Moja pierwsza lekcja

 0    76 schede    aleksandrakral
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
społeczność
inizia ad imparare
community
przekonać, namówić
inizia ad imparare
convince
przekonujący, elokwentny
inizia ad imparare
persuasive
przedsiębiorczy
inizia ad imparare
entrepreneurial
liderowanie, przywództwo
inizia ad imparare
leadership
prawny
inizia ad imparare
legal
pewność siebie
inizia ad imparare
self-confidence
zaraźliwy
inizia ad imparare
contagious
pewność
inizia ad imparare
certainty
zadufany, przemądrzały
inizia ad imparare
self-righteous
ukrywać, wstrzymywać
inizia ad imparare
withhold
przekonanie
inizia ad imparare
conviction
skłonność, tendencja
inizia ad imparare
streak
rozważny
inizia ad imparare
deliberative
oszacować, oceniać
inizia ad imparare
assess
popełnić
inizia ad imparare
commit
przypuszczać, zakładać że
inizia ad imparare
assume
na haju
inizia ad imparare
wired
podobnie
inizia ad imparare
similarly
chaos
inizia ad imparare
chaos
rozpraszający
inizia ad imparare
distracting
zaledwie
inizia ad imparare
merely
śmiały, odważny
inizia ad imparare
bold
przyczynić się, wnosić
inizia ad imparare
contribute
istotny, kluczowy
inizia ad imparare
crucial
calkowita zmiana, o 180 st.
inizia ad imparare
turnaround
pobudzić do działania
inizia ad imparare
spur into action
utkwić w miejscu
inizia ad imparare
bog down
pat, brak rozwiązania
inizia ad imparare
stalemate
celowo, umyślnie
inizia ad imparare
deliberately
komitet, komisja
inizia ad imparare
committee
zapoznany, zaznajomiony
inizia ad imparare
acquainted
skrawek, fragment
inizia ad imparare
snippet
skryty
inizia ad imparare
reserved
zrelaksowany, spokojny
inizia ad imparare
at ease
motyw, styl, temat
inizia ad imparare
theme
nieszczerość
inizia ad imparare
insincerity
utrwalać, zastygać
inizia ad imparare
solidify
rozkręcić imprezę
inizia ad imparare
kick it up a notch
zganić
inizia ad imparare
take down a notch
uspokoić kogoś
inizia ad imparare
put somebody at ease
istotny
inizia ad imparare
crucial
zdolność, pojemność, objętość
inizia ad imparare
capacity
przykuć czyjąś uwagę
inizia ad imparare
capture sb’s attention
ministerstwo, duchowieństwo
inizia ad imparare
ministry
kwitnąć
inizia ad imparare
flourish
rozbrzmiewać
inizia ad imparare
resonate
doskonalić
inizia ad imparare
refine
szkic, brudnopis
inizia ad imparare
draft
atrakcja, przegląd najważniejszych wydarzeń
inizia ad imparare
highlight
sprzecznie z intuicją
inizia ad imparare
counterintuitively
główny bohater
inizia ad imparare
protagonist
przeciwnik, oponent
inizia ad imparare
antagonist
żart środowiskowy
inizia ad imparare
inside joke, in-joke
przerobić, nagrać nową wersję czegoś starego
inizia ad imparare
remake
scenariusz
inizia ad imparare
script
dalszy ciąg (filmu, książki)
inizia ad imparare
sequel
co drugi, naprzemienny
inizia ad imparare
alternate
gatunek
inizia ad imparare
genre
obsada, gips
inizia ad imparare
cast
punkt kulminacyjny, orgazm
inizia ad imparare
climax
redakcja, montaż (filmu)
inizia ad imparare
editing
gafa, wpadka
inizia ad imparare
blooper
rówieśnik
inizia ad imparare
peer
w szczególności
inizia ad imparare
in particular
upór, wytrwałość
inizia ad imparare
tenacity
zastraszyć, onieśmielać
inizia ad imparare
intimidate
raz na kwartał
inizia ad imparare
once a quarter
wpływ, zdolność wywierania nacisku
inizia ad imparare
leverage
obalać
inizia ad imparare
debunk
zaraźliwy, zakaźny
inizia ad imparare
contagious
wlec, ciągnąć
inizia ad imparare
drag
dyspozytor (np. pogotowia)
inizia ad imparare
dispatcher
istotny
inizia ad imparare
important
cecha
inizia ad imparare
characteristic
przejście
inizia ad imparare
an aisle

Devi essere accedere per pubblicare un commento.