model sprawowania władzy pt 2

 0    21 schede    pusialubileonardo
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
cechy współczesnego reżimu autorytarnego - proces wyborczy i pluralizm polit
inizia ad imparare
wybory, jeśli się zdarzają nie są ani wolne, ani uczciwe; nieobecny lub mocno ograniczony pluralizm polityczny (jeśli istnieje opozycja to jest zwalczana)
cechy wspoł autorytarnego - swobody obywatelskie
inizia ad imparare
nie istnieje wolność słowa i prasy, wolność do zreszania się oraz prawo do uczciwego procesu, ograniczona wolność wyznania, cenzura i represje wobec krytyki władz
cechy - funkcjonowanie władzy
inizia ad imparare
często jawne dydaktury, władza ustawodawcza i sądownicza są całkiem podporządkowane władzy wykonawczej, brak niezależnego sądowncitwa
cechy auto - kultura polityczna
inizia ad imparare
bierność obywateli, formalnie istnieją jakies instytucje demo, ale mają niewielkie znaczenie
cechy auto - partycypacja
inizia ad imparare
brak społeczeństwa obywatelskiego, niska frekwencja wyborcza (oficjalnie wysoka wymuszona przez państwo) brak głosu obywateli w debacie publicznej
państwa auto
inizia ad imparare
oprócz tych co wiem: Irak, Kuba, Iran, Arabia Sudyjska, Libia, Jemen, Turkmenistan, Syria,
system polityczny
inizia ad imparare
zasady, normy wg, których układają się stosunki między naczelnymi organami państwa
założenia systemu - system parlamentarny
inizia ad imparare
połączenie wyborów parlamentarnych z wyłonieniem rządu, określona kadencja parlamentu z możliwością skrócenia co prowadzi do dymisju rządu, odpowie polit rządu przed parlam
założenia systemu - system mieszany (półprezydencki)
inizia ad imparare
rozdzielenie wyborów parlam i prezydenckich + dwa niezależne ośrodki władzy parlament i prezydent, określona kadencja parl z możliwością skrócenia i określ kadencja prez bez możliwości skrócenia
system mieszany pt 2
inizia ad imparare
odpowiedzialność polit rządu przed parlamentem i prezydentem
system prezydencki
inizia ad imparare
rozdzielenie wyborów = dwa niezależne ośrodki władzy parl i prezy, określona kadencja parl i prezy bez możliwości ich skrócenia, brak odpowiedzialnośc politycznej rządu przed parl
władza formowania i dymisjonowania gabinetu przysługuje komu w systemie parlamentarnym
inizia ad imparare
parlamentowi
cechy systemu parlamententarnego
inizia ad imparare
dualizm egzekutywy, odpowiedzialność kolegialna i indywidualna, brak odpowiedzialności polit głowy państwa, odpowiedzialność konstytucyjna głowy państwa
odpowiedzialność kolegialna
inizia ad imparare
odpowiedzialność polityczna rządu przed parlamentem
odpowiedzialność indywidualna
inizia ad imparare
odp polit ministrów przed parlamentem
symboliczna pozycja głowy państwa z dziedziczeniem - przykłady
inizia ad imparare
UK, Szwecja
symboliczna pozycja gł państwa - wybór przez parlament
inizia ad imparare
Estonia, Łotwa, Węgry
symboliczna pozycja gło państwa - wybór w głosowaniu powszechnym
inizia ad imparare
Austria, Irlandia, Słowacja
korygująca poz głowy państwa - dziedziczna
inizia ad imparare
Belgia, Hiszpania, niderlandy
korygująca pozycja gł pantswa - wybór przez parlament
inizia ad imparare
Izrael, Grecja
korygująca poz gł państwa - wybór w głosowaniu powszechnym
inizia ad imparare
Polska, Finlandia, Litwa

Devi essere accedere per pubblicare un commento.