mind/ think

 0    79 schede    madzinq
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zdecydować się
inizia ad imparare
make up my mind
zmienić zdanie
inizia ad imparare
change your mind
mieć dużo na głowie
inizia ad imparare
have a lot on my mind
oderwij się od myśli
inizia ad imparare
take your mind off
otwarty umysł
inizia ad imparare
open minded
zamknięty umysł
inizia ad imparare
closed minded
podkradać zmysły
inizia ad imparare
out of your mind
mieć luke w pamięci
inizia ad imparare
my mind went blanc
mieć coś przeciwko
inizia ad imparare
do you mind
pilnuj swojego nosa
inizia ad imparare
mind your own business
nieważne
inizia ad imparare
nevermind
myśleć do przodu
inizia ad imparare
think ahead
Pomyśl dwa razy
inizia ad imparare
think twice
mieć ambitne plany
inizia ad imparare
think big
myśl nieszablonowo
inizia ad imparare
think outside the box
nie da się usłyszeć swoich myśli
inizia ad imparare
you can't hear your think
traktować
inizia ad imparare
treat
pomyśl jeszcze raz
inizia ad imparare
think again
ciśnienie
inizia ad imparare
pressure
promieniowanie
inizia ad imparare
radiation
wywrzeć wrażenie na kimś
inizia ad imparare
blow sb mind
komórka
inizia ad imparare
cell
galaktyka
inizia ad imparare
galaxy
podróż
inizia ad imparare
voyage
organizm
inizia ad imparare
organism
grawitacja
inizia ad imparare
gravity
poszerzać horyzonty
inizia ad imparare
broaden mind
unosić sie
inizia ad imparare
float
nie myśleć dużo
inizia ad imparare
don't think much of
astronomia
inizia ad imparare
astronomy
poza
inizia ad imparare
beyond
miliard
inizia ad imparare
billion
przeprowadzać eksperymenty
inizia ad imparare
carry out experiments
gwiazdozbiór
inizia ad imparare
constellation
ciągle, bez przerwy
inizia ad imparare
continuously
przejść komuś przez myśl
inizia ad imparare
cross sb mind
obecny
inizia ad imparare
current
nauka o ziemi
inizia ad imparare
earth science
szacować
inizia ad imparare
estimate
odkąd
inizia ad imparare
ever since
statek kosmiczny
inizia ad imparare
spaceship
pierwsza wersja, brudnopis
inizia ad imparare
first draft/ first version
uważnie coś obserwować
inizia ad imparare
follow something closely
wzór
inizia ad imparare
formula
wsiadać, radzić sobie
inizia ad imparare
get on
boleć
inizia ad imparare
hurt
wystrzelić, odpalić (rakietę)
inizia ad imparare
launch
stworzony przez czlowieka
inizia ad imparare
created by man/ man- made
przestrzeń międzygwiezdna
inizia ad imparare
interstellar space
Międzynarowa stacja kosmiczna
inizia ad imparare
International space station
zapamiętać
inizia ad imparare
remember/ memorise
misja
inizia ad imparare
mission
księżyc
inizia ad imparare
moon
obiekt
inizia ad imparare
object
planeta zewnętrzna
inizia ad imparare
outer planet
fale radiowe
inizia ad imparare
radio waves
rakieta
inizia ad imparare
rocket
dotychczas/ do tej pory
inizia ad imparare
so far
satelita
inizia ad imparare
satellite
zły/ zło
inizia ad imparare
evil
istnieć
inizia ad imparare
exist
człowiek/ ludzki
inizia ad imparare
human
zabójca
inizia ad imparare
killer
niewolnik
inizia ad imparare
slave
przyznać
inizia ad imparare
admit
uniknąć
inizia ad imparare
avoid
nie znosić
inizia ad imparare
can't stand
nie przeszkadza
inizia ad imparare
don't mind
wymyślny
inizia ad imparare
fancy
Wyobrażać sobie
inizia ad imparare
Imagine
trzymać
inizia ad imparare
keep
dopuszczać
inizia ad imparare
allow
zgadzać sie
inizia ad imparare
agree
podjąć decyzję
inizia ad imparare
decide
zjawić się
inizia ad imparare
appear
oczekiwać
inizia ad imparare
expect
odrzucać
inizia ad imparare
refuse
wydawać się
inizia ad imparare
seem
chciałby
inizia ad imparare
would like

Devi essere accedere per pubblicare un commento.