Miscellaneous Words and Phrases - Part 3

 0    52 schede    jessehandley
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
appraise
inizia ad imparare
oceniać
to have something on your shoulders
inizia ad imparare
be responsible for something
to be made up of something
inizia ad imparare
być czymś zbudowanym
to feel safe and secure
inizia ad imparare
czuć się bezpiecznie
politically correct / incorrect (PC)
inizia ad imparare
politycznie poprawne / niepoprawne (PC)
diplomatic
inizia ad imparare
dyplomatyczny
to say whats on your mind
inizia ad imparare
powiedzieć, co masz na myśli
the truth hurts
inizia ad imparare
prawda boli
retired person
inizia ad imparare
emeryt
on the other hand...
inizia ad imparare
z drugiej strony...
frustrating for me
inizia ad imparare
frustrujące dla mnie
homemaker, housewife
inizia ad imparare
gospodyni domowa, gospodyni domowa
addicted to something
inizia ad imparare
uzależniony od czegoś
to make a decision, to take a decision
inizia ad imparare
podjąć decyzję, podjąć decyzję
to sleep in / to have a lie in / to sleep late
inizia ad imparare
spać / leżeć w / spać późno
chance to do something
inizia ad imparare
szansa na zrobienie czegoś
unemployed/out of work
inizia ad imparare
bezrobotni / bez pracy
to uproot sth (tree trunks uprooted)
inizia ad imparare
wykorzenić coś (wyrwane pnie drzew)
to save for a rainy day
inizia ad imparare
oszczędzać na deszczowy dzień
air pollution
inizia ad imparare
zanieczyszczenie powietrza
aging population
inizia ad imparare
starzejące się społeczeństwo
pathology
inizia ad imparare
patologia
take care of somebody
After granny's death, my mum took care of grandpa.
inizia ad imparare
zajmować się kimś
Po śmierci babci moja mama zajęła się dziadkiem.
care for somebody
inizia ad imparare
troszczyć się o kogoś
scheme
The man's money-making scheme was going great, until the financial crisis struck.
inizia ad imparare
plan
Jego plan na zrobienie pieniędzy szedł świetnie, dopóki nie uderzył kryzys finansowy.
mental health problems
inizia ad imparare
problemy ze zdrowiem psychicznym
live within your means
inizia ad imparare
don't go in debt
to stock a lake with fish
inizia ad imparare
put fish in a lake
to cutback on something
inizia ad imparare
ograniczyć coś
lifespan / life expectancy
inizia ad imparare
długość życia / długość życia
span of your life
inizia ad imparare
długość twojego życia
prolong life
inizia ad imparare
przedłużyć życie
leap year
inizia ad imparare
rok przestępny
tech savvy person
inizia ad imparare
osoba obeznana w technologii
temperament
inizia ad imparare
temperament
temperamental, changing moods quickly
inizia ad imparare
temperamentny, szybko zmieniający się nastrój
show joy
inizia ad imparare
okazuj radość
on the other hand...
inizia ad imparare
z drugiej strony...
focus on yourself, big-headed, self-centred, strong willed,
inizia ad imparare
skup się na sobie, wielkogłowy, egocentryczny, o silnej woli,
cumulative negative emotion
inizia ad imparare
skumulowana negatywna emocja
fail at something
inizia ad imparare
zawieść na czymś
self-awareness, self-insight
inizia ad imparare
samoświadomość, wgląd w siebie
put yourself in other's shoes
inizia ad imparare
postawić się na miejscu innych
I can turn it off
inizia ad imparare
mogę to wyłączyć
leave me alone!
inizia ad imparare
Zostaw mnie w spokoju!
give me time
inizia ad imparare
daj mi czas
let me be
inizia ad imparare
zostaw mnie w spokoju
I need some alone time
inizia ad imparare
Potrzebuję trochę czasu dla samotności
too much on my plate
inizia ad imparare
za dużo na moim talerzu
too much on my mind
inizia ad imparare
za dużo w mojej głowie
I have a favor to ask you
inizia ad imparare
Chcę cię prosić o przysługę
till Monday/ by Monday
inizia ad imparare
do poniedziałku / do poniedziałku

Devi essere accedere per pubblicare un commento.