managing singles

 0    198 schede    klaudiawyy
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zarządzać kimś/ kierować
inizia ad imparare
To manage sb
singiel/singielka
inizia ad imparare
single
nagminnie
inizia ad imparare
notoriously
praca zdalna
inizia ad imparare
remote work
opiekować się kimś, zajmowac
inizia ad imparare
to tend to sb
kawaler, panna
inizia ad imparare
unmarried
ułożyć się wygodnie z czymś
inizia ad imparare
To cuddle up with sth
uwydatnić coś, zaakcentować
inizia ad imparare
To highlight sth
stan cywilny
inizia ad imparare
marital status
wpłynąc na coś
inizia ad imparare
To impact sth
cierpieć z powodu czegoś
inizia ad imparare
to suffer from something
W sposób niewspolmierny
inizia ad imparare
disproportionately
tempo czegos, wskaznik
inizia ad imparare
rate of sth
zdrowie umyslowe
inizia ad imparare
mental health
pracować z domu
inizia ad imparare
to work from home
mnóstwo kogoś
inizia ad imparare
scores of sb
mieć z czymś spory problem
inizia ad imparare
to have a tough time doing sth
poradzić sobie
inizia ad imparare
to cope
najwyższy czas na cos
inizia ad imparare
it's high time for something
stanąć na wysokości zadania
inizia ad imparare
to step up
kwitnący, dobrze prosperujący
inizia ad imparare
thriving
zdalnie
inizia ad imparare
remotely
stały, ciagly
inizia ad imparare
persistent
długo przed czymś
inizia ad imparare
long before something
masowy odpływ
inizia ad imparare
exodus
okazać się (być) X
inizia ad imparare
to prove to be X
W porównaniu do kogos
inizia ad imparare
Compared to someone
rowiesnik, rowny
inizia ad imparare
peer
relacja, związek
inizia ad imparare
relationship
przejsc bez echa
inizia ad imparare
to go unnoticed
przelozony
inizia ad imparare
superior
na przykład
inizia ad imparare
for instance
nieuczciwy, nie fair
inizia ad imparare
unfair
założenie
inizia ad imparare
assumption
działać w pojedynkę
inizia ad imparare
to go solo
Nie mieć problemu ze zrobieniem czegoś
inizia ad imparare
to have an easy Time doing sth
zająć się
inizia ad imparare
to handle sth
zonglować czymś
inizia ad imparare
to juggle sth
wychowanie dziecka
inizia ad imparare
childcare
gospodarstwo domowe
inizia ad imparare
household
zadanie, obowiazek
inizia ad imparare
duty
codzienny
inizia ad imparare
day-to-day
być w opłakanym stanie
inizia ad imparare
to be shot
wspolpracownik
inizia ad imparare
coworker
stanowić najciekawszą część dnia
inizia ad imparare
to be the highlight of sb's day
Nie moc się czegoś doczekać
inizia ad imparare
to look forward to sth
nudny, nijaki
inizia ad imparare
dull
podobnie... W podobny sposób...
inizia ad imparare
in the same vein...
który utknął gdzieś, nie może się skądś ruszyc6
inizia ad imparare
stuck somewhere
ludzie i struktury zapewniające wsparcie psychicznie
inizia ad imparare
emotional support structure
uznawać coś za pewnik
inizia ad imparare
to take sth for granted
intymny, bliski
inizia ad imparare
intimate
zwrócić się do kogos
inizia ad imparare
turn to someone
coś idzie źle
inizia ad imparare
something goes south
zachowanie się, postawa
inizia ad imparare
demeanour
nieobecność
inizia ad imparare
absence
rytm
inizia ad imparare
rhythm
stały tryb
inizia ad imparare
routine
ułatwić coś, pomoc czemuś
inizia ad imparare
to facilitate sth
odpowiedzialny przed kimś
inizia ad imparare
accountable to sb
coś jest takie/tak się mają rzeczy
inizia ad imparare
sth is the case
kwitnąć, rozwijać się
inizia ad imparare
to thrive
żelazna zasada
inizia ad imparare
hard and fast rule
odnośnie czegoś
inizia ad imparare
concerning sth
coś jest bardzo ważne
inizia ad imparare
sth is a big deal
polegać na czymś
inizia ad imparare
to rely on sth
harmonogram
inizia ad imparare
schedule
zrobić coś jest aż za łatwo
inizia ad imparare
it's all too easy to do sth
zacierać, zatrzeć
inizia ad imparare
to blur sth
rozroznienie
inizia ad imparare
the distinction
sprawy prywatne
inizia ad imparare
private matters
W wyniku tego...
