Mikroekonomia - 19. rozdział (Współzależność i korzyści z wymiany handlowej)

 0    13 schede    Lokinho7
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
granica możliwości produkcyjnych - definicja(?)
inizia ad imparare
krzywa wyznaczająca kombinacje dóbr, jakie jest w stanie wytworzyć dana gospodarka na bazie dostępnych zasobów z wykorzystaniem obecnie stosowanej technologii
Wzór na koszt alternatywny dobra
inizia ad imparare
poświecona ilość dobra / uzyskana ilość drugiego dobra
przewaga absolutna - definicja(?)
inizia ad imparare
przewaga wynikająca z porównania nakładów ponoszonych przez różnych producentów na wytworzenie takiej samej ilości dobra
przewaga komparatywna - definicja(?)
inizia ad imparare
przewaga wynikająca z porównania kosztów alternatywnych ponoszonych przez producentów takiego samego dobra; producent ma przewagę komparatywną w zakresie wytwarzania pewnego dobra, jeśli ponosi niższy koszt alternatywny niż inny producent tego dobra
import - definicja(?)
inizia ad imparare
przewóz dóbr wytworzonych za granicą w celu ich sprzedaży w danym kraju, prowadzący do odpływu pieniędzy z gospodarki
eksport - definicja(?)
inizia ad imparare
wywóz dóbr wytworzonych w danym kraju w celu ich sprzedaży za granicą, prowadzący do napływu pieniędzy do gospodarki
cena światowa - definicja(?)
inizia ad imparare
cena dobra dominująca na rynku światowym
Korzyści i straty kraju eksportującego (2)
inizia ad imparare
(1) - Zysk dla producentów, strata dla konsumentów, (2) Podniesienie dobrobytu w państwie
cena krajowa niższa od ceny światowej
Korzyści i straty kraju importującego (2)
inizia ad imparare
(1) - Zysk dla konsumentów, strata dla producentów, (2) Podniesienie dobrobytu w państwie
cena krajowa wyższa od ceny światowej
cło - definicja(?)
inizia ad imparare
podatek od dobra wytwarzanego za granicą i sprzedawanego na rynku krajowym
kontyngent przywozowy - definicja(?)
inizia ad imparare
maksymalna ilość dobra wytwarzanego za granicą, którą można sprowadzić do danego kraju
4 bariery pozataryfowe handlu międzynarodowego
inizia ad imparare
(1) Skomplikowane lub dyskryminujące przepisy miejsca pochodzenia i jakości, (2) Wymogi sanitarne i fitosanitarne, (3) Wymogi administracyjne, (4) Interwencja walutowa
AD 3 - załatwienie wszystkich formalności; AD 4 - wpływ na kursy walut w celu podwyższenia cen dóbr importowanych
5 argumentów za ograniczeniem handlu
inizia ad imparare
(1) Ochrona miejsc pracy, (2) Bezpieczeństwo narodowe, (3) Ochrona wschodzącego sektora gospodarki, (4) Ochrona przed nieuczciwą konkurencją, (5) Protekcjonalizm jako broń przetargowa

Devi essere accedere per pubblicare un commento.