M. K słownictwo - expression ecrite - kwiecień

 0    136 schede    fiszkifrancuski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
la pitié
inizia ad imparare
litość
pitié pour qqn
inizia ad imparare
litość wobec/dla kogoś
des animaux élevés en batterie
inizia ad imparare
zwierzęta chowu klatkowego
a l'âge de
inizia ad imparare
w wieku
une sorte de chose
inizia ad imparare
pewnego rodzaju rzecz
les parois
inizia ad imparare
ściany, przegrody, ściany boczne
un paroi
inizia ad imparare
ściana
une paroi
inizia ad imparare
przegroda
en bois plein
inizia ad imparare
z litego drewna
en lattes de bois
inizia ad imparare
z drewnianych listew
le sol
inizia ad imparare
podłoże
subir
inizia ad imparare
ucierpieć, doświadczyć, znosić
subir un isolement total
inizia ad imparare
doświadczać całkowitej izolacji
une alimentation liquide
inizia ad imparare
płynna żywność
une alimentation déficiente en fibres
inizia ad imparare
diety uboga w błonnik
des bêtes
inizia ad imparare
zwierzęta, bydlęcia, bestie
mal en point
inizia ad imparare
w złym stanie zdrowia
incapable de marcher
inizia ad imparare
nie bedący w stanie chodzić
mener qqn a qqch
inizia ad imparare
prowadzić ktoś do czegoś
mener a l'abattoir
inizia ad imparare
prowadzić na rzeź
le traitement
inizia ad imparare
traktowanie, obchodzenie się
prisé
inizia ad imparare
ceniony (przez ludzi)
prisé par certains consommateurs
inizia ad imparare
ceniony przez niektórych konsumentów
lancer
inizia ad imparare
wprowadzac na rynek
lancer une campagne pour dénoncer ce type d'élevage
inizia ad imparare
wprowadzić kampanię aby potępić ten rodzaj hodowlii
exiger la suppression
inizia ad imparare
wymagać usunięcia
la suppression légale
inizia ad imparare
prawne zniesienie
auprès de
inizia ad imparare
blisko, według, wobec, w
exiger qqch auprès de qqn
inizia ad imparare
wymagać coś od kogoś
aider qqn dans une entreprise
inizia ad imparare
pomoc komuś w przedwsięwzięciu, podjęciu się czegoś przez kogoś
également
inizia ad imparare
również
demander qch à qqn
inizia ad imparare
wymagać coś od kogoś
demander aux consommateurs
inizia ad imparare
wymagać od konsumentów
refuser d'acheter
inizia ad imparare
wyrzec się kupienia (bezokol)
une consigne
inizia ad imparare
polecenie, rozkaz, zalecenie
suivre une consigne
inizia ad imparare
przestrzegać polecenia
accélérer
inizia ad imparare
przyśpieszyć
sans aucun doute
inizia ad imparare
bez zadnej watpliwosci, niewatpliwie
réfuser
inizia ad imparare
odmawiać
l'isolément total
inizia ad imparare
całkowita izolacja
des sociétés primitives
inizia ad imparare
prymitywne społeczeństwach
des tribus locales
inizia ad imparare
lokalne plemiona, ludy
indigène
inizia ad imparare
rodzimy, rdzenny 1
un enfant indigène
inizia ad imparare
rodzime dziecko 1 (z jakiegoś plemienia, ludu)
autochtone
inizia ad imparare
rodzimy, rdzenny 2
la Terre de Feu
inizia ad imparare
południowo amerykański region (Argentyna i Chile)
des glaces arctiques
inizia ad imparare
Arktyczne lody
paraître
inizia ad imparare
paraître in francese
wydawać się, sprawiać wrażenie 1
jouir d'une liberté
inizia ad imparare
cieszyć się wolnością
jouir de qqch.
