Moja pierwsza lekcja

 0    124 schede    joannasid
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zakwaterowanie
inizia ad imparare
accomodation
dodatkowy
inizia ad imparare
additional
rozrywka
inizia ad imparare
entertainment
przedsiębiorca
inizia ad imparare
enterpreneur
nalewac
inizia ad imparare
Pour
osiągnąć, ukonczyc, wykonac, zrealizowac, doskonalic
inizia ad imparare
acomplish
obowiazkowe
inizia ad imparare
Mandatory
obowiązkowy
inizia ad imparare
obligatory
zapchana
inizia ad imparare
swamped
popierać, zachecac
inizia ad imparare
encourage
mimo wszystko, niemniej jednak, pomimo to, jednak
inizia ad imparare
nevertheless
rynek
inizia ad imparare
market
świadomy
inizia ad imparare
aware
mimo, pomimo
inizia ad imparare
despite
mów na glos
inizia ad imparare
speak out loud
bal przebierancow
inizia ad imparare
fancy dress party
watpic, zwatpienie
inizia ad imparare
doubt
watpie w to
inizia ad imparare
I doubt it
niewątpliwie, bez watpienia
inizia ad imparare
no doubt
móc, tam gdzie nie uzyje can
inizia ad imparare
be able to
bajka
inizia ad imparare
fable
chusteczki
inizia ad imparare
tissues
Koszyk, wozek, furmanka USA
inizia ad imparare
cart
wózek sklepowy, UK
inizia ad imparare
trolley
upoważniać, wzmocnic pozycje
inizia ad imparare
to empower
klasc cos, polozyc cos
inizia ad imparare
put it down
miec katar
inizia ad imparare
have a running nose
chore gardlo
inizia ad imparare
a sore throat
mam goraczke
inizia ad imparare
I have a fever
zatkany nos
inizia ad imparare
stuffy, runny, blocked nose
sprytnie
inizia ad imparare
cleverly
sprytny
inizia ad imparare
clever UK, smart US
sprytny, zreczny
inizia ad imparare
cunning
ktorych nigdy nie zalozysz
inizia ad imparare
which you never gonna wear
świetliki,
inizia ad imparare
fireflies, glovworm
kręgi na zbozu
inizia ad imparare
crops circles
zboze
inizia ad imparare
grain
między, wsrod, pomiedzy
inizia ad imparare
among
Nie chciałam
inizia ad imparare
i did not mean to
Przejmuję je, wyworze ich
inizia ad imparare
i am taking them thru
chmiel
inizia ad imparare
hop
drozdze
inizia ad imparare
Yeast
pola zboz
inizia ad imparare
cereal fields
miotła
inizia ad imparare
broom
kosz na smieci
inizia ad imparare
Garbage basket, trash
śmieci
inizia ad imparare
trash
Przydatność
inizia ad imparare
suitability
odpowiedni
inizia ad imparare
appropriate
propozycja
inizia ad imparare
proposal
pozwolenie
inizia ad imparare
authorisation
poważny
inizia ad imparare
serious
kontynuować
inizia ad imparare
to go on
siła
inizia ad imparare
strength
żywy
inizia ad imparare
living
dziwny
inizia ad imparare
strange
zasięg telefonii komórkowej
inizia ad imparare
reach mobile
zasięg telefonu
wiem ze zasieg tu jest slaby ale prosze nie uzywac telefonow stacjonarnych
inizia ad imparare
phone reception
And I know reception's bad here, but please don't use house phones.
uzasadnienie jest obowiązkowe
inizia ad imparare
justification is obligatory
nie chciałaby cię skrzywdzić
inizia ad imparare
she wouldn’t wanna hurt you
pozostawać
inizia ad imparare
remain
mimo
inizia ad imparare
despite
chociaż, nawet jesli
inizia ad imparare
even though
szczególny
inizia ad imparare
particular
specyficzny, konkretny
inizia ad imparare
specific
do zweryfikowania
inizia ad imparare
to be verified
zobowiązać
inizia ad imparare
oblige
co z tego bede miec
inizia ad imparare
what do I get out off it
umożliwiać, upowazniac
inizia ad imparare
enable
usunac wirusa w komputerze
inizia ad imparare
debug
spróbować ponownie
inizia ad imparare
retry
niepełnosprawny, wylaczone
inizia ad imparare
disabled
obawiasz się?
inizia ad imparare
are you concern?
mniej więcej
inizia ad imparare
more or less
różnią się w zależności od...
inizia ad imparare
vary depending on what...
powstać
inizia ad imparare
arise
zawierać
inizia ad imparare
comprise
bez względu na
inizia ad imparare
regardless
przed
inizia ad imparare
prior to
nie jest prawidłowym powodem odrzucenia
inizia ad imparare
is not a valid rejection reason
dźwignia finansowa, wplyw
inizia ad imparare
leverage
zapewnienie
inizia ad imparare
ensuring
wskazany
inizia ad imparare
indicated
Konwencja nazewnictwa
inizia ad imparare
naming convention
przystosowywać
inizia ad imparare
to adjust
pomiń ten materiał
inizia ad imparare
skip this material
kwalifikowalność, wybieralnosc
inizia ad imparare
eligibility
napotkany
inizia ad imparare
encountered
obok
inizia ad imparare
next to
w
inizia ad imparare
in
pod
inizia ad imparare
under
za
inizia ad imparare
behind
na
inizia ad imparare
on
do
inizia ad imparare
until
wykorzystywanie
inizia ad imparare
leveraging
wykorzystanie danych
inizia ad imparare
leveraginh data
strzelnica
inizia ad imparare
shooting range
pozyskiwac, wywierac nacisk, wplyw,
inizia ad imparare
leverage
spotkanie, zetknięcie, napotkac
in the attachment all issues I encountered while resolving the claim
w zalaczniku wszystkie problemy jakie napotkalam w trakcie rozwiazywania roszczenia
inizia ad imparare
encounter
obecnie
inizia ad imparare
for the time being
następnie, potem, pozniej
inizia ad imparare
afterwards
uzyskane
inizia ad imparare
obtained
parapet
inizia ad imparare
windowsill
wykorzystywane
inizia ad imparare
leveraged
Jak wyciągnąłeś listę
inizia ad imparare
How did you pull out the list
odzyskać
inizia ad imparare
retrieve
w skrócie
inizia ad imparare
in the nuttshell
Pozostały 2 minuty
inizia ad imparare
2 minutes left
zebranie listy zadan w krotsza, podsumowanie
inizia ad imparare
short listing
założenie
inizia ad imparare
assumption
zróżnicowanie
inizia ad imparare
differientiation
różnicować / rozróżniać
inizia ad imparare
differientiate / distinguish between
wykorzystywanie
inizia ad imparare
leveraging
zgodne dane
inizia ad imparare
compliant data
bez względu
inizia ad imparare
regardless
zgodny, spójny
inizia ad imparare
consistent
następnie
inizia ad imparare
subsequently
dzielnica, odrebny
inizia ad imparare
district
tymczasowy
inizia ad imparare
interim
przyśpieszyć
inizia ad imparare
accelerate
W tym czasie
inizia ad imparare
in the time being
dać wskazówkę
inizia ad imparare
to give a hint
Jak poradzić sobie z kolejną częścią projektu
inizia ad imparare
How to tackle throught the next part of the project
pszczoła została dostarczona? 2 dni temu?
inizia ad imparare
bee has been delivered? for 2 days now?
powiedziałbym ci, gdybym wiedział
inizia ad imparare
i would tell you if i knew

Devi essere accedere per pubblicare un commento.