido melancólico
Jorge nadal postrzega(nadal widzi w muzyce) muzykę jako sposób na ucieczkę od nieśmiałości i przenosi na nią wszystkie swoje uczucia.
inizia ad imparare
Jorge sigue viendo en la música una forma de escape a su timidez y en ella proyecta todos sus sentimientos
Żarówka
inizia ad imparare
La bombilla
polować na zwierzęta
inizia ad imparare
cazar animales
zbierać owoce
inizia ad imparare
Cosechar frutas
słońce wschodzi
inizia ad imparare
El Sol salga
Nadal nie oglądam/obejrzalem „Przyjaciół”
inizia ad imparare
Todavía no veo 'Friends'
W każdą sobotę jadłam pizzę na kolacje, ale już nie mogę
inizia ad imparare
Todos los sábados cenaba pizza, pero ya no puedo
flirtować
inizia ad imparare
coquetear
you fucker | your mother's cunt
inizia ad imparare
la concha de tu madre
stało się coś nieoczekiwanego
inizia ad imparare
Algo inesperado sucedía
Kiedy przyszedł do mnie, szukałem w kieszeni biletu, ale nie mogłem go znaleźć.
inizia ad imparare
Cuando él venía a mí, yo buscaba en mi bolsillo mi boleto, pero no podía encontrarlo
gdzie odbyły się igrzyska olimpijskie 2004?
inizia ad imparare
donde se celebró los juegos Olímpicos de 2004?
zastrzelic prezydenta
inizia ad imparare
Disparar el presidente
fala
inizia ad imparare
la ola
mentir odmiana Indefinido
inizia ad imparare
(e => i) mentí, mentiste, mintió, mentimos, mentististeis, mintieron (irregular en solo tercera persona! también: pedir, convertir)
Dormir odmiana indefinido
inizia ad imparare
(o=>u) Dormi, Dormiste, Durmió, Dormimos, Dormisteis, Durmieron (irregular solo en tercera persona! también: morir)
Tener indefinido
inizia ad imparare
Tuv -
saber indefinido
inizia ad imparare
sup => -
querer indefinido
inizia ad imparare
quis => -
hacer indefinido
inizia ad imparare
hic -> - (tercera singular hiz)
poder indefinido
inizia ad imparare
pud -> -
znajdowali się w trudnej sytuacji społeczno-politycznej
inizia ad imparare
se encontraban en una situación sociopolítica difícil
Stało się to nagle, to była niespodzianka
inizia ad imparare
Paso de repente, fue una sorpresa
chociaż jego otoczenie nadal go zadziwia
inizia ad imparare
aunque le sigue asombrando su entorno
Chociaż jestem chory, pójdę do pracy
inizia ad imparare
aunque estoy enfermo, iré a trabajar
uwazam, że to dobry film, chociaż jest trochę powolny
inizia ad imparare
me ha parecido una buena película, aunque es algo lenta
miał nieszczęście się zgubić
inizia ad imparare
tuvo la mala suerte de perderse
Robiło się ciemno
inizia ad imparare
se estaba haciendo de noche

Devi essere accedere per pubblicare un commento.