Longman Bank Słów - 13 - Świat przyrody cz. 2

 0    152 schede    vocucucgacijal
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zniszczenie
inizia ad imparare
destruction
susza
inizia ad imparare
a drought
trzęsienie ziemi
inizia ad imparare
earthquake
głód
inizia ad imparare
famine
pożar
inizia ad imparare
fire
pożar buszu
inizia ad imparare
bush fire
pożar lasu
inizia ad imparare
forest fire
powódź
inizia ad imparare
flood
huragan
inizia ad imparare
hurricane
klęska żywiołowa
inizia ad imparare
natural disaster
tornado, trąba powietrzna
inizia ad imparare
tornado
tsunami
inizia ad imparare
tsunami
wybuch wulkanu
inizia ad imparare
volcanic eruption
wulkan
inizia ad imparare
volcano
zniszczyć
inizia ad imparare
destroy
wybuchnąć
inizia ad imparare
erupt
zalać, zatopić
inizia ad imparare
flood
grzechotać, stukotać
inizia ad imparare
rattle
zatrząść się
inizia ad imparare
shake
umierać z głodu
inizia ad imparare
starve
rzeka wystąpiła z brzegów
inizia ad imparare
the river brust its banks
kwaśny deszcz
inizia ad imparare
acid rain
areozol
inizia ad imparare
aerosol
atmosfera
inizia ad imparare
atmosphere
ulegający biodegradacji
inizia ad imparare
biodegradable
spaliny
inizia ad imparare
car exhaust fumes
dwutlenek węgla
inizia ad imparare
carbon dioxide
zmiana klimatu
inizia ad imparare
climate change
węgiel
inizia ad imparare
coal
ochrona przyrody / środowiska
inizia ad imparare
conservation
konsumpcjonizm
inizia ad imparare
consumerism
konsumpcja
inizia ad imparare
consumption
wylesianie, deforestacja
inizia ad imparare
deforestation
jednorazowego użytku
inizia ad imparare
disposable
zagrożone gatunki
inizia ad imparare
endangered species
energooszczędzny
inizia ad imparare
energy-saving
środowisko naturalne
inizia ad imparare
environment
dotyczący środowiska
inizia ad imparare
environmental
ekolog
inizia ad imparare
environmentalist
wymarły (o gatunku)
inizia ad imparare
extinct
wyginięcie, wymarcie
inizia ad imparare
extinction
zagrożony wyginięciem
inizia ad imparare
in danger of / at risk of extinction
na granicy wymarcia
inizia ad imparare
on the brink of extinction
spadek temperatury
inizia ad imparare
fall in temperature
globalne ocieplenie
inizia ad imparare
global warming
grawitacja
inizia ad imparare
gravity
efekt cieplarniany
inizia ad imparare
greenhouse effect
siedlisko
inizia ad imparare
habitat
gorąco, ciepło
inizia ad imparare
heat
przemysł
inizia ad imparare
industry
wysypisko śmieci
inizia ad imparare
landfill / dump
ołów
inizia ad imparare
lead
śmieci
inizia ad imparare
litter
zasoby naturalne
inizia ad imparare
natural resources
wyciek ropy
inizia ad imparare
oil spill
organiczny, naturalny
inizia ad imparare
organic
nadmierny połów ryb
inizia ad imparare
overfishing
przeludnienie
inizia ad imparare
overpopulation
powłoka ozonowa
inizia ad imparare
ozone layer
dziura ozonowa
inizia ad imparare
hole in the ozone layer
bezpieczny dla powłoki ozonowej
inizia ad imparare
ozone-friendly
benzyna
inizia ad imparare
petrol
benzyna bezołowiowa
inizia ad imparare
unleaded petrol
podbiegunowa czapa lodowa
inizia ad imparare
polar ice cap
zanieczyszczenie
inizia ad imparare
pollution
zanieczyszczenie powietrza
inizia ad imparare
air pollution
zanieczyszczenie gleby
inizia ad imparare
soil pollution
zanieczyszczenie wody
inizia ad imparare
water pollution
gatunki chronione
inizia ad imparare
protected species
las deszczowy, tropikalny
inizia ad imparare
rainforest
recykling
inizia ad imparare
recycling
wzrost temperatury
inizia ad imparare
rise in temperature
smog
inizia ad imparare
smog
para
inizia ad imparare
steam
nienaruszający równowagi ekologicznej
inizia ad imparare
sustainable
rolnictwo zrównoważone
inizia ad imparare
sustainable agriculture
zrównoważony rozwój
inizia ad imparare
sustainable development
naruszający równowagę ekologiczną
inizia ad imparare
unsustainable
pływowy