inizia ad imparare
As a result of...
znaczący
inizia ad imparare
considerable
kryzys, gwałtowny spadek
inizia ad imparare
slump
prosty, jasny
inizia ad imparare
straighforward
męczący, ciężki
inizia ad imparare
trying
przeanalizować coś
inizia ad imparare
to review sth
zapewnić coś
inizia ad imparare
to ensure sth
ceniony
inizia ad imparare
valued
podwladny
inizia ad imparare
subordinate
opuszczony, pusty
inizia ad imparare
deserted
na początek, po pierwsze
inizia ad imparare
for starters
zacząć nadawać na tej samej fali
inizia ad imparare
to get on the same wavelength (as sb)
pojęcie, zrozumienie
inizia ad imparare
grasp
przejść przez coś
inizia ad imparare
to go through something
bulka z maslem
inizia ad imparare
piece of cake
znaleźć z kims wspólny język
inizia ad imparare
to connect with sb on a X level
zrozumieć coś, pojąć
inizia ad imparare
to comprehend sth
przejrzystość, jasność
inizia ad imparare
clarity
ponadto
inizia ad imparare
in addition
wspomnieć o czyms
inizia ad imparare
to bring sth up
zdziałać cuda
inizia ad imparare
to work wonders
gdy/jeśli chodzi o coś
inizia ad imparare
when it comes to something
nastrój
inizia ad imparare
mood
skuteczność
inizia ad imparare
efficacy
czas relaksu, wypoczynek
inizia ad imparare
downtime
dostępny
inizia ad imparare
accessible
cel kariery
inizia ad imparare
career goal
otworzyć się, zacząć mówić
inizia ad imparare
tp open up
co więcej
inizia ad imparare
moreover
ujście
inizia ad imparare
outlet
dołożyć starań by coś zrobić
inizia ad imparare
tp make effort to do something
przeksztalcic cos
inizia ad imparare
transform something
zaplanować coś
inizia ad imparare
to schedule sth
niepotrzebnie
inizia ad imparare
unnecessarily
wypaść z obiegu
inizia ad imparare
to fall out of the loop
element, część
inizia ad imparare
component
umocnić cos
inizia ad imparare
to reinforce sth
poczucie celu
inizia ad imparare
a sense of purpose
zaszczepić cos w kimś, wpoić
inizia ad imparare
tp instil something in someone
pobudzić coś
inizia ad imparare
to boost sth
ogólny
inizia ad imparare
overall
dobre samopoczucie
inizia ad imparare
well-being
proaktywny
inizia ad imparare
proactive
rozpocząć cos
inizia ad imparare
to initiate sth
być zdrowym jak ryba
inizia ad imparare
to feel as right as rain
zrobić więcej niż oczekiwane
inizia ad imparare
to go above and beyond
ponad to co wymagane
inizia ad imparare
beyond the call of duty
codzienny, zwyczajny
inizia ad imparare
quotidian
przystać na coś
inizia ad imparare
to settle for sth
zastępstwo czegoś, substytut
inizia ad imparare
a substitute for something
twarza w twarz
inizia ad imparare
face to face
impreza np. rodzinna
inizia ad imparare
get-together
odprężyć się
inizia ad imparare
to kick back
założyć coś, ułożyć, zorganizować
inizia ad imparare
to set sth up
w szczególności, konrketnie
inizia ad imparare
in particular
noc na mieście
inizia ad imparare
night out
zawody
inizia ad imparare
competition
poza utartą ścieżką
inizia ad imparare
off the beaten path
coś może być dokładnie tym, czego komuś trzeba
inizia ad imparare
something might be just what the doctor ordered
samotny
inizia ad imparare
lonely
zastosować coś, wdrożyć
inizia ad imparare
to implement sth
dodatkowy bonus zaleta
inizia ad imparare
