Metodologia 3 i 4

 0    16 schede    wikawuuu90
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
1. Podział wnioskowań w płaszczyźnie semantycznej.
inizia ad imparare
a) zawodne b) niezawodne
2. Podział wnioskowań w płaszczyźnie pragmatycznej.
inizia ad imparare
a) subiektywnie pewne b) subiektywnie niepewne
3. Scharakteryzuj wnioskowanie subiektywnie niepewne.
inizia ad imparare
Stopień pewności z jakim akceptujemy przesłanki, jest większy od stopnia pewności z jakim akceptujemy wniosek. S(P) > S(W)
4. Scharakteryzuj wnioskowanie subiektywnie pewne.
inizia ad imparare
Stopień pewności z jakim akceptujemy przesłanki, jest równy stopniowi pewności z jakim akceptujemy wniosek. S(P) = S(W)
5. Podaj schemat wnioskowania w procedurze konfirmacji.
inizia ad imparare
H -> E /E -------------- H Wnioskowanie to jest zawodne redukcyjne.
6. Podaj schemat wnioskowania w procedurze wyjaśniania.
inizia ad imparare
E /H -> E -------------- H Wnioskowanie to jest zawodne redukcyjne.
7. Podaj schemat wnioskowania w procedurze falsyfikacji (najprostszy, naiwny falsyfikacjonizm).
inizia ad imparare
H -> E /~E -------------- ~H Wnioskowanie to jest niezawodne. Jest jednoznaczne. Prawo obalające przez obalenie (Modus Tollendo Tollens): (H -> E) ^ ~E -> ~H
8. Wnioskowanie entymematyczne – podaj charakterystykę.
inizia ad imparare
To takie wnioskowanie, w którym niektóre przesłanki są przemilczane – przyjmuje się w takim przypadku, że te przesłanki są zdaniami oczywistymi, powszechnie znanymi. Wnioskowania reduk i deduk mogą występować pod postacią wnioskowań entymematycznych.
10. Charakterystyka wnioskowania przez indukcję enumeracyjną niezupełną. To jest czarny kruk1. Ten kruk jest czarny.
inizia ad imparare
-- Każdy kruk jest czarny. Wnioskowanie indukcyjne jest to każde wnioskowanie na podst par zdań stwierdzających zachodzenie poszczególnych przypadków formułujemy wniosek ogólny o zachodzeniu tej prawidłowości. Przesłanki a) klasyfikujące b) kwalifikujące
11. Błąd formalny w II przybliżeniu.
inizia ad imparare
Jeżeli ktoś wnioskuje w sposób zawodny i jednocześnie subiektywnie pewny.
12. Pojęcie konkluzywności wnioskowania - opis + wzór. Ajdukiewicz
inizia ad imparare
Wnioskowanie zawodne jest konkluzywne, gdy stopień pewności z jakim akceptujemy wniosek nie przekracza prawdopodobieństwa (obiektywnego). Po(H/E^W) S(H) ≤ Po(H/E^W)
14. Na podstawie podanych zdań zrekonstruuj wnioskowanie redukcyjne i wnioskowanie oparte na m.p.p. 1) p – Jan wylądował szczęśliwie q – Jan otworzył spadochron
inizia ad imparare
Redukcja q->p -p ------- q / Dedukcja q->p q -------- p
14.1. r – zakwitły pierwiosnki s – zatem nadchodzi wiosna
inizia ad imparare
Redukcja s->r -r ------- s / Dedukcja s->r -s ------- r
15. Sprawdź, czy podane wnioskowanie jest redukcyjne czy dedukcyjne oparte na m.p.p. 1) p – brak powietrza w oponie r – najechałem na szkło
inizia ad imparare
r->p -p ------- r Odp.: Jest redukcyjne.
15.1. redukcyjne czy dedukcyjne - 3) ktoś stwierdził, że nie ma portfela w kieszeni (p) i na tej podstawie uznał, że portfel został skradziony w tramwaju (q)
inizia ad imparare
q->p -p ------- q Odp.: Jest redukcyjne.
17. Wnioskowanie przez indukcję eliminacyjną – podaj charakterystykę, zidentyfikuj słabe punkty tego wnioskowania.
inizia ad imparare
Wnioskowaniem przez indukcję eliminacyjną nazywamy każde wnios, w którym w jednej z przesłanek występuje n-członowa alternatywa, a kolejne przesłanki negują wszystkie człony alternatywy poza jednym. Wnio stanowi niezanegowany człon alternatywy

Devi essere accedere per pubblicare un commento.