Moja pierwsza lekcja

 0    136 schede    karolinailnickaaa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
obecnie, bieżący, aktualny
inizia ad imparare
currently, current
podwórze
inizia ad imparare
yard
blisko / niedaleko
inizia ad imparare
near
teren
inizia ad imparare
site
powierzchnia
inizia ad imparare
area
wzdłuż
inizia ad imparare
along
własność, mienie
inizia ad imparare
property
niezależny
inizia ad imparare
independent
Właściwości
inizia ad imparare
properties
dzielnica
inizia ad imparare
district
prawnik
inizia ad imparare
lawyer
nawet
inizia ad imparare
even
tamten
inizia ad imparare
that
własny
inizia ad imparare
own
te
inizia ad imparare
these
ich
inizia ad imparare
them
zawiera
inizia ad imparare
contains
szacunek
inizia ad imparare
respect
śledzić
inizia ad imparare
follow
pojawić się
inizia ad imparare
appear
hrabia
inizia ad imparare
count
ostatnio
inizia ad imparare
recently
napełniać
inizia ad imparare
fill
gabinet
inizia ad imparare
study
wsparcie
inizia ad imparare
support
ofiara
inizia ad imparare
a victim
wyłączać
inizia ad imparare
turn off
ustanowiony
inizia ad imparare
established
Trudno
inizia ad imparare
difficutly
biedny
inizia ad imparare
poor
zmusić
inizia ad imparare
force
wprowadzone
inizia ad imparare
introduced
zamknięty
inizia ad imparare
shut
cały
inizia ad imparare
whole
otrzymuje przyjmuje
inizia ad imparare
receives
każdy
inizia ad imparare
each
z wzajemnością
inizia ad imparare
mutually
siebie wzajemnie
inizia ad imparare
each other
wprowadzone przedstawione
inizia ad imparare
introduced
Wprowadzona wejsc wstąpic
inizia ad imparare
entered
obiektywny cel
inizia ad imparare
objective
dotrzeć dosięgnąc osiągnąc
inizia ad imparare
reach
znajomo
inizia ad imparare
familiar
odebrać
inizia ad imparare
answer
nastawienie
inizia ad imparare
attitude
sprawa
inizia ad imparare
case
obustronnie
inizia ad imparare
both sides
odpowiedź
inizia ad imparare
response
zdolny
inizia ad imparare
able
który kto któryż
inizia ad imparare
whom
wydajne
inizia ad imparare
efficient
przeciwny na przeciwko
inizia ad imparare
opposent
w czasie / podczas
inizia ad imparare
during
jako, jak w ten sposób, tak jak, podczas, tak
inizia ad imparare
as
wychowywać
inizia ad imparare
1. to raise 2. bring up
rozważać uważac
inizia ad imparare
consider
nie szczególnie
inizia ad imparare
not especially
późno w nocy
inizia ad imparare
late at night
mniej wiecej prawie
inizia ad imparare
approximately
regularnie zazwyczaj
inizia ad imparare
normally
ani
inizia ad imparare
neither
sprawa kwestia
inizia ad imparare
matter
dowód
inizia ad imparare
evidence
rozładowany
inizia ad imparare
out of charge
klasa
inizia ad imparare
grade
wstęp
inizia ad imparare
introduction
także na dodatek w dodatku
inizia ad imparare
as well
mniej
inizia ad imparare
less
przynajmniej / co najmniej
inizia ad imparare
at least
siniak
inizia ad imparare
bruise
dwujęzyczny
inizia ad imparare
bilingual
pogląd widok
inizia ad imparare
view
Zakładamy przejac
inizia ad imparare
assume
tamten
inizia ad imparare
those
owoc mojej pracy
inizia ad imparare
fruit of my work
Jak każdy inny
inizia ad imparare
like any other
taki
inizia ad imparare
such
taki takowy takową
inizia ad imparare
such
kiedykolwiek
inizia ad imparare
at any time
inny
inizia ad imparare
other
żaden
inizia ad imparare
none
między
inizia ad imparare
among
za wyjątkiem / oprócz poza
inizia ad imparare
except
w kierunku / w stronę / do
inizia ad imparare
towards
przez
inizia ad imparare
over
przeciwko
inizia ad imparare
against
ilość
inizia ad imparare
amount
wyjął
inizia ad imparare
took out
niedawny nowe
inizia ad imparare
recent
zawodowiec
inizia ad imparare
professional
ogłosić
inizia ad imparare
announce
winny
inizia ad imparare
guilty
przestraszony
inizia ad imparare
frightened
opanowany spokojny
inizia ad imparare
calm
zażenowany zawstydzony
inizia ad imparare
embarrassed
świadomy
inizia ad imparare
conscious
polepszyć poprawic
inizia ad imparare
improve
zgoda / pozwolenie
inizia ad imparare
permission
szkoda / krzywda odszkodowanje
inizia ad imparare
damage
niewinny
inizia ad imparare
innocent
hojny
inizia ad imparare
generous
nieśmiały
inizia ad imparare
shy
głupi
inizia ad imparare
stupid
towarzyski
inizia ad imparare
sociable
cierpliwy
inizia ad imparare
patient
pracowity
inizia ad imparare
hard-working
wrażliwy
inizia ad imparare
sensitive
rozsądny
inizia ad imparare
sensible
chociaż
inizia ad imparare
even thought
okolica
inizia ad imparare
neightbourhood
prawa
inizia ad imparare
rights
na wierzchu
inizia ad imparare
on top
uniknąć
inizia ad imparare
avoid
zapobiec
inizia ad imparare
prevent
odważny
inizia ad imparare
brave
przeszkadzać
inizia ad imparare
disturb
trudny skomplikowany uciążliwy kłopotliwy nie zdarny
inizia ad imparare
awkward
skrępowany niezgrabny nie porwczny nie udolny
inizia ad imparare
awkward
godny podziwu
inizia ad imparare
adorable
średnia
inizia ad imparare
average
na
inizia ad imparare
per
większość
inizia ad imparare
majority
definiować
inizia ad imparare
define
osiągać, dosięgać, doganiać
inizia ad imparare
achieve
osiągnąć dokonać
inizia ad imparare
achieve
istnieć
inizia ad imparare
exist
wpłynąć miec wplyw
inizia ad imparare
affect
domniemany
inizia ad imparare
supposed
przypuszczać
inizia ad imparare
suppose
zasłużyć
inizia ad imparare
earn
zachowanie
inizia ad imparare
behavior
ryzyko
inizia ad imparare
risk
osobowość
inizia ad imparare
personality
tożsamość
inizia ad imparare
identity
oczywiście / w oczywisty sposób
inizia ad imparare
obviously
w zależności
inizia ad imparare
depending

Devi essere accedere per pubblicare un commento.