Matura ostatnie słówka

 0    28 schede    guest2968845
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
A nie myślisz, że lepiej byłoby...?
inizia ad imparare
Don't you think it would be better to ...?
Jedną z (głównych) zalet... jest to, że...
inizia ad imparare
One of the (main) advantages of... is that...
Kolejnym plusem jest to, że...
inizia ad imparare
Another plus/positive aspect is the fact that...
Wiele jest zalet...
inizia ad imparare
There are plenty of advantages of...
Najlepsze w... jest to, że...
inizia ad imparare
The best thing about... is...
Jeśli chodzi o zalety...
inizia ad imparare
On the plus side...
Dobrą cechą... jest...
inizia ad imparare
The good thing about... is...
Z jednej strony... ale z drugiej strony
inizia ad imparare
On the one hand ... but on the other hand
Jedną z wad... jest to, że...
inizia ad imparare
One of the disadvantages of... is that...
Kolejnym minusem jest to, że...
inizia ad imparare
Another minus/negative side/drawback is that...
Jedną z głównych wad jest...
inizia ad imparare
One of the major downsides to this is...
Przychodzi mi na myśl kilka wad
inizia ad imparare
There are a couple of drawbacks that I can think of
Jedną z powyższych wad, które trzeba wziąć pod uwagę jest...
inizia ad imparare
One of the more negative aspects to consider is
Mam na myśli to, że...
inizia ad imparare
What I mean is that...
Chciałem/am powiedzieć, że...
inizia ad imparare
What I wanted to say is that...
Rozumiem przez to, że
inizia ad imparare
By this I mean
Ściślej mówiąc
inizia ad imparare
To be more precise
Rzecz/Problem w tym, że
inizia ad imparare
What happens is... /The trouble is
Wszystko zaczęło się, kiedy
inizia ad imparare
It all started when/after...
Wszystko było w porządku, dopóki
inizia ad imparare
It was going fine/I'd never had any problems until
Problem pojawia się sporadycznie
inizia ad imparare
It's an intermittent problem
To naprawdę frustrujące, bo...
inizia ad imparare
It's really frustrating...
To przykład
inizia ad imparare
This is an example of
Na przykład
inizia ad imparare
For example/For instance
Dobrze znanym/Najbardziej oczywistym przykładem... jest...
inizia ad imparare
The well-known example/The most obvious example of... is...
Jednym z przykładów tego, co mam na myśli jest...
inizia ad imparare
To give one example of what I mean...
Jak już mówiłem/am
inizia ad imparare
As I said before/Related to what I said earlier
Wspominałem/am wcześniej, że
inizia ad imparare
I mentioned before that...

Devi essere accedere per pubblicare un commento.