inizia ad imparare
tidal
przypływ, odpływ
inizia ad imparare
tide
promieniowanie ultrafioletowe
inizia ad imparare
ultra-violet radiation (UV)
odpadki
inizia ad imparare
waste
dzika przyroda
inizia ad imparare
wildlife
wchłaniać
inizia ad imparare
absorb
palić, spalać
inizia ad imparare
burn
umożliwiać
inizia ad imparare
enable
wytwarzać
inizia ad imparare
generate
topnieć
inizia ad imparare
melt
zanieczyszczać
inizia ad imparare
pollute
chronić
inizia ad imparare
protect
ponownie przetwarzać
inizia ad imparare
recycle
oszczędzać
inizia ad imparare
save
podtrzymywać, utrzymywać
inizia ad imparare
sustain
wymierać
inizia ad imparare
become extinct
palić śmieci
inizia ad imparare
burn rubbish
wycinać lasy
inizia ad imparare
cut down forests
niszczyć środowisko
inizia ad imparare
damage the environment
niszczyć zasoby
inizia ad imparare
destroy resources
przyjazny dla środowiska
inizia ad imparare
environmentally friendly
produkty ekologiczne
inizia ad imparare
environmentally friendly products
wytwarzać dwutlenek węgla
inizia ad imparare
generate CO2
szkodzić środowisku
inizia ad imparare
harm the environment
szkodliwy dla środowiska
inizia ad imparare
harmful to the environment
zostawić odkręcony kran
inizia ad imparare
leave the water running
przenikać przez atmosferę
inizia ad imparare
pass through the atmosphere
sprzątać śmieci
inizia ad imparare
pick up / clean up litter
wskazywać coś / zwracać uwagę na coś
inizia ad imparare
point out
zapobiegać globalnemu ociepleniu
inizia ad imparare
prevent global warming
chronić środowisko naturalne
inizia ad imparare
protect the environment
chronić dziką przyrodę
inizia ad imparare
protect wildlife
zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych
inizia ad imparare
reduce the emissions of greenhouse gases
oszczędzać energię
inizia ad imparare
save energy
oszczędzać wodę
inizia ad imparare
save water
segregować śmieci
inizia ad imparare
sort out rubbish
wyrzucić coś
inizia ad imparare
throw sth out
wyłączyć światło
inizia ad imparare
turn off the light
marnować energię
inizia ad imparare
waste energy
marnować zasoby
inizia ad imparare
waste resources
czysta energia elektryczna
inizia ad imparare
clean electricity
energia
inizia ad imparare
energy
alternatywne źródła energii
inizia ad imparare
alternative energy sources
energia geotermalna
inizia ad imparare
geothermal energy
energia nuklearna
inizia ad imparare
nuclear energy
energia odnawialna
inizia ad imparare
renewable energy
źródło energii
inizia ad imparare
source of energy
całkowite zużycie energii
inizia ad imparare
total energy consumption
paliwo
inizia ad imparare
fuel
paliwo kopalne
inizia ad imparare
fossil fuel
energia elektryczna z hydroelektrowni
inizia ad imparare
hydroelectricity
gaz ziemny
inizia ad imparare
natural gas
ropa naftowa
inizia ad imparare
oil / petroleum
energia
inizia ad imparare
power
energia elektryczna
inizia ad imparare
electric power
energia słoneczna
inizia ad imparare
solar power
energia wodna
inizia ad imparare
water power
energia wiatrowa
inizia ad imparare
wind power
elektrownia
inizia ad imparare
power plant / power station
elektrownia hydroelektryczna
inizia ad imparare
hydroelectric power station
bateria słoneczna
inizia ad imparare
solar battery
farma wiatrowa
inizia ad imparare
wind farm
turbina wiatrowa, wiatrak
inizia ad imparare
wind turbine
być wzorowanym na czymś
inizia ad imparare
be modelled on sth
spalać paliwo
inizia ad imparare
burn fuel
spalać benzynę
inizia ad imparare
burn petrol
wytwarzać energię
inizia ad imparare
generate / produce energy
odbijać światło
inizia ad imparare
reflect light
magazynować wodę
inizia ad imparare
store water
kometa
inizia ad imparare
comet
meteor
inizia ad imparare
meteor
planeta
inizia ad imparare
planet
satelita
inizia ad imparare
satellite
wszechświat
inizia ad imparare
universe

Devi essere accedere per pubblicare un commento.