perk
osoba na utrzymaniu
inizia ad imparare
dependent
czas wolny, urlop
inizia ad imparare
Time off
zajmować się czymś, robić coś
inizia ad imparare
to pursue sth
samodoskonalenie
inizia ad imparare
self-development
wolontariat
inizia ad imparare
volunteering
promować coś
inizia ad imparare
promote something
ubezpieczenie zdrowotne
inizia ad imparare
health insurance
wzrok
inizia ad imparare
vision
opieka stomatologiczna
inizia ad imparare
dental care
zazwyczaj coś robić
inizia ad imparare
to tend to do sth
natychmiastowa gratyfikacja
inizia ad imparare
immediate gratification
darmowy
inizia ad imparare
complimentary
znizka
inizia ad imparare
discount
cenić cos
inizia ad imparare
value something
natychmiastowy
inizia ad imparare
instant
swiadczenia pracownicze
inizia ad imparare
benefits
na dłuższą metę
inizia ad imparare
long-term
sprawić wrażenie X
inizia ad imparare
to come across as X
zamknąć się przed kimś
inizia ad imparare
to shut sb out
zajmować się kimś
inizia ad imparare
to cater to sb
decydujący, rozstrzygający
inizia ad imparare
crucial
nieznaczący
inizia ad imparare
insignificant
spis ludności
inizia ad imparare
census
biuro, urząd
inizia ad imparare
bureau
oznaczać, świadczyć
inizia ad imparare
to indicate
sporo ponad X
inizia ad imparare
well over X
dorosły
inizia ad imparare
an adult
owdowialy
inizia ad imparare
widowed
rozwiedziony
inizia ad imparare
divorced
siła robocza
inizia ad imparare
labour force
ochrzcić kogoś mianem czegoś
inizia ad imparare
to dub sb sth
pokolenie z
inizia ad imparare
gen z
pomimo
inizia ad imparare
despite
często
inizia ad imparare
frequently
być niesprawiedliwe traktowanym
inizia ad imparare
to get the short end of the stick
stosowac się do kogos
inizia ad imparare
to apply to sb
dyskryminowanie kogoś
inizia ad imparare
discriminating against someone
który jeszcze czegoś nie zrobił
inizia ad imparare
yet to do sth
zająć się czymś (problemem)
inizia ad imparare
to address sth
urlop rodzicielski
inizia ad imparare
parental leave
dotowany
inizia ad imparare
subsidized
małzonek
inizia ad imparare
spouse
zwolnienie z czegoś
inizia ad imparare
exemption from sth
nadgodziny
inizia ad imparare
overtime
nieregularny
inizia ad imparare
irregular
choroba
inizia ad imparare
1. illness 2. sickness
bliska osoba
inizia ad imparare
loved one
jak by tego nie ująć, to...
inizia ad imparare
however you slice it,...
konsekwentnie
inizia ad imparare
consistently
dyskryminujacy
inizia ad imparare
discriminatory
trudno powiedziec
inizia ad imparare
hard to say
wpaść na coś, wymyślić cos
inizia ad imparare
come up with something
zapewnić cos
inizia ad imparare
to ensure sth
sprawiedliwie
inizia ad imparare
equitably
zaskoczyć kogos
inizia ad imparare
to catch sb off guard
prędkość, tempo
inizia ad imparare
pace
roztrzesiony
inizia ad imparare
discombobulated
zagrozony
inizia ad imparare
at-risk
czuła opieka
inizia ad imparare
tender loving care
powierzchnia
inizia ad imparare
surface
pożądać czegoś
inizia ad imparare
to crave sth
zaniedbać coś
inizia ad imparare
neglect something
unikalny
inizia ad imparare
unique
kwitnąć, dobrze się rozwijać
inizia ad imparare
to flourish
stanowisko pracy
inizia ad imparare
workplace

Devi essere accedere per pubblicare un commento.