Logistyka dla Rafała

 0    133 schede    jolitadelrey
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wywieranie wpływu na zachowanie klienta za pomocą odpowiedniej prezentacji sklepu i oferowanych produktów w celu zwiększenia sprzedaży
inizia ad imparare
Merchandising
Edukacja
inizia ad imparare
Education
Transport
inizia ad imparare
Transportation
Ładunek/Fracht
inizia ad imparare
Freight
Detalisa
inizia ad imparare
Retailer
Pasażer
inizia ad imparare
Passenger
Przemysł
inizia ad imparare
Industrial
Instytucja usługowa
inizia ad imparare
Service institution
Agencje rządowe
inizia ad imparare
Government agencies
Firmy konsultingowe
inizia ad imparare
Consulting firms
Firmy produkcyjne
inizia ad imparare
Manufacturing Companies
Kierownik transportu
inizia ad imparare
Transportation manager
Supply-Chain-Manager – Supply-Chain-Manager
inizia ad imparare
Supply chain manager - Kierownik łańcucha dostaw
Kierownik ds. zakupów
inizia ad imparare
Purchasing manager
Kierownik materiałów
inizia ad imparare
Materials manager
Kierownik oprogramowania logistycznego
inizia ad imparare
Logistics software manager
Kierownik Produkcji
inizia ad imparare
Production manager
Kierownik wsparcia systemów
inizia ad imparare
Systems suport manager
Koordynator ds. inwentaryzacji zarządzanych transportem
inizia ad imparare
Transport managed inventory coordinator
Zamówienia
inizia ad imparare
Orders
Nabywać
inizia ad imparare
Purchase
Określać ilościowo
inizia ad imparare
Quantify
Faktura
inizia ad imparare
Invoice
Kurierzy
inizia ad imparare
Couriers
Spediteure - Spediteure
inizia ad imparare
Freight forwarders - Spedytorzy
Outsourcing
inizia ad imparare
Outsource
Podwykonawcy
inizia ad imparare
Subcontractors
Transport na żądanie
inizia ad imparare
On-demand transport
Nieoparte na aktywach
inizia ad imparare
Non-asset based
metoda działania, w której jedną lub kilka funkcji logistycznych zleca się firmie zewnętrznej
inizia ad imparare
Third-party Logistics provider 3PL
Adapter klienta/ Programista klienta
inizia ad imparare
Costumer adapter/developer
Standardowy dostawca
inizia ad imparare
Standard provider
Deweloper usług
inizia ad imparare
Service developer
Wąskie gardło
inizia ad imparare
Bottleneck
Linia montażowa
inizia ad imparare
Assembly line
Przepływ materiałów
inizia ad imparare
Streamline material flow
Punkt użycia
inizia ad imparare
Point of use
Logistyk
inizia ad imparare
L O G I S T I C I A N
Szybkie tempo
inizia ad imparare
Fast paced
Stopień naukowy
inizia ad imparare
Associate’s degree
Licencjat
inizia ad imparare
Bachelor’s degree
Analiza
inizia ad imparare
Analyze
Koordynacja
inizia ad imparare
Coordinate
Nagła sytuacja
inizia ad imparare
Emergency
Pilny
inizia ad imparare
Urgent
Szybka reakcja
inizia ad imparare
Rapid response
Karta
inizia ad imparare
Charter
Ładunek
inizia ad imparare
Cargo
Zapotrzebowanie
inizia ad imparare
Required
Termin oddania/zrobienia czegoś
inizia ad imparare
Deadline
Ekspedycja
inizia ad imparare
Expedite
Dostawa tego samego dnia
inizia ad imparare
Same day delivery
Dostawa w nocy
inizia ad imparare
Overnight delivery
Dostawa z punktu do punktu
inizia ad imparare
Piont to point delivery
Ładowarka
inizia ad imparare
Loader
Kierowca odkładania
inizia ad imparare
Putaway driver
Centrum dystrybucji
inizia ad imparare
Distribution center
Podawać
inizia ad imparare
Serve
Wyładowacze
inizia ad imparare
Unloaders
Odbiorniki
inizia ad imparare
Receivers
Robotnik portowy
inizia ad imparare
Lumpers
Ładownice