inizia ad imparare
cieszyć się czymś
une immunité
inizia ad imparare
posiadanie wszelkiego rodzaju praw lub odporność
faire l'étonnement
inizia ad imparare
wywoływać zdumienie
l'admiration
inizia ad imparare
podziw
se hâter
inizia ad imparare
spieszyć się 1
se précipiter
inizia ad imparare
spieszyć się 2
avoir hâte de
inizia ad imparare
mieć pośpiech aby, nie móc się doczekać aby
en hâte
inizia ad imparare
w pośpiechu
j'ai hâte de
inizia ad imparare
Nie mogę się doczekać
porter un trait
inizia ad imparare
mieć cechę
au bénéfice
inizia ad imparare
na korzyść
épargner
inizia ad imparare
oszczędzać
épargner qqch à qqn
inizia ad imparare
zaoszczędzić komuś czegoś
les obligations
inizia ad imparare
obowiązki
les sanctions
inizia ad imparare
sankcje
écraser
inizia ad imparare
zmiażdżyć, zgnieść, przygnieść
la vérité radicale
inizia ad imparare
radykalna prawda
faire partie de qqch
inizia ad imparare
być częścią czegoś
le corps social
inizia ad imparare
organizm społeczny, społeczeństwo
l'initiation
inizia ad imparare
wprowadzenie
un procédé
inizia ad imparare
postępowanie, proces, procedura 1
un processus
inizia ad imparare
postępowanie, proces, procedura 2
intégrer
inizia ad imparare
integrować
instantanément
inizia ad imparare
natychmiast, błyskawicznie, momentalnie 1
soudain
inizia ad imparare
nagle
momentanément
inizia ad imparare
natychmiast, błyskawicznie, momentalnie 2
tymczaowo
immédiatement
inizia ad imparare
natychmiast, błyskawicznie, momentalnie 3
bezpośrednio
passagèrement
inizia ad imparare
tymczasowo
prendre son sens
inizia ad imparare
nabyć znaczenia
juger
inizia ad imparare
osądzić
par la rigueur
inizia ad imparare
przez rygor
par la cruauté
inizia ad imparare
przez okrucieństwo
la cruauté des épreuves
inizia ad imparare
okrucieństwo doświadczeń*
* życiowych prób
infliger
inizia ad imparare
wymierzać, nakładać
infliger la punition
inizia ad imparare
wymierzyć karę
des épreuves infligées à
inizia ad imparare
próby życia wymierzone wobec
l'insouciance
inizia ad imparare
beztroska
un agent
inizia ad imparare
przedstawiciel, agent
une mise en accusation
inizia ad imparare
oskarżenie, postawienie w stan oskarżenia
remonter loin
inizia ad imparare
sięgać daleko w przeszłość
veiller
inizia ad imparare
nadzorować, opiekować się, doglądać
au début
inizia ad imparare
na początku, początkowo 1
au commencement
inizia ad imparare
na początku, początkowo 2
à l'origine
inizia ad imparare
Pierwotnie, początkowo, w założeniu
des temps modernes
inizia ad imparare
współczesność
l'antijudaïsme
inizia ad imparare
antyjudaizm
la chasse aux sorcières
inizia ad imparare
polowanie na czarownice
coïncider
inizia ad imparare
zbiegać się
par un hasard
inizia ad imparare
przez przypadek
de même que
inizia ad imparare
podobnie jak, tak samo jak, jako, równie 1
ainsi que
inizia ad imparare
podobnie jak, tak samo jak, jako, równie
également
inizia ad imparare
również, zarówno, jednakowo, także,
non seulement... mais aussi...
inizia ad imparare
Nie tylko ... ale także...
certes ... mais aussi...
inizia ad imparare
z pewnością ... ale na też...
certes
inizia ad imparare
na pewno, z pewnością
non seulement... mais tout autant...
inizia ad imparare
Nie tylko ... ale równie mocno...
tout autant
inizia ad imparare
równie mocno
un homme laïc
inizia ad imparare
świecki człowiek
une femme laïque
inizia ad imparare
świecka kobieta
un diagnostic
inizia ad imparare
diagnoza
une malveillance
inizia ad imparare
złośliwość, nieprzychylność
une malveillance particulière
inizia ad imparare
szczególna złośliwość
surtout
inizia ad imparare
głównie, szczególnie, zwłaszcza, przede wszystkim 1
particulièrement
inizia ad imparare
głównie, szczególnie, zwłaszcza, przede wszystkim 2
notamment
inizia ad imparare
mianowicie, przede wszystkim, m. in
en particulier
inizia ad imparare
w szczególności
comme jamais auparavant
inizia ad imparare
jak nigdy dotąd, jak nigdy wcześniej
l'imprimerie
inizia ad imparare
druk
pourtant
inizia ad imparare
tymczasem, natomiast, niemniej jednak, jednak, przecież, wszkaże, niemniej 1
cependant
inizia ad imparare
tymczasem, natomiast, niemniej jednak, jednak, przecież, wszkaże, niemniej 2
néanmoins
inizia ad imparare
Jednakże, jednak, niemniej jednak, wszelako, mimo, natomiast 1
en revanche
inizia ad imparare
Jednakże, jednak, niemniej jednak, wszelako, mimo, natomiast 2
natomiast, z drugiej strony
par contre
inizia ad imparare
Jednakże, jednak, niemniej jednak, wszelako, mimo, natomiast 3
natomiast, z drugiej strony
la vie de cour
inizia ad imparare
życie dworu
sembler
inizia ad imparare
wydawać się, sprawiać wrażenie 2
conduire à
inizia ad imparare
prowadzić do
une promotion
inizia ad imparare
awans
éclairer
inizia ad imparare
rozjaśnić
en outre
inizia ad imparare
ponadto 1
de surcroît
inizia ad imparare
ponadto 2
de plus
inizia ad imparare
ponadto 3
co więcej
suivre sur un exemple
inizia ad imparare
prześledzić na przykładzie
la culture dirigeante
inizia ad imparare
wiodąca kultura
la peur spontanée
inizia ad imparare
spontaniczny strach
la peur réfléchie
inizia ad imparare
przemyślany strach
contradictoire
inizia ad imparare
sprzeczny
inculper
inizia ad imparare
oskarżać, obwiniać, winić

Devi essere accedere per pubblicare un commento.