Moduł 10 - 1/2 Nauka i technika

 0    70 schede    guest2610713
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dokładny
inizia ad imparare
accurate
1. robić postępy 2. postęp
inizia ad imparare
advance
kąt (widzenia)
inizia ad imparare
angle (of vision)
przypisać
inizia ad imparare
ascribe
autonomiczny
inizia ad imparare
autonomous
bakterie, zarazki
inizia ad imparare
bacteria
zaginanie materii
inizia ad imparare
binding of matter
biotechnologia
inizia ad imparare
biotechnology
reakcja chemiczna
inizia ad imparare
chemical reaction
1. klonować 2. klon
inizia ad imparare
clone
potwierdzić
inizia ad imparare
confirm
prawo autorskie
inizia ad imparare
Copyright
stworzyć istotę ludzką
inizia ad imparare
create a human being
cyfrowe środki przekazu
inizia ad imparare
digital media
odkryć (wykryć, dowiedzieć się)
inizia ad imparare
discover
1. odróżniać; 2. dyskryminować
inizia ad imparare
discriminate
odradzać
inizia ad imparare
dissuade
1. odróżniać; 2. wyróżniać
inizia ad imparare
distinguish
przerowadzać eksperymenty
inizia ad imparare
do / carry out experiments
prowadzić badania (w terenie)
inizia ad imparare
do (field) research
szczegółowo omówić
inizia ad imparare
eleborate on
badać, sprawdzać
inizia ad imparare
examine
1. odnosić sukces; 2. przewyższać
inizia ad imparare
excel
odkrycia
inizia ad imparare
findings
stworzyć (teorię)
inizia ad imparare
formulate (a theory)
grzyb / grzyby
inizia ad imparare
fungus / fungi
grawitacja
inizia ad imparare
gravity
strefa nadająca się do zamieszkania
inizia ad imparare
habitable zone
wpływ, uderzenie
inizia ad imparare
impact
udoskonalić
inizia ad imparare
improve
własność intelektualna
inizia ad imparare
intellectual property
wynaleźć
inizia ad imparare
invent
oznaczać produkt
inizia ad imparare
label a product
pojęcie prawne
inizia ad imparare
legal concept
istoty żywe
inizia ad imparare
living things
dokonać przełomu
inizia ad imparare
make a breakthrough
przeprowadzać obliczenia
inizia ad imparare
make calculations
producent
inizia ad imparare
manufacturer
geniusz
inizia ad imparare
mastermind
geniusz
inizia ad imparare
mastermind
1. materia 2. substancja
inizia ad imparare
matter
obserwacja
inizia ad imparare
observation
obserwować (proces)
inizia ad imparare
observe (a process)
prawo własności intelektualnej
inizia ad imparare
ownership of ideas
utorować drogę czemuś
inizia ad imparare
pave the way for
układ okresowy pierwiastków
inizia ad imparare
periodic table of elements
zjawisko / zjawiska
inizia ad imparare
phenomenon / phenomena
udowodnić (tezę)
inizia ad imparare
prove (a thesis)
poddać licznym testom
inizia ad imparare
put through a battery of tests
odkrywać wskazówki
inizia ad imparare
reveal clues
zabezpieczać prawa
inizia ad imparare
safeguard the rights
naukowiec, uczony
inizia ad imparare
scholar
samouk
inizia ad imparare
self - taught
zmysł
inizia ad imparare
sense
zarodnik
inizia ad imparare
spore
potwierdzać hipotezę
inizia ad imparare
support a hypothesis
probówka
inizia ad imparare
test tube
znak firmowy
inizia ad imparare
trademark
odkryć (zdjąć warstwę wierzchnią)
inizia ad imparare
uncover
pod mikroskopem
inizia ad imparare
under a microscope
dostać nagrodę Nobla
inizia ad imparare
win the Nobel prize
1. prześwietlać; 2. prześwietlenie promieniami RTG
inizia ad imparare
x-ray
wykopalisko archeologiczne
inizia ad imparare
archaeological dig
stare (monety)
inizia ad imparare
archaic (coins)
artefakt, wytwór ludzkiej działalności
inizia ad imparare
artefact
odkryć (przypadkiem)
inizia ad imparare
discover (by chance)
teren objęty wykopaliskami
inizia ad imparare
excavation site
badać, poszukiwać
inizia ad imparare
explore
sarkofag
inizia ad imparare
sarcophagus
wrak statku
inizia ad imparare
shipwreck

Devi essere accedere per pubblicare un commento.