military words

 0    42 schede    guest2971033
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
blacha falista
inizia ad imparare
corrugated iron
okop
inizia ad imparare
trench
oficer łącznikowy
inizia ad imparare
liaison officer
najwierniejszych sojuszników
inizia ad imparare
stounchest allies
osoba unikająca służby wojskowej
inizia ad imparare
conscientious objector
narkoza, znieczulenie
inizia ad imparare
narcosis, anesthesia
grupa rekonstrukcyjna
inizia ad imparare
reenactment group
rozwiązać problem
inizia ad imparare
tackle a problem
ostrzelać
inizia ad imparare
strafe
rekwirowanie
inizia ad imparare
requisition
wąwóz
inizia ad imparare
gorge
juta
inizia ad imparare
hessian
przełamywać, pogwałcić
inizia ad imparare
breach
sędzia
inizia ad imparare
umpire
ostroga
inizia ad imparare
spur
interweniować
inizia ad imparare
intervene
zneutralizować
inizia ad imparare
neutralise
przymusowy
inizia ad imparare
compulsory
bratobójstwo
inizia ad imparare
fratricide
potyczka
inizia ad imparare
skirmish
odważny, śmiały
inizia ad imparare
daring
kordon
inizia ad imparare
cordon
zaniedbanie
inizia ad imparare
negligence
przejść szkolenie
inizia ad imparare
undergo training
wybuchać
inizia ad imparare
break out
przeważać coś
inizia ad imparare
outweight something
priorytetyzować
inizia ad imparare
prioritize
kopuła
inizia ad imparare
dome
tempo
inizia ad imparare
pace
uzasadnione użycie siły
inizia ad imparare
justified use of force
odporny na warunki atmosferyczne
inizia ad imparare
weatherproof
wspomniane wcześniej
inizia ad imparare
aforementioned
frazes
inizia ad imparare
cliche
niekorzystny wpływ
inizia ad imparare
adverse impact
zrównoważony
inizia ad imparare
sustainable
paliwa kopalne
inizia ad imparare
fossil fuels
połączony wysiłek
inizia ad imparare
combined effort
Zaniepokojony obywatel
inizia ad imparare
concerned citizen
oczerniany przez
inizia ad imparare
vilified by
zbadać coś, przyjrzeć się czemuś
inizia ad imparare
to scrutinize
dwutlenek węgla
inizia ad imparare
carbon dioxide
mięso armatnie
inizia ad imparare
cannon fodder

Devi essere accedere per pubblicare un commento.