inizia ad imparare
Loaders
Przewoźnicy
inizia ad imparare
Haulers
Auftragsfüller - Auftragsfüller
inizia ad imparare
Oreder fillers - Wypełniacze zamówień
Sterowniki uzupełniania
inizia ad imparare
Replenishment drivers
Dystrybucja detaliczna
inizia ad imparare
Retail distribution
Prosto do klienta
inizia ad imparare
Direct-to-costumer
Sprzedawca
inizia ad imparare
Vendor
Zerwanie ☹
inizia ad imparare
Breaking up
Chłodzony, jedzenie’’
inizia ad imparare
Refigerated
Zepsuty, jedzenie’’
inizia ad imparare
Spoil
Okres trwałości
inizia ad imparare
Shelf life
Verderblich - verderbliche 'Lebensmittel'
inizia ad imparare
Perishable - Łatwo psujący się, jedzenie’’
Łańcuch chłodniczy
inizia ad imparare
Cold chain
Wilgotność
inizia ad imparare
Humidity
Dystrybutorzy jedzenia
inizia ad imparare
Food distributors
Zanieczyszczenie
inizia ad imparare
Contamination
Kurcz
inizia ad imparare
Shrink
system komunikacji i informowania obszaru produkcji
inizia ad imparare
Manufacturing Execution System MES
System zarządzania magazynem B
inizia ad imparare
Warehouse Managment System WMS
W czasie rzeczywistym
inizia ad imparare
Real-time
Automatyczna identyfikacja
inizia ad imparare
Automatic identification
Pozyskiwanie danych
inizia ad imparare
Data acquisition
Wprowadzanie danych
inizia ad imparare
Data entry
Kod kreskowy
inizia ad imparare
Bar code
Marki firmowe
inizia ad imparare
Labels
RF/ID
inizia ad imparare
Radio frequency identification
Systemy zdalnej identyfikacji radiowej
Skaner
inizia ad imparare
Scanner
Terminale
inizia ad imparare
Terminals
Rozłożony
inizia ad imparare
Stggered
Nieskazitelny
inizia ad imparare
Pristine
Porzucony
inizia ad imparare
Dumped
Plamki
inizia ad imparare
Flecks
Verschmutzung - Schmutz
inizia ad imparare
Soiling - Zabrudzenie
Zatykanie
inizia ad imparare
Clogging
Zalany
inizia ad imparare
Swamped
Wirowanie
inizia ad imparare
Swirling
Połknięty
inizia ad imparare
Gobbled
Narzucać
inizia ad imparare
Impose
Drzemka
inizia ad imparare
Nap
Horda/tłum
inizia ad imparare
Hordes
Problemy ze snem
inizia ad imparare
Sleeping rough
Zajęcie się sobą
inizia ad imparare
Fend for himself
Osiedlić się dobrze w
inizia ad imparare
Settled down well in
Uderzyć w złoto
inizia ad imparare
Struck gold
Chwytanie
inizia ad imparare
Grasping
Foul
inizia ad imparare
Foul play
Wysadzany gwiazdami
inizia ad imparare
Star-studded
Praca domowa
inizia ad imparare
Homework
Powrót do domu
inizia ad imparare
Homecoming
Domowej roboty
inizia ad imparare
Homemade
Stęsknienie za domem
inizia ad imparare
Homesick
Miasto rodzinne
inizia ad imparare
Hometown
Strona główna
inizia ad imparare
Homepage
Eigenes - Bildung
inizia ad imparare
Homegrown - Wychowanie
Bezdomny
inizia ad imparare
Homeless
Gospodyni
inizia ad imparare
Housewife
Houseproud - Stolz auf Heimat, Herkunft
inizia ad imparare
Houseproud -Dumny z domu, pochodzenia
Roślina domowa
inizia ad imparare
Houseplant
Parapetówka
inizia ad imparare
Housewarming
W domu
inizia ad imparare
Housebound
Przebudzony
inizia ad imparare
Awakened
Spojrzenie
inizia ad imparare
Gaze
Znikać
inizia ad imparare
Vanishing
Wyczyn, kaskaderski
inizia ad imparare
Stunt
Głupiutki
inizia ad imparare
Dummy
Opuszczony
inizia ad imparare
Deserted
Sprzęganie
inizia ad imparare
Clutching
Nerw
inizia ad imparare
Nerve
Plotka
inizia ad imparare
Gossip
Powiadomienie
inizia ad imparare
Alert
Światło reflektorów
inizia ad imparare
Limelight
Zużyć się/Wyprzedać
inizia ad imparare
Wore off

Devi essere accedere per pubblicare un commento.