moje fiszki

 0    101 schede    pawelkawalerek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wątek
inizia ad imparare
thread
przechwycić
inizia ad imparare
intercept
niezdolny
inizia ad imparare
unable
przez cały czas
inizia ad imparare
throughout
nabyć
inizia ad imparare
purchase
zmierzać
inizia ad imparare
aim
poślizg
inizia ad imparare
slip
różnorodność
inizia ad imparare
variety
zamiast
inizia ad imparare
instead of
faworyzować, przysługa
inizia ad imparare
favor, favor
łomotanie
inizia ad imparare
pounding
rzekomo
inizia ad imparare
allegedly
zadowolony z siebie
inizia ad imparare
smug
nagle
inizia ad imparare
suddenly
przykry, irytujący
inizia ad imparare
annoying, irritating
natychmiast
inizia ad imparare
straightaway
odkrywczy
inizia ad imparare
revealing
raczej
inizia ad imparare
rather
wysiłek
inizia ad imparare
effort
mimo że / chociaż
inizia ad imparare
although
rozczochrany
inizia ad imparare
disheveled
grudkowaty, nierówny
inizia ad imparare
lumpy, uneven
bądź
inizia ad imparare
or
bez skazy
inizia ad imparare
flawless
przekonany
inizia ad imparare
convinced
szczery
inizia ad imparare
1. honest 2. sincere
ilość
inizia ad imparare
quantity
zapewniać
inizia ad imparare
to assure
podejście
inizia ad imparare
approach
wymagać
inizia ad imparare
to demand
rozważać
inizia ad imparare
to consider (doing)
wpłynąć
inizia ad imparare
affect
wpływ
inizia ad imparare
impact
uniknąć
inizia ad imparare
avoid
zbadać
inizia ad imparare
examine, investigate
spodek
inizia ad imparare
a saucer
obserwacja
inizia ad imparare
observation, sighting
wystąpić
inizia ad imparare
appear, occurred
świadek
inizia ad imparare
a witness
istota
inizia ad imparare
being
mimo
inizia ad imparare
despite
szacunkowo
inizia ad imparare
estimated
spadek (np. cen)
inizia ad imparare
decline
wariat, szaleniec
inizia ad imparare
lunatic, madman
tłumienie, powstrzymywanie
inizia ad imparare
suppression, containment
wspaniały, niespotykany, niezwykły
inizia ad imparare
wonderful, unique, unusual, extraordinary
oskarżać
inizia ad imparare
accuse
uprowadzać
inizia ad imparare
abduct
bywalec
inizia ad imparare
socialite
pustelnik
inizia ad imparare
hermit
początkowo
inizia ad imparare
initialy
przelotna moda
inizia ad imparare
fleeting fashion; fad
być częścią czegoś
inizia ad imparare
be part of something; to be ingrained in sth
za i przeciw, plusy i minusy
inizia ad imparare
pros and cons
odpowiedni dla kogoś
inizia ad imparare
suitable for someone
w zależności od
inizia ad imparare
depending on the
utrzymać coś
inizia ad imparare
keep something; to maintain sth
interesujący, atrakcyjny
inizia ad imparare
interesting, attractive, compelling
przynoszący efekt przeciwny do zamierzonego
inizia ad imparare
counteproductive
wyjątkowy
inizia ad imparare
exceptional, extremely
pracownik
inizia ad imparare
a worker, employee
referencje
inizia ad imparare
references, credentials
być zaśmiecony czymś
inizia ad imparare
be cluttered with something; to be littered with sth
obrócić się przeciwko komuś
inizia ad imparare
turn against someone
zagorzały
inizia ad imparare
staunch, ardent
zmagać się, borykać się
inizia ad imparare
to struggle
pogodzić się z czymś
inizia ad imparare
to come to terms with sth
pozbawiony czegoś
inizia ad imparare
devoid of sth
zredukowany
inizia ad imparare
reduced; striped down
dopracowany.
inizia ad imparare
fine tuned
zabawny
inizia ad imparare
funny; amusing
wgląd w coś
inizia ad imparare
insight into something
oklepany, banalny
inizia ad imparare
well-worn, banal; chessy
jawnie, otwarcie
inizia ad imparare
openly; overtly
intensywny
inizia ad imparare
intense; hectic
ponadto, poza tym
inizia ad imparare
in addition, otherwise, on the to of that
prośba, życzenie
inizia ad imparare
request, wish
pozdrawiać kogoś
inizia ad imparare
greet someone
nużyć kogoś
inizia ad imparare
bore someone, to wear somebody down
wsparcie
inizia ad imparare
support, endorsement
wsparcie
inizia ad imparare
support, feedback
nad wyrost
inizia ad imparare
exaggerated, overly
pochwała
inizia ad imparare
praise
próba, usiłowanie
inizia ad imparare
trial, attempt
odwzajemniać
inizia ad imparare
to reciprocate
własny interes
inizia ad imparare
own business, vested interest
gruby
inizia ad imparare
fat, gross
przesada
inizia ad imparare
exaggeration
rozgadywać/rozpisywać się
inizia ad imparare
talk / write down, to ramble
przechodzić do rzeczy
inizia ad imparare
get straight to the point
zawarty w czymś
inizia ad imparare
contained in something; concocted in sth
źródło pochodzenia
inizia ad imparare
source of origin
być popularnym w danym czasie
inizia ad imparare
to trend
wydarzenie
inizia ad imparare
an event
problem, kwestia
inizia ad imparare
problem, issue
garstka
inizia ad imparare
handful
docierać do kogoś
inizia ad imparare
get through to somebody; to reach out to sb
osoby trzecie
inizia ad imparare
third party
zwyczaj
inizia ad imparare
habit
zorientować się w czymś, zrozumieć
inizia ad imparare
orient yourself, understand something, to figure out
istotny / trafny
inizia ad imparare
relevant

Devi essere accedere per pubblicare un commento.