mięśnie polski-łacina

 0    38 schede    maciejhanusiak8
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
trapezius
inizia ad imparare
mięsień czworoboczny
levator scapulae
inizia ad imparare
dźwigacz łopatki
rhomboideus major et minor
inizia ad imparare
mięsień równoległoboczny mniejszy i większy
serratus anterior
inizia ad imparare
zębaty przedni
deltoideus
inizia ad imparare
mięsień naramienny
latismus dorsii
inizia ad imparare
mięsień najszerszy grzbietu
pectoralis major
inizia ad imparare
mięsień piersiowy większy
infraspinatus
inizia ad imparare
mięsień podgrzebieniowy
subscapularis
inizia ad imparare
mięsień podłopatkowy
biceps brachii
inizia ad imparare
mięsień dwugłowy ramienia
brachioradialis
inizia ad imparare
mięsień ramienno-promieniowy
brachialis
inizia ad imparare
mięsień ramienny
triceps brachii
inizia ad imparare
trójgłowy ramienia
musculus supinator
inizia ad imparare
mięsień odwracacz
musculus pronator
inizia ad imparare
mięsień nawrotny
iliopsoas
inizia ad imparare
mięsień biodrowo-lędźwiowy
gluteus maximus
inizia ad imparare
mięsień pośladkowy większy
gluteus medius
inizia ad imparare
mięsień pośladkowy średni
gluteus minimus
inizia ad imparare
mięsień pośladkowy mały
adductor Magnus
inizia ad imparare
mięsień przywodziciel wielki
obturator externor
inizia ad imparare
mięsień zasłaniacz zewnętrzny
sartorius
inizia ad imparare
mięsień krawiecki
tensor fasciae latae
inizia ad imparare
mięsień napinacz powięzi szerokiej
bicep femoris
inizia ad imparare
mięsień dwugłowy uda
quadriceps femoris
inizia ad imparare
mięsień czworogłowy uda
gastrocneminus
inizia ad imparare
mięsień brzuchaty łydki
soleus
inizia ad imparare
mięsień płaszczkowaty łydki
tibialis anterior
inizia ad imparare
piszczelowy przedni
tibialis posterior
inizia ad imparare
piszczelowy tylny
peroneus longus, brevis
inizia ad imparare
mięsień strzałkowy długi, krótki
flexor hallucis longus, brevis
inizia ad imparare
mięsień zginacz palucha długi, krótki
extensor digitorum longus, brevis
inizia ad imparare
prostownik palców długi, krótki
flexor digitorium longus
inizia ad imparare
mięsień zginacz palców
rectus abdominis
inizia ad imparare
mięsień prost brzucha
erextor trunci
inizia ad imparare
prostownik grzbietu
quadratus lumborum
inizia ad imparare
mięsień czworoboczny lędźwi
sternocleidomastoideus
inizia ad imparare
mięsień mostkowo-obojczyjowo-sutkowy
splenius capitis et cervicis
inizia ad imparare
mięsień płatowy głowy

Devi essere accedere per pubblicare un